Psykiatriska kliniken i Norrköping

Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Växeltelefon

Besöksadress:
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Norrköping
Postadress:
Psykiatriska kliniken, Vrinnevisjukhuset, 601 82 Norrköping

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Från huvudentrén uppgång S. Utifrån ingång 7

Publicerad: 2020-03-13

 

Utifrån rådande situation med COVID-19 (Coronaviruset) ber vi dig stanna hemma om du har symtom och kontakta mottagningen som då kan omboka till internetbesök eller telefonkontakt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning.
Om du under senaste 48 timmarna har haft feber, hosta, snuva, halsont eller andra symtom på smittsamhet ska du kontakta din vårdgivare.

Besöksförbud råder på våra avdelningar.

 

Vi riktar oss till vuxna inom östra Östergötland med behov av psykiatrisk vård och/eller beroendevård.

Kliniken erbjuder såväl öppen- som slutenvård.

Se under "Det här kan du få hjälp med" hur våra olika enheter nås.

Driftsform: Region

Välkommen till Psykiatriska kliniken!

Psykiatriska kliniken i Norrköping erbjuder specialistpsykiatrisk diagnostik, specialiserad beroendevård och rehabilitering till vuxna invånare i Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Norrköpings kommuner. Kliniken har fyra öppenvårdsmottagningar, en akutenhet för akuta vårdinsatser med mobilt team och observationsplatser samt en jourmottagning med observationsenhet för beroendepatienter. Det finns också fyra slutenvårdsavdelningar.

Vid våra enheter arbetar olika personalkategorier som läkare, arbetsterapeut, kurator, psykolog, psykoteraeput, fysioterapeut, sjuksköterska, skötare och sekreterare. Vi erbjuder utredning, behandling och stöd i nära samarbete med vårdcentraler, övrig närsjukvård och vårdgrannar.

Har du ingen kontakt med kliniken och ingen remiss är skickad från annan mottagning så önskar kliniken en "Egenremiss". Egenremissen kan vara skriftlig eller elektronisk via 1177  e-tjänster. Egenremiss  hanteras på samma sätt som övriga remisser, används som ett bedömningsunderlag.
För mer information, v.g. se https://www.1177.se/Ostergotland/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/remiss/

 • Skriftlig blankett: Skriv ut blanketten, signera den och skicka den per post till: Psykiatriska kliniken, Vrinnevisjukhuset, 601 82 Norrköping
 • Elekrtonisk remiss: Logga in via 1177 e-tjänster på någon av klinikens öppenvårdsmottagningar. Klinikens öppenvårdsmottagningar är uppdelade efter folkbokföringsadress. Din remiss fördelas till rätt mottagning via någon av våra öppenvårdsmottagningar. 

 

 • Psykiatriska klinikens slutenvårdsenheter består av avdelning 25, avdelning 26 och avdelning 28 samt PIVA (Psykiatrisk intensivvårdsavdelning) vilka alla är psykiatriska vårdavdelningar på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

  Besöksadress: Gamla Övägen 25, Vrinnevisjukhuset
  Postadress: Vrinnevisjukhuset, (Avd 25, avd 26, avd 28 eller PIVA), 601 82 Norrköping
  Telefon växel: 010-103 00 00

  Besökstider: Avd 25 vardagar kl 15.00-19.00. Helg/röda dagar kl 10.00-19.00 eller efter överenskommelse med personal. 
  Besökstider: Avd 26: 09.00- 20.00 eller efter överenskommelse med personal.
  Besökstider PIVA och avd 28: Efter överenskommelse med personal.

 • Psykiatriska kliniken lämnar uppgifter till vårt nationella kvalitetsregister ECT. Syftet med kvalitetsregistret är att över tid kunna följa de vårdinsatser som ges inom psykiatrisk vård och skapa förutsättningar för utveckling av vårdens kvalitet och verksamhet. På Psykiatriregister.se kan du läsa mer ECT-registret samt där finns även blankett under "Dokumentarkiv" för begäran om registerutdrag och begäran om utträde ur registret.

 • Kliniken samverkar med flera brukarorganisationer och har bl.a. brukarrådsmöten 4 gånger/år med representanter ifrån den olika föreningarna i östra Östergötland.

  Att delta i en förenings- eller församlingsverksamhet kan vara utvecklande och skapa gemenskap och tillhörighet med andra. Känslan av vara aktiv och samtidigt behövd bidrar till återhämtningsprocessen. Det finns en rad olika föreningar för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras närstående. Lokala föreningar finns representerade i alla län. För att hitta sin närmaste förening kan man gå in på www.nsph.se. Förkortningen står för nationell samverkan för psykisk hälsa och är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

  Bifogad fil är information om olika kontaktvägar till olika brukarorganisationer, stödcenter och samtalsmottagningar man kan söka medverkan, stöd och hjälp till inom Norrköpings kommun.

 • Föräldraskap och psykisk sjukdom/ohälsa
  _________________________________

  När man som förälder är drabbad av psykisk sjukdom/ohälsa, kan man vara orolig över om/hur situationen påverkar barnen. Det kan också vara svårt att hitta ord för att förklara hur man mår, vilken hjälp man får o.s.v. Som förälder undviker man kanske att prata med barnen då man tänker att man på så sätt skyddar dem.
  Man vet idag, både via forskning och erfarenhet, att om barnen får hjälp att förstå hur den psykiska sjukdomen/ohälsan påverkar familjen så blir situationen lättare att hantera och tillvaron blir mer begriplig för dem.

  Psykiatriska kliniken kan hjälpa till med stöd på olika sätt:

  • Beardslee´s Familjeintervention – en metod där föräldrar och barn får hjälp att börja prata om förälderns sjukdom
  • "Föra barnen på tal" – 2-3 strukturerade samtal med föräldrarna/föräldern där fokus ligger på barnens situation
  • Enskilda samtal om din situation som förälder
  • Anhörigsamtal med barn/ungdomar
  • Familjesamtal

   

  Barn och ungdomar som anhöriga
  ___________________________

  När man som barn eller ungdom har en närstående som är drabbad av psykisk sjukdom/ohälsa kan man undra: "Vad är det som pågår?"
  Det kan vara svårt att hitta svar själv. Vi hjälper gärna till.

  Psykiatriska kliniken kan hjälpa till med stöd på olika sätt:

  • Enskilda samtal om din situation som anhörig
  • Familjesamtal

   

   

 • Att resa med psykisk ohälsa - tänk på följande inför din resa:
  - Är din medicin laglig och tillgänglig i landet du ska resa till?
  - Täcker din försäkring ditt hälsotillstånd under din resa? Har du ditt EU-kort för resor inom EU?
  - Om du tar medicin, har du tillräckligt för din resa?
  - Vilken typ av vård är tillgänglig i det land du ska resa till?
  - Om din psykiska hälsa försämras utomlands - vem kontaktar du?

  På ambassadernas samlingssidor (www.swedenabroad.se) hemsida hittar du information som gäller oavsett var i världen du befinner dig. Utrikesdepartementet har sammanställt några råd särskilt riktade till resenärer med någon form av psykisk ohälsa och deras anhöriga, v.g. se nedanstående länk.

  Länk: Att resa med psykisk ohälsa

 • Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

  Länk till 1177: https://www.1177.se/Ostergotland/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/rad-och-stod-pa-chatt-och-telefon/

Till toppen av sidan