Tandvård

Rotbehandling på Folktandvårdens specialisttandvård

Innehållet gäller Örebro län

Rotbehandling innebär behandling av tandens insida och måste göras när en tandpulpa är inflammerad eller infekterad. Av olika skäl, som t ex att tandens rötter är trånga eller böjda kan en rotbehandling ta lite längre tid och det kan krävas att du kommer på 2–4 besök.

Rotbehandlingar utförs av alla tandläkare men vid komplicerade fall kan det ibland behövas remiss till en specialist.

Det gör vanligtvis inte ont att rotfylla en tand men vanlig tandläkarbedövning finns om du skulle behöva. Vi arbetar i största möjliga mån så sterilt som möjligt och använder oss av mikroskop för att hitta sprickor och gömda kanaler i tanden.

Behandlingsgången hos oss på Folktandvårdens specialisttandvård Endodonti - Rotbehandling

1:a besöket innebär att vi diskuterar dina besvär och varför vi har fått remissen. Vi pratar om hälsan, tittar i munnen, tar röntgenbilder och går igenom kostnader. Ibland undersöker vi tanden med kyla och värme för att utreda hur tanden mår. I vissa fall påbörjar vi behandlingen redan vid det första besöket.

2:a besöket Vi borrar upp tandkronan för att hitta kanalerna. Därefter monterar vi en gummiduk över tanden, en så kallad kofferdam, för att isolera och avskärma området.

Därefter börjar tandläkaren behandla tanden med hjälp av mikroskop och röntgen. Behandling avslutas med att vi lägger ett antibakteriellt medel i kanalerna och gör en provisorisk fyllning som ett förband ovanpå.

3:e besöket Om du är symtomfri och vi bedömer att tanden är färdigrensad, är det dags att förbereda nästa steg, rotfyllningen. Rotkanalerna fylls med ett gummiliknande material, som klistras fast med ett rotkanalscement. Därefter avslutar vi behandlingen med en provisorisk fyllning.

När du är helt klar hos oss skickar vi ett remissvar till din ordinarie tandläkare. Din tandläkare kallar dig och tillsammans bestämmer ni om en vanlig lagning räcker eller om du behöver en krona på tanden.  

Efterbesvär

Efter en behandling kan du vara öm i tanden i några dagar, men det brukar gå över av sig självt. Det går bra att ta vanliga värktabletter t ex paracetamol eller ibuprofen om du behöver smärtlindring. Om tanden fortsätter att ömma under en längre tid bör du kontakta din tandläkare.

Rotspetsoperation

Om tanden inte kan rotbehandlas på vanligt sätt kan du behöva en rotspetsoperation.

En rotspetsoperation är ett kirurgiskt ingrepp och innebär att vi fäller upp tandköttet för att komma åt rotspetsen på tanden. Så skrapas inflammationen bort, rotspetsen kortas av och det görs en fyllning på rotändan. Med hjälp av tandläkarbedövning är behandlingen vanligtvis helt smärtfri. 

Efter ingreppet kan du bli svullen och få värk i 3-4 dagar.  Det går bra att ta värktabletter om du behöver smärtlindring.  Om du får feber och svullnaden ökar ska du kontakta din tandläkare. 

Kontaktuppgifter till Folktandvårdens specialisttandvård Endodonti - Rotbehandling

Mer information om rotfyllning

Rotfyllning

En rotfyllning innebär att tandläkaren tar bort tandens mjuka innehåll och fyller rotkanalen med ett konstgjort material. En rotfyllning görs ofta för att nerven inuti tanden på något sätt har blivit sjuk.

Till toppen av sidan