ATT LEVA MED CANCER

Cancerrehabilitering - kurs

Innehållet gäller Örebro län

I Örebro län erbjuder vi två kurser till dig som har eller har haft en cancersjukdom. Vi vänder oss också till dig som lever nära någon med cancer. Den ena heter Om cancer och den andra Stöd i livssituationen.

Om cancer

Kursen omfattar fyra tillfällen och riktar sig till dig som har, eller har haft en cancersjukdom och till dina närstående. Den ger en inblick i cancersjukdom och kan ge dig ökade kunskaper, för att lättare hantera en förändrad livssituation.

Innehåll och praktiska detaljer

  • Människokroppen och cancer
  • Cancer – diagnos och behandling
  • Hälsosam mat
  • Forskning, komplementära metoder, naturläkemedel

Medverkande är läkare, sjuksköterska, dietist och kurator.

Kursstart: mars och oktober, tisdagar eller onsdagar kl 15.00-17.15, fika ingår.

Plats: Hackspetten, M-huset, USÖ. Uppgång mitt emot informationsdisken.

Kostnad: Vanlig patientavgift, högkostnadsskydd gäller. Ingen avgift för närstående.

Anmälan

Välkommen med förfrågan och anmälan till:

Ingrid Alkebro, specialistsjuksköterska, Onkologkliniken

Tel 019-602 13 96,076-112 13 78,  ingrid.alkebro@regionorebrolan.se

Stöd i livssituationen

Kursen omfattar fyra tillfällen och riktar sig till dig som har, eller har haft en cancersjukdom och till dina närstående.

Att få prata med andra kan minska upplevelsen av oro och rädsla. Du får tips och råd om hur du stärker din handlingsberedskap. Denna kurs innehåller föreläsningar, gruppsamtal med fysioterapeut och en övning i att använda färg för att uttrycka upplevelser.

Innehåll och praktiska detaljer

  • Att tala om cancer, barn som anhöriga
  • Bildterapi, gruppsamtal med fysioterapeut
  • Anhörigcentrum, samhällets stöd och resurser
  • Påverkan på kroppen (smärta och trötthet), relationer och samlevnad

Medverkande är sjuksköterska, bildterapeut, fysioterapeut, anhörigkonsulent och kurator.

Kursstart: april och november. Onsdagar kl 15.00 -17.15, fika ingår.

Plats: Hackspetten, M-huset, USÖ. Uppgång mitt emot informationsdisken.

Kostnad: Vanlig patientavgift, högkostnadsskydd gäller. Ingen avgift för närstående.

Anmälan

Välkommen med förfrågan och anmälan till:

Ingrid Alkebro, specialistsjuksköterska, Onkologkliniken

Tel 019-602 13 96,076-112 13 78,  ingrid.alkebro@regionorebrolan.se

Till toppen av sidan