Tillgången på vaccin är begränsad och därmed finns begränsade vaccinationstider.

LÄRANDE, FÖRSTÅELSE OCH MINNE

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Drygt hälften av alla som har en demenssjukdom har Alzheimers sjukdom. Symtomen vid Alzheimers sjukdom utvecklas långsamt.

Den här texten beskriver kort symtomen vid Alzheimers sjukdom och vad som händer i kroppen. I texten Demenssjukdomar kan du läsa mer om behandling, stöd och hur det är att leva med en demenssjukdom.

Symtom

Det här är vanliga besvär vid Alzheimers sjukdom:

  • Du får problem med minnet och ditt språk påverkas. Det blir svårare att hitta ord och uttrycka sig.
  • Tänkandet och koncentrationen påverkas. Det blir svårt att följa med i tv-program och förstå sammanhang när du läser tidningen eller diskuterar med någon.
  • Tidsuppfattningen kan förändras. Det blir svårt att planera och det kan bli svårt att veta vilken dag eller månad det är.
  • Du kan känna dig orolig, nedstämd och få svårt att ta initiativ till att göra saker.
  • Det blir svårt att känna igen sig och att hitta, först utomhus, men senare också i det egna hemmet.
  • Så småningom blir det svårare att till exempel tolka och förstå omgivningen. Det blir svårare att utföra praktiska sysslor som att betala räkningar, planera matinköp, handla, laga mat eller ta dig till ställen utan hjälp.

Vad händer i kroppen?

Hjärnan består av olika delar som har olika uppgifter. Vid Alzheimers sjukdom förstörs framför allt nervcellerna i tinningloben och hjässloben.

Alla demenssjukdomar beror på att delar av hjärnan har blivit påverkade och skadade. Hjärnan skadas på olika sätt vid de olika demenssjukdomarna. Vilka besvär du får beror på vilka delar av hjärnan som är skadade. 

Vid Alzheimers försvinner nervcellerna i minnescentrum

Vid Alzheimers sjukdom förstörs framför allt nervcellerna i tinningloben och hjässloberna. Det påverkar minnet och hur du uppfattar information från dina sinnen.

Det finns flera möjliga förklaringar till att nervcellerna förstörs. Vid Alzheimers sjukdom lagras ett skadligt protein i hjärnan. Proteinet kallas beta-amyloid. Det är oklart varför proteinet lagras i hjärnan. Det kan bero på ärftliga kromosomförändringar, men det är mycket ovanligt.

Vid Alzheimers sjukdom förändras också de små trådarna som finns i nervcellerna, neurofibrillerna. Det bidrar också till att nervcellerna förstörs.

Till toppen av sidan