Infektioner på huden

Röda hund

Röda hund är en smittsam virussjukdom som räknas till de klassiska barnsjukdomarna. Sjukdomen är oftast lindrig, men om en gravid kvinna blir smittad kan fostret få svåra skador. I Sverige är sjukdomen mycket ovanlig eftersom vaccin mot röda hund ingår i vaccinationsprogrammet för barn.

Röda hund är däremot vanlig i många andra länder. Du bör därför se över ditt och dina närståendes vaccinationsskydd om du ska resa utomlands. Detta gäller särskilt om du är gravid.

Symtom

Närbild på hud med många små utslag. Fotografi.
Röda hund.

Symtom på röda hund är:

  • snuva
  • svullna lymfkörtlar, särskilt i nacken
  • feber
  • ledvärk.

Efter några dagar brukar brunaktiga eller blåröda utslag sprida sig på huden, från ansiktet och ner över armarna och benen. Utslagen kan se olika ut på olika hudtyper och är ofta lättare att se på ljus hud än på mörk hud.

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du tror att du har röda hund. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Kontakta en barnmorskemottagning om du är gravid och tror att du har röda hund.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård ska du ringa innan du åker in. För att undvika att smitta andra kan du bli visad direkt till ett undersökningsrum för att träffa en läkare, utan att först sitta i väntrummet. Det gäller även för sjuka barn.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Så smittar röda hund

Du kan bli smittad när någon som är sjuk hostar eller nyser så att droppar sprids i utandningsluften. De flesta barn i Sverige vaccineras vid 18 månaders ålder mot röda hund eftersom det ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Sjukdomen är därför mycket ovanlig i Sverige, men den skulle snabbt kunna komma tillbaka om vi slutade med vaccinationerna.

Från att du har smittats tills sjukdomen bryter ut går det vanligtvis mellan två och tre veckor.

Du som har varit sjuk i röda hund en gång kan inte få sjukdomen igen.

Graviditet och röda hund

Om du är gravid och får röda hund finns det en stor risk för att barnet får allvarliga skador. Risken är som störst för fostret under graviditetens 16 första veckor. På barnmorskemottagningen kan du lämna ett blodprov som visar om du har haft röda hund.

Du kan inte vaccinera dig när du är gravid eftersom vaccinet kan skada fostret. Du får i stället vaccinera dig efter förlossningen om det skulle behövas.

Se över ditt vaccinationsskydd inför resa

Röda hund är ovanlig i Sverige, men den är fortfarande en vanlig sjukdom i många andra länder. Inför en utlandsresa är det bra om du ser över vaccinationsskyddet för dig och dina närstående.

Behandling

Det finns ingen behandling mot röda hund, men sjukdomen går över av sig själv efter några dagar.

Läs mer på 1177.se

Utslag och hudförändringar hos barn – bildguide

Här kan du se bilder på utslag, prickar eller hudförändringar som barn kan få.

Vaccinationsprogrammet för barn

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot tolv sjukdomar. Barn vaccineras för att få ett bra skydd mot allvarliga sjukdomar. BVC och elevhälsan informerar om när det är dags för barnet att få vaccinationerna.

Till toppen av sidan