Att vänta och föda barn i Östergötland

Fosterdignostik för dig i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Fosterdiagnostik i Östergötland

Alla blivande mammor i Östergötland erbjuds två ultraljudsundersökningar under graviditeten.

  • En i graviditetsvecka 12-13
  • En i vecka 18-20.

Alla erbjuds också KUB – kombinerat ultraljud och blodprov.

En ultraljudsundersökning tar cirka 60 minuter. Barn får inte vara med. Att ta reda på kön ingår inte.

Kissa inte innan ultraljudsundersökningarna. Fetma och övervikt kan försvåra undersökningen.

Undersökningarna görs på Kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i LinköpingKvinnokliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala.

Här kan du läsa mer om fosterdiagnostik, vilka undersökningar som finns och vad de visar.

Filmen beskriver de olika delarna kring fosterdiagnostik för blivande föräldrar. Den är framtagen av Region Uppsala i samarbete med Kvinnosjukvården på Akademiska sjukhuset.

Till toppen av sidan