Att vänta och föda barn i Östergötland

Fosterdignostik för dig i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland
 

Fosterdiagnostik i Östergötland

Observera - under rådande pandemi är det inte tillåtet för partner och syskon att vara med vid besök  på Kvinnohälsan eller vid ultraljudsundersökning.

Alla blivande mammor i Östergötland erbjuds två ultraljudsundersökningar under graviditeten. En i graviditetsvecka 12-13 och en i vecka 18-20. Alla erbjuds också KUB – kombinerat ultraljud och blodprov.

En ultraljudsundersökning tar cirka 60 minuter. Barn får inte vara med. Att ta reda på kön ingår inte.

Undersökningarna görs på Kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i LinköpingKvinnokliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala.

Här kan du läsa mer om fosterdiagnostik, vilka undersökningar som finns och vad de visar.

Filmen beskriver de olika delarna kring fosterdiagnostik för blivande föräldrar. Den är framtagen av Region Uppsala i samarbete med Kvinnosjukvården på Akademiska sjukhuset.

Till toppen av sidan