Behandling & hjälpmedel

Förbered ditt vårdbesök

Här får du tips och information om hur du kan förbereda dig inför ditt besök i vården.

Innehåll - Förbered ditt vårdbesök

Visa innehåll som:
Förbered ditt vårdbesök

Genom att förbereda dig kan du vara delaktig i din vård och tillsammans med vårdpersonalen komma fram till den vård som passar dig bäst

Lär dig mer om kopplingen mellan forskningen och vården

På webbplatsen Bättre behandling kan du läsa om vilka vetenskapliga bevis som vården behöver för olika former av behandlingar. Där kan du också lära dig hur forskningsstudier måste genomföras för att ge säkra svar.

Sällsynta diagnoser

En sällsynt diagnos är när färre än fem av 10 000 drabbas av en viss sjukdom. Personer som lever med sällsynta diagnoser har ofta många olika behov av vård och behandling. Det innebär ofta också snåriga vägar till en fungerande vård och vardag. Många upplever att det är svårt att hitta rätt vårdgivare med rätt kompetens. En del tycker att det krångligt med kommunens och försäkringskassans handläggningar och inte minst att koordinera de olika kontakterna. Men det finns hjälp och stöd att få.

Vad händer i ambulansen?

I en nödsituation när någon är allvarligt sjuk eller svårt skadad och behöver omedelbar hjälp ska du ringa 112. En SOS-operatör bedömer vilken insats som behövs genom att ställa frågor.

Läs mer på 1177.se

Förbereda barn för besök i vården

Besök, undersökningar och behandlingar i vården brukar gå bättre om barnet och du är förberedda. Om du är rädd och orolig är det lätt att barnet känner likadant. Förbered först dig själv och sedan ditt barn. Här får du råd om hur du kan göra.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan