Smärtbehandlingar och rehabilitering

Stöd vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning

Innehållet gäller Östergötland

Att anpassa sig till långvarig sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan vara en stor utmaning. Utöver medicinsk behandling behövs kunskap om diagnosen och om vad man själv kan göra för att påverka situationen. Även närstående påverkas och kan behöva stöd.

Hälsopedagogiskt forum – en mötesplats

I Östergötland finns Hälsopedagogiskt forum som en mötesplats, ett mellanled, mellan sjukvård och intresseföreningar. Vi vill att du som patient eller närstående ska få möjlighet att vara mer delaktig i vården. Att träffa och utbyta erfarenheter med andra kan göra vardagen lättare. Med mer kunskap anpassad för dig får du bättre förutsättningar att påverka din eller din närståendes behandling, rehabilitering och hälsa.

Lära och bemästra - utbildning med dig i centrum

Hälsopedagogiskt forum använder en metod för patient- och närståendeutbildning som heter Lära och bemästra. Den utgår från deltagarnas behov och frågor. Innehållet utformas till stor del i samråd med deltagarna. Här träffar du andra i liknande situation, personer som har lång erfarenhet av diagonsen och personal från sjukvården. Detta ger ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Utbildningarna anordnas i samverkan med kliniker och intresseföreningar i hela Östergötland. Vårdpersonal, patienter och närstående bidrar med sina olika kunskaper i planering, genomförande och utvärdering.

Vårdpersonal och patient eller närstående bildar ledarpar

Hälsopedagogiskt forum utbildar ledarpar i metoden Lära och bemästra. Ledarparen består av en erfaren patient eller närstående, och en person som arbetar inom vården. Under utbildningen förbereder ledarparen sina egna Lära-och bemästra-utbildningar som sedan genomförs på hemorten.

I Hälsotecken berättar ett ledarpar om hur det är att jobba med metoden. Läs på sidan 10-13. 

Föredrag utifrån önskemål

Utifrån önskemål kan Hälsopedagogiskt forum även anordna föredrag och diskussioner kring olika teman.

Kontakt

Välkommen att kontakta Hälsopedagogiskt forum genom e-post eller ringa: 

Helene Landin 
E-post: helene.landin@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 96 15

Läs mer

Länktips för dig med funktionsnedsättning

Till toppen av sidan