Sjukresor och färdtjänst

Färdtjänst

Du kan få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik. Din funktionsnedsättning ska finnas i mer än tre månader.

Glad person som sitter i en färdtjänstbil. Fotografi.
Du ansöker om färdtjänst hos din kommun eller hos den myndigheten som ansvarar för kollektivtrafiken i ditt län.

Du kan få färdtjänst med en personbil eller med ett specialfordon, beroende på vad du behöver. I ett specialfordon går det till exempel att sitta kvar i sin rullstol under resan. Förutom färdtjänst kan du i vissa fall få bidrag till egen bil, så kallat bilstöd.

Vem har ansvaret för färdtjänsten?

Det är din kommun som ansvarar för att det finns färdtjänst. Kommunen kan överlåta ansvaret till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, som är den regionala myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Kollektivtrafik är till exempel bussar, tunnelbana och spårvagnar som går enligt en tidtabell.

Ofta är det entreprenörer som utför själva tjänsterna, till exempel tar emot beställningar och utför transporterna.

Vem har rätt till färdtjänst?

Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Det är sedan din kommun eller den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken som beslutar om du ska få färdtjänst.

Beslutet tas utifrån hur svårt du har att förflytta dig på egen hand eller hur svårt du har att använda kollektiva färdmedel.

Hur får jag färdtjänst?

Du ansöker om färdtjänst hos den kommun som du är folkbokförd i, eller hos den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i ditt län. Oftast finns det en färdtjänsthandläggare som kan hjälpa dig. I vissa regioner behöver du även ett läkarintyg när du ansöker om färdtjänst.

Rätten till färdtjänst är densamma i hela Sverige och regleras i lag, men det finns ofta lokala eller regionala regler som kompletterar lagen. Reglerna skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

Antalet resor och vad du betalar varierar

Du får ett färdtjänsttillstånd om du beviljas färdtjänst. Hur många resor du beviljas beror på vad du har för behov och var du bor. Ett färdtjänsttillstånd gäller för en viss period eller tills vidare.

Du behöver ringa och boka din resa med färdtjänst i förväg.

Det varierar mellan kommunerna hur mycket det kostar att resa med färdtjänst.

Örebro län

Ansök via e-tjänst

Du som är folkbokförd i någon av Örebro läns 12 kommuner ansöker om färdtjänst hos Region Örebro län.

Via 1177.se e-tjänst kan du ansöka om:

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna logga in i e-tjänsten. Om du saknar e-legitimation kan du be en anhörig eller vän som har e-legitimation att hjälpa dig med att logga in och ange dina uppgifter i ansökan.

Du som hellre vill skriva ut en blankett och skicka in kan använda dig av följande blanketter:

Vill du få ansökningsblankett skickad till dig kan du ringa till Färdtjänstenheten på telefonnummer 0771-55 30 00 (knappval 2) måndag-fredag klockan 10-12. Hit kan du också vända dig om du har frågor om färdtjänst eller färdtjänsttillstånd.

Väntetiden för att få beslut efter inskickad ansökan om färdtjänst är just nu mer än 10 veckor.

Medicinskt utlåtande

Du kan behöva skicka in ett medicinskt utlåtande när du ansökt om färdtjänst. Då kommer du få information om detta efter att du skickat in ansökan. Om du som vårdnadshavare ansöker om färdtjänst första gången för ditt barn kan det vara bra att skicka in ett medicinskt utlåtande tillsammans med ansökan direkt.

Du behöver i så fall vända dig till din vårdgivare som kan skriva ut detta. Det behöver inte vara en läkare som fyller i det medicinska utlåtandet, annan vårdpersonal går också bra. 

Appen Serviceresan

Du som har tillstånd till färdtjänst kan hantera dina resor direkt i din dator eller smartphone. 

I appen kan du exempelvis:

  • Boka, ändra och avboka dina färdtjänstresor själv dygnet runt.
  • Utse ombud som hjälper dig med dina resor
  • Se fordon på karta och när de beräknas komma fram till dig

Läs mer på lanstrafiken.se/serviceresan.

