Habilitering

Vuxenhabilitering

Innehållet gäller Örebro län

Vuxenhabiliteringen finns för dig som är vuxen och har en bestående funktionsnedsättning. Vi är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hos oss kan du få habilitering och rehabilitering utifrån dina behov.

Kvinnlig personal visar ett hjälpmedel för patient

Habiliteringens mål och arbetssätt

Målet med insatserna är att de patienter vi möter ska utveckla eller behålla sin förmåga och att skapa möjligheter till ett självständigt och aktivt liv.

Utgångspunkten är varje patients behov och önskemål. Planeringen görs av personal på Vuxenhabiliteringen tillsammans med patienten eller med patientens företrädare. Habiliteringen sker i nära samarbete med närstående, eventuellt andra vårdgivare, och det nätverk som finns runt patienten.

Vad kan jag få hjälp med på Vuxenhabiliteringen?

Utifrån dina behov erbjuder vi:

 • Information om funktionsnedsättningen.
 • En individuell re-/habiliteringsplan.
 • Stödsamtal – även till anhörig.
 • Hjälpmedel, anpassningar och vid behov träning för ett fungerande vardagsliv.
 • Utbildning och handledning till personal och personliga assistenter.
 • Råd i hälsofrågor.
 • Hjälp vid kontakter och samverkan med andra vårdgivare och med myndigheter.

Yrkesgrupper som arbetar på Vuxenhabiliteringen

På Vuxenhabiliteringen arbetar flera olika yrkesgrupper. Alla har specialistkompetens när det gäller funktionsnedsättningar och habilitering/rehabilitering.

På Vuxenhabiliteringen finns följande yrkesgrupper:

 • Arbetsterapeuter
 • Kuratorer
 • Logopeder
 • Läkare
 • Musikterapeuter
 • Psykologer
 • Sjukgymnaster
 • Specialpedagoger

Vi arbetar i team med personal från olika yrkesgrupper för att möta patientens behov.

Läs mer om Vuxenhabiliteringen i Örebro län.

Kontakta Vuxenhabiliteringen.

Till toppen av sidan