1177.se

Så tillgänglig är Journalen

Journalen på 1177 är en e-tjänst som förvaltas av Inera Ab. Vi vill att alla ska kunna använda journalen på 1177. Det gäller även dig som använder olika hjälpmedel för att ta del av innehållet. Här finns information om de brister som vi känner till och arbetar med att åtgärda.

Här kan du lämna synpunkter på sådant som inte fungerar för dig.

Den här informationen gäller e-tjänsten journalen på 1177, som finns på den delen av 1177.se som du når genom att logga in.

Inera som personuppgiftsbiträde tar inte ansvar för det innehåll som regionen lägger in i Journalen. Som personuppgiftsansvarig åligger det regionerna att ta fullt ansvar för innehållet i de journalanteckningar som de producerar.

Hur tillgänglig är journalen?

Journalen på 1177 är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att journalen på 1177 delvis motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister 

Dessa brister kan beröra alla besökare:

  • På mindre skärmar blir en del av namnet på den inloggade personen osynligt i sidhuvudet på grund av platsbrist.

För dig som använder skärmläsare

  • Det kan vara svårigheter för användare som använder skärmläsare att läsa listan med loggar och spärrar.
  • Flikarna som finns bland annat på sidan provsvar kan vara svår att interagera med för användare som använder skärmläsare.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

  • När man byter flik så kan fokus ändras från flikarna till högst upp på sidan igen så att användaren behöver börja om sin navigering.

Så har vi testat journalen på 1177

Vi testar sajtens tillgänglighet löpande. Både genom interna och externa granskningar. 

En omfattande extern granskning av tillgängligheten gjordes 18 november 2022.

1177 ägs av Inera AB

1177.se drivs av Inera AB. Inera ägs av regionerna, kommunerna och organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Därför är Inera offentligt finansierat och ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillsyn

Du kan anmäla till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi hanterat din synpunkt om bristande tillgänglighet. Du kan också anmäla om du inte är nöjd med hur vi hanterat en begäran från dig om att tillgängliggöra innehåll.

DIGG har ansvar för att kontrollera att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs.

Till toppen av sidan