Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 4 sidor)
Person som läser sin journal via nätet

Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation. Fotograf/Illustratör: Emma Hasselgren

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i mitt landsting eller i min region?

Klicka på landstings- och regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter det landsting eller den region som du har valt och du får information från det landstinget eller regionen. 

Olika information från olika landsting och regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar.  

Du kan se vad varje landsting och region visar för uppgifter genom att klicka på länsinformation när du är inloggad. 

Journalen via nätet i Östergötland

Östergötland

Journalen via nätet i Östergötland

Du som har fått vård i Region Östergötland, är över 16 år och har e-legitimation, till exempel bank-id eller mobilt bank-id, kan logga in och läsa information som är skriven i din journal efter den 1 december 2015. Du kan läsa journalanteckningar och se information om diagnoser, provsvar, röntgensvar och remisser. Genom att göra det blir du mer delaktig i din vård och behandling och du kan förbereda dig inför kontakt och besök. Det är också en bra möjlighet att i efterhand läsa om något som hände eller sades vid ett besök eller en kontakt med vården.

Går att beställa papperskopia på äldre information

När du är inloggad kan du läsa information som är skriven i din journal efter den 1 december 2015. Äldre information kan du beställa papperskopia på.

Läs om att beställa papperskopia på journalen 

Inte all information – och inte direkt

Du kan inte se riktigt all information i din journal via nätet. Till exempel syns inte information från vissa enheter. Det gäller bland annat ungdomsmottagningar och barn- och ungdomspsykiatrin. Många av de privata vårdgivare som Region Östergötland har avtal med visar information i journalen via nätet, men inte alla. Vilken information som visas kan också skilja sig åt. En del privat drivna vårdcentraler som Region Östergötland har avtal med visar exempelvis inte information om provsvar. Du kan läsa mer om det här under rubriken ”Om journalen” när du har loggat in i den.

Tänk även på att det kan dröja en tid efter ditt besök innan informationen syns. Först ska den skrivas in, kvalitetsgranskas och signeras av den som ansvarar för informationen.

Att du inte kan se hela din journal via nätet kan ha flera orsaker. I vissa fall beror det på tekniska begränsningar, i andra fall på beslut som fattats på nationell nivå eller beslut som fattats i Region Östergötland.

Stänga möjligheten att läsa journalen via nätet – försegla journalen

Du kan stänga möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Om du har förseglat din journal och vill låsa upp den, kontakta Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor på telefonnummer 010-103 22 88.

 

Fäll ihop

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

  • Du själv, om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer.
  • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.
Fäll ihop

Kan jag läsa mitt barns journal?

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning. För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här.

Östergötland

Särskilda behov – barn 13-15 år

Om det finns särskilda behov kan du som vårdnadshavare till ett barn som är 13-15 år ansöka om att få tillgång till delar av barnets journal via nätet under en begränsad tid. Prata i så fall med vårdpersonalen som ordnar med ansökan. Det är vårdenhetschefen för den aktuella kliniken som fattar beslut.

Fäll ihop

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Kontakta din vårdgivare om du vill försegla din journal med en blankett. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning eller avdelning. Då visas inte informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Fäll ihop

Vad innebär det att spärra journalen?

Vad innebär det att spärra journalen?

Att försegla sin journal är inte samma sak som att spärra den. Med en spärr gör du så att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgänglig för personal inom den delen av vården. Vårdpersonal inom andra delar av vården kan inte läsa dem. Om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till dina spärrade uppgifter måste du alltså själv berätta vad som är nödvändigt för vårdpersonalen att veta om dig.

Fäll ihop

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från journalsystemet som din vårdgivare använder.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen om du saknar information som du förväntar dig att se. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Fäll ihop

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten på telefon 08-123 135 00 mellan klockan 6 och klockan 22 om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag. Du kan också kontakta supporten på mejl.

Fäll ihop

Medicinska frågor

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal. 

Fäll ihop

Frågor och svar

Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-11-22
Skribent och redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Emma Hasselgren, 1177 Vårdguiden


Östergötland
Tillägg uppdaterade:
2018-11-07
Redaktör:
Katarina Nestor, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland
Manusunderlag:
Anna Götmar, systemförvaltare patientjournalen, Region Östergötland
Granskare:
Lotta Saleteg, e-hälsostrateg, Region Östergötland