1177.se

Så tillgänglig är Journalen

Journalen är en e-tjänst som förvaltas av Inera. Vi vill att Journalen ska fungera oavsett om du har en funktionsnedsättning eller använder ett hjälpmedel för att ta del av innehållet. Här finns information om de brister som vi känner till och arbetar med att åtgärda.

Här kan du lämna synpunkter på sådant som inte fungerar för dig.

Hur tillgänglig är journalen?

Journalen uppfyller till största del lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att Journalen uppnår nivå AA enligt den standard för tillgänglighet som beskrivs i WCAG 2.1.

Brister i tillgängligheten

Delar av innehållet har ett språk som kan vara svårt att förstå. Det kan gälla innehållet i en journal, men även vissa ord och begrepp i tjänstens navigation eller presentation.

Så testar vi Journalens tillgänglighet

Interna tillgänglighetstester och externa granskningar genomförs löpande.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur Inera hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG på den här sidan.

Till toppen av sidan