Min vårdplan finns både i pappersform och elektronisk för vissa diagnoser. Din elektroniska Min vårdplan når du när du loggar in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

I vårdplanen kan du hitta information om din behandling och diagnos. Du kan också kommunicera med din kontaktsjuksköterska genom att använda meddelandefunktionen ”Kontakta mig” när du är inloggad i e-vårdplanen.

Vårdplanen är ditt dokument och du kan uppdatera den själv eller tillsammans med din vårdgivare med egna anteckningar, datum för läkarbesök och så vidare. Vårdplanen kommer finnas tillgänglig under hela din behandling och är ett stöd för dig som patient.

När du byter behandling eller behandlande enhet, kompletterar kontaktsjuksköterskan vårdplanen med ny information, till exempel om behandling och medicinering.

Det är din kontaktsjuksköterska som upprättar din vårdplan tillsammans med dig. Hen kommer erbjuda dig elektronisk vårdplan där det är möjligt.