Tandvård

Behandling av tandlossning på Folktandvårdens specialisttandvård

Innehållet gäller Örebro län

Tandlossning är en infektionssjukdom som obehandlad kan leda till att tänderna långsamt lossnar genom att deras fäste i käken förstörs. Tandlossning, som också kallas parodontit, beror framför allt på att det finns bakterier runt tänderna. Om man under lång tid inte rengör tänderna ordentligt kan tandköttet bli inflammerat. Därför är det viktigt att göra regelbundna tandvårdsbesök och rengöra tänderna noga.

Så här går behandlingen till

1:a besöket

Vid 1:a besöket träffar du en tandläkare eller en tandhygienist. Vi går igenom dina besvär och varför vi har fått remissen. Vi pratar om din hälsa och gör en undersökning där vi bland annat mäter dina tandköttsfickor runt tänderna.
Ibland behöver vi ta nya röntgenbilder. Detta görs av en tandsköterska på kliniken.
Om vi behöver mer omfattande röntgenbilder remitterar vi dig till en speciell röntgenavdelning.
Du får information om kostnaden för din behandling.

2:a besöket

Under 2:a besöket träffar du en tandhygienist som går igenom din behandlingsplan. Tandhygienisten visar hur tänderna ska skötas på bästa sätt.
Dina tänder färgas med en speciell färg som visar var du har bakteriebeläggningar.
Sedan får du öva på att rengöra med de hjälpmedel som just du behöver.

3:e till 6:e besöket

Vid 3:e till 6:e besöket gör vi rent dina tandköttsfickor från bakteriebeläggningar.
Vi använder speciella handinstrument eller instrument som drivs med ultraljud eller tryckluft.
Under behandlingen ges tandläkarbedövning.

Utvärdering

När behandlingen hos tandhygienisten är klar, görs en utvärdering efter en tids läkning. Tandläkaren mäter då djupet på dina tandköttsfickor.
Om tandköttsfickorna inte läker kan tandläkaren erbjuda vidare behandling i form av kirurgi. Förlorade tänder kan ersättas av tandprotes, tandbryggor eller implantat.

Munhygien är viktig

Till toppen av sidan