Vården i Örebro län

Sök vård vid psykisk ohälsa, Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Här får du råd vart du vänder dig vid psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa

Vid lättare psykiska problem som till exempel sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner vänder du dig i första hand till din vårdcentral för hjälp. Din läkare kan sedan remittera dig vidare till psykiatrin om det behövs.  

Sök vårdcentral i Örebro län

Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga (för dig mellan 0-17 år)

Allvarliga psykiska problem

Vid allvarligare psykiska problem vänder du dig till den psykiatriska vården som har verksamheter för olika åldrar och sjukdomstillstånd. Du kan själv kontakta mottagningen för rådgivning och egen anmälan eller komma dit med hjälp av remiss. Hur du kommer i kontakt med verksamheterna framgår av information på verksamheternas sidor.

Sök psykiatri i Örebro län

Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga (för dig mellan 0-17 år)

Akuta psykiska problem

Om du har akuta lindriga till måttliga psykiska problem kan du få hjälp via din vårdcentral. Vid akuta problem av allvarligare art finns psykiatrins akutmottagning på Universitetssjukhuset i Örebro. 

Psykiatrisk akutmottagning

Till toppen av sidan