H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Linköping

Universitetssjukhuset, Linköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Växeltelefon

Besöksadress:
Universitetssjukhuset, Linköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
H.K.H Kronprinsessan Victorias, barn- och ungdomssjukhus, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Publicerad: 2021-06-24

Efter ett säkerhetsmeddelande från Philips Respironics ser Region Östergötland över rekommendationer och hantering av berörda andningshjälpmedel.

Det gäller problem med ett ljudisolerande material i maskinerna som kan brytas ner med tiden och avge både partiklar som kan följa med i lungorna och gaser som inte är hälsosamma.

Patienter rekommenderas att fortsätta sin behandling och kommer att kontaktas av behandlande klinik. Region Östergötland felanmäler alla enheter till Philips.

På H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Motala och Linköping bedriver vi modern och högspecialiserad sjukvård för barn och unga; allt från nyfödda i behov av vård upp till 18-åriga ungdomar.

Hos oss bedrivs både sluten- och öppenvård. Vi tar emot barn från hela sydöstra sjukvårdsregionen och inom vissa vårdområden har vi även riksintag. Läs mer om våra avdelningar och mottagningar under fliken "Vårt utbud".

I nära anslutning till Universitetssjukhuset ligger Ronald McDonald Hus i Linköping. De erbjuder boende för familjer med barn och ungdomar som är i behov av vård, men som bor långt ifrån sjukhuset.

Driftsform: Region

 • På Avdelning F123 neonatal- IVA vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn. Vi bedriver både intensivvård och allmän neonatalvård, och tar emot barn från hela sydöstra sjukvårdsregionen. För vidare information om avdelningen, följ länken:

  Till Avdelning F123 neonatal-IVA

 • Enheten för Pediatrisk Neuro-Urologi och Tarmstörningar är en högspecialiserad dagvårdsavdelning.

  Till Barn-PNUT US

 • Teamet består av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, neuropsykolog, sjuksköterska, logoped, kurator och specialpedagog.

  Teamet träffar barn och ungdomar med behov av rehabilitering efter förvärvad skada i hjärna och ryggmärg.

  Vid frågor nås teamet på telefon 010 103 25 31, röstbrevlåda.

   

   

 • Dietisten bedömer näringsintag hos sjuka barn och ger förslag på förbättringar av barnets kosthållning. En del sjukdomar hos barn gör att de måste äta specialkost.

  Barndietist ger då information om specialkosten till dessa barn och deras familjer och förskriver specialprodukter på livsmedelsanvisning.

  För att få komma till en barndietist behövs en remiss från barnläkare.

   

 • Under hela året delar vi ut en enkät till  barn, ungdomar och familjer  som besöker oss. Här är resultatet för 2015.

  Frågor som våra patienter med familjer får svara på handlar mycket om den vård som ges och hur den upplevs. Vi vill nämligen gärna veta hur ni tycker att vården är så vi kan bli bättre och göra din upplevelse av vården bättre. Enkäten är utformad tillsammans med NOBAB, Nordisk standard för barn och ungdomar i svensk sjukvård, en organisation som arbetar för att uppmärksamma och göra det bättre för våra besökare.

  Läs mer på www.nobab.se eller se länken här för nobabs standard: http://vgr.se/upload/Barnkonventionen/nobabstandards.pdf

  Tack för att just du vill vara med och förbättra vården! Vänligen vi Barn- och Ungdomssjukhuset i Linköping/Motala.

 • För patienter på Barn- och ungdomssjukhuset finns ett psykosocialt team bestående av kurator och psykolog. Kontakt förmedlas via barnmottagningen.

 • Lekterapi är en pedagogisk verksamhet och riktar
  sig till barn och ungdomar från 0-18 år som vårdas på sjukhus.

  Det är en del av behandlingen som stöder det friska hos barn och ungdom.

  Lekterapin ger möjlighet till skapande aktiviteter och lek, utifrån den enskildes behov i nära samarbete med vårdpersonalen.

  Vi som arbetar på Lekterapin är förskollärare/fritidspedagoger med
  påbyggnadsutbildning

 • På Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping arbetar för närvarande två sjukgymnaster.

  Sjukgymnastiken på Barn- och ungdomssjukhuset omfattar barn och ungdomar 0-18 år.

  Vi ansvarar för sjukgymnastisk bedömning, behandling, förebyggande åtgärder, förskrivning av hjälpmedel och rehabilitering av inneliggande patienter samt de som kommer på remiss.

  Sjukgymnasterna på Barn- och ungdomssjukhuset arbetar inom områden som rör andning, neurologi, onkologi och rörelse och stödjeapparaten.

 • Välkommen till sjukhusskolan

  Skolan hör till vardagen, därför erbjuds både grundskole- och gymnasieelever undervisning.
   
  Det är hälsotillståndet som avgör omfattningen av undervisningen och den kan ske både i skolsalen och "på sängkanten".
   
  Sjukhusläraren tar kontakt med ordinarie skola för att få ett så bra samarbete som möjligt. Om det sjuka barnet vistas i hemmet en längre tid är det den ordinarie skolan som får erbjuda hemundervisning.

  Sjukhusskolan finns på plan 15.

   

Till toppen av sidan