Att leva med cancer

Cancerrehabilitering - kurs

Innehållet gäller Örebro län

Har du eller har du haft en cancersjukdom? Lever du nära någon med cancer? Välkommen att vara med i vår kurs "Cancer-rehab" på USÖ.

Kursen Cancer-rehab

Cancer-rehab kursen ger en inblick i cancersjukdom och behandling. Syftet är att få ökade kunskaper för att lättare hantera en förändrad livssituation. Vid kursens föreläsningar ges möjlighet till frågor och diskussion. Ämnen som berörs är: Krisreaktioner vid cancersjukdom, barn som närstående, fysisk aktivitet under och efter cancerbehandling, medicinsk yoga, bildterapi, fatigue, relationer och samlevnad.

Kursen ges vid fyra tillfällen under våren. Aktuella datum är 2/4, 9/4, 16/4 samt 23/4. Tid kl. 15-17.15, fika ingår.

Läs mer och anmäl dig här

Till toppen av sidan