Betalning

För att göra din resa med Serviceresor smidigare har vi infört faktura som förvalt betalsätt. Det betyder att egenavgifterna för de färdtjänst-, riksfärdtjänst och sjukresor du genomför kommer att samlas på en faktura som skickas ut månaden efter resorna gjorts. Här hittar du blankett för autogiromedgivande (pdf) om du önskar det. 

Du som fortsatt vill betala kontant eller med kort kan meddela detta till Beställningscentralen vid bokning av din resa.

1 februari 2024 höjdes avgifterna för färdtjänst och sjukresor. På Länstrafikens webbplats kan du få mer information om pris samt vilka regler som gäller för dig som är beviljad färdtjänst i region Örebro län.

Månadskort för färdtjänst

Du som har tillstånd till färdtjänst och regelbundet reser till och från något av följande kan ansöka om färdtjänstens månadskort:

  • Arbete
  • Studier
  • Förtroendeuppdrag
  • Arbetsträning anvisad av Arbetsförmedlingen

Månadskort innebär att du reser för samma kostnad som i kollektivtrafiken. Du får faktura för dina resor en gång i månaden. När du ansöker om månadskort behöver du också skicka in ett intyg. Intyget ska innehålla uppgifter om när och i vilken omfattning du är på skolan, arbetet, förtroendeuppdraget eller arbetsträningen.

Du kan få ta med en ledsagare

Du har rätt att ha med dig en ledsagare under resan om du av någon anledning inte kan åka ensam med färdtjänsten. En ledsagare är en person som kan hjälpa dig när du ska göra något utanför ditt hem. Det är kommunen eller den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i regionen som beslutar om du har rätt till en ledsagare. Ledsagaren får följa med utan extra kostnad.

Du har inte rätt till ledsagare under resan om du klarar resan själv, men behöver ledsagare när du kommer fram.

Du kan få ta med en medresande

Medresenär är någon som reser med dig utan att vara ledsagare. Det framgår av kommunens eller länets regler för färdtjänst om du får ha en medresenär med dig.

Du får ofta dela färdtjänst med andra

I de flesta kommuner är det samåkning inom färdtjänsten. Det betyder att du kan få dela bil med andra. Resan kan då ta längre tid eftersom föraren måste hämta upp och släppa av flera personer. Det kan vara bra att tänka på om du har en tid att passa.

Örebro län

Ledsagare och medresenär i Örebro län

Den som har tillstånd till färdtjänst i Örebro län har rätt att medta en person utan kostnad, en så kallad ledsagare. Utöver detta kan vanligtvis också en medresenär medtas, vilken betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade.

Riksfärdtjänst

Du kan få riksfärdtjänst om din funktionsnedsättning gör att du inte kan resa med kollektivtrafiken eller allmänna kommunikationsmedel på grund av att det blir mycket dyrare än normalt. Du kan också få riksfärdtjänst för att du behöver ledsagare under resan.

Gäller för resor utanför färdtjänstområdet

Riksfärdtjänst gäller för resor till resmål utanför det område som din färdtjänst gäller för. Det kan till exempel vara resor från en kommun till en annan, och ibland för resor till resmål utanför länet. Syftet med resan kan till exempel vara semester eller en fritidsaktivitet. Resorna kan bara ske i Sverige.

Oftast får du riksfärdtjänst för att resa med tåg tillsammans med en ledsagare. Du kan istället få resa med en personbil eller ett specialfordon om du inte klarar att resa med tåg. Ibland kan du få riksfärdtjänst för att flyga, om du måste ha egen ledsagare och det inte räcker med den assistans du kan få från flygplatsen.

Du betalar bara en del av kostnaden

Kommunen eller den regionala myndigheten som ansvarar för kollektivtrafiken står för den ökade kostnaden om du får tillstånd för riksfärