Hals

Dysfagi - sväljningsbesvär

Innehållet gäller Örebro län

Tecken på dysfagi kan vara hosta, harkling, oklar röst eller att det tar lång tid att äta.

Ibland kan besvären vara så omfattande att det kan bli svårt att få i sig tillräckligt med mat och dryck. Det kan då leda till viktminskning och uttorkning. Ätandet kan bli kraft- och tidskrävande och vid felsväljning ökar risken för lunginflammation. Sväljningsproblem gör det svårt att umgås normalt vid måltider och att avnjuta dem.

Vilka insatser kan vi erbjuda i Region Örebro län?

Dysfagi utreds av oss genom en kartläggning av besvären och undersökning av svalgets inre samtidigt som en videofilmning görs av sväljningsakten. Sväljningens effektivitet och säkerhet värderas och en återkoppling via video kan lämnas direkt vid undersökningen.

Råd ges om kost, sväljningsteknik och kompensatoriska tekniker som till exempel kroppshållning under ätsituationen.

Information till anhöriga och andra närstående är mycket viktigt.
Vid behov sker behandlingen i samverkan med till exempel röntgen och dietist. 

Målet med behandlingen av dysfagi är att patienten ska kunna äta så säkert som möjligt via munnen. Om detta inte är möjligt ska patienten ändå kunna ha glädje av mat- och smakupplevelser. 

Kom i kontakt med oss

Vid dysfagi kommer man oftast i kontakt med oss via remiss från Medicin-, Neurolog- eller Öron-näs- och halsklinikerna men även direkt från vårdcentralen.

Mottagningar finns på Universitetsjukhuset Örebro, lasaretten i Karlskoga och Lindesberg.

Till toppen av sidan