Team 4, Psykiatriska kliniken i Linköping

Universitetssjukhuset, Ingång 30, plan 11, Väntrum Blå, Linköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
010-105 95 45
Öppet idag
 • 07:45 - 16:00
Telefontid idag
 • 07:45 - 15:45

Fler tider och telefonnummer

Telefontider
 • Mån - Fre07:45 - 15:45
Öppettider
 • Mån - Fre07:45 - 16:00

Besöksadress:
Universitetssjukhuset, Ingång 30, plan 11, Väntrum Blå, Linköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Vårt uppdrag är specialistpsykiatri med inriktning på psykossjukdomar.

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Kvalitetsregister

Den här enheten registrerar individbaserade uppgifter om vården i nationella kvalitetsregister. Genom att vara med i ett kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Om du inte vill delta kan du uppge det vid ditt besök.

Du kan läsa mer om kvalitetsregister på http://www.kvalitetsregister.se/

Publicerad: 2022-04-20

Just nu genomförs en nationell patientenkät om era upplevelser av psykiatrisk vård. Kanske är du en av dem som får en enkät att svara på här på 1177 alt via posten om du inte har ett konto på 1177.

Var med och påverka och ge återkoppling till hälso- och sjukvården. När fler engagerar sig skapas förutsättningar att förbättra vården för alla.

 • Vi erbjuder gruppverksamhet som ändras och varieras efter behov. Exempel på grupper kan vara bassängträning, matlagsningsgrupp, gymgrupp, Integrerad psykologisk terapi och Yoga. För mer information ta kontakt med din vårdgivare.

 • TOP - är en del av Team4/Psykosmottagningen som i sin tur är en del av psykiatriska klinikens öppenvård.
  Vi vänder oss till nyinsjuknade i psykos och teamet har specialiserad kompetens, hög tillgänglighet och helshetsperspektiv. Teamet betår av Arbetsterapeut, kurator, specialistläkare, psykolog, fysioterapeut, specialistsjuksköterskor i psykiatri, skötare och vårdadministratör.

  Vi erbjuder:

  Kontaktperson och ansvarig läkare
  Utredning, läkarsamtal, samtalsbehandling, psykoterapi, fysioterapi, läkemedelsbehandling, färdighetsträning.
  Familjestöd
  Gruppverksamhet
  Utbildning för patienter och närstående

   

 • Undervisning erbjuds vid behov. Programmen består av 4 gruppträffar á ca 2 timmar, kvällstid, en gång i veckan.
  Varje gruppträff har ett särskilt föreläsningstema och det finns möjlighet för diskussion och erfarenhetsutbyte under ledning av utbildade gruppledare.
  Undervisningen kan även erbjudas familjevis, det vill säga för en familj separat. Även individuell undervisning kan erbjudas.

   

  Enskilt familjestöd (handledning)

  Enskilt familjestöd avser att öka möjligheten till praktisk nytta av de mer teoretiska kunskaperna från undervisningen. Syftet är att stödja den egna förmågan till att hantera svårigheter i det dagliga livet som hänger ihop med sjukdomen. Det kan handla om hur man kan agera i olika situationer i vardagslivet och/eller vid eventuella kriser. Det enskilda familjestödet kan genomföras i hemmet.
  Är du intresserad och vill veta mer är du välkommen att kontakta mottagningen.

   

  Familjestöd - vid schizofreni eller andra psykotiska tillstånd

  Familjestödsverksamheten består av flera delar såsom familjestöd och psykoedukation (undervisning).

   

   

   

   

Till toppen av sidan