1177.se

Så tillgänglig är 1177.se

Vi vill att alla ska kunna använda 1177.se. Det gäller även dig som använder olika hjälpmedel för att ta del av innehållet. Här finns information om de brister som vi känner till och arbetar med att åtgärda.

Här kan du lämna synpunkter på sådant som inte fungerar för dig.

Den här informationen gäller den öppna delen av 1177.se, den del av webbplatsen där du inte behöver logga in.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

1177.se är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att webbplatsen delvis motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister 

Dessa brister kan beröra alla besökare:

 • Vi har filmer på webbplatsen som inte uppfyller alla tillgänglighetskrav. Det finns filmer som saknar beskrivande titel. Det finns också filmer som saknar ljud, saknar undertext eller har inbränd undertext. Detta kommer att rättas till framöver under revidering av innehållet.
 • I dialogen Vanliga vårdtyper på sidan Hitta vård kommer innehållet inte i en meningsfull logisk ordning. 
 • Det finns fortfarande otillgängliga pdf-filer på webbplatsen, vilket kommer att åtgärdas efter hand.
 • Det finns filmer som brister i tillgänglighet på webbplatsen. Dessa kommer åtgärdas när innehållet revideras.
 • Det finns även filmer på webbplatsen som inte omfattas av lagen, eftersom de publicerades innan lagkraven fanns. Vi försöker att göra även dessa filmer så tillgängliga som möjligt, men vi prioriterar innehåll som omfattas av lagkraven.

För dig som använder skärmläsare

 • Vissa ikoner, knappar och logotyper saknar information vad de är och hur de fungerar. 
 • Fokus sätts inte alltid på rätt ställe i innehållet. Dessutom kan fokus hamna i bakomliggande lager när du öppnar en textruta ovanpå ett annat textlager.
 • Ibland fungerar inte skärmläsaren på grund av att en viss kod saknas i sidans uppbyggnad. Exempel på vad som inte fungerar är att du inte får tydlig återkoppling när fel uppstår då du fyller i ett formulär.
 • Vid val av vårdtyp i dialogen Vanliga vårdtyper på sidan Hitta vård stängs dialogrutan. Det är inte ett förväntat beteende.
 • Sökförslag, så kallad autocomplete, fungerar inte med skärmläsare i vissa formulär. När publiceringsverktyget rättar detta kommer det att fungera även hos oss.
 • Vissa språkrelaterade delar saknar eller har fel språk-tagg vilket gör att de läses upp med fel språk. Detta justeras löpande.
 • Vi har valt att alltid ha en alt-text på bilder i artiklar, även när det innebär en upprepning av bildtexten. Det kan finnas alt-texter som inte är korrekt formulerade. Vi arbetar med att åtgärda detta löpande.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

 • Delar av 1177.se visar inte tillräckligt tydligt var fokus är när du förflyttar dig med hjälp av tangentbordet. Markeringen för fokus kan även se olika ut.
 • Det finns funktioner i kartan som används i Hitta vård som inte går att navigera till. När leverantören av kartfunktionen åtgärdar felet kommer det att fungera även hos oss. Vi undersöker även möjligheten att byta karttjänst.

Så har vi testat webbplatsen

Vi testar sajtens tillgänglighet löpande. Både genom interna och externa granskningar. 

En omfattande extern granskning av tillgängligheten gjordes 2021. 

1177 ägs av Inera AB

1177.se drivs av Inera AB. Inera ägs av regionerna, kommunerna och organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Därför är Inera offentligt finansierat och ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillsyn

Du kan anmäla till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi hanterat din synpunkt om bristande tillgänglighet. Du kan också anmäla om du inte är nöjd med hur vi hanterat en begäran från dig om att tillgängliggöra innehåll.

DIGG har ansvar för att kontrollera att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs.

Läs mer om tillgänglighet inom andra tjänster

Så tillgänglig är Journalen

Här kan du läsa om vilka brister det finns i tillgängligheten på tjänsten Journalen. Du kan också lämna synpunkter på tillgängligheten.

Så tillgänglig är formulärhanteringen på 1177.se

Här kan du läsa om vilka brister det finns i tillgängligheten när det gäller formulär att fylla i på 1177 . Du kan också lämna synpunkter på tillgängligheten.

Så tillgänglig är Stöd och behandling

Här kan du läsa om vilka brister det finns i tillgängligheten när det gäller e-tjänsten Stöd och behandling på 1177 .

Till toppen av sidan