Dysartri är en talstörning/artikulationsstörning som beror på att talmuskulaturen är påverkad. Orsaken kan vara medfödda eller förvärvada skador som till exempel CP (cerebral pares), stroke (blödning eller infarkt i hjärnan) och skallskada.

Dysartri förekommer även vid sjukdomar i nervsystemet som exempelvis MS (multipel scleros), ALS (amyotrofisk lateralscleros) och Parkinsons sjukdom.

Artikulationssvårigheter kan även förekomma som en konsekvens vid behandling av munhålecancer. Det är viktigt att skilja dysartri från afasi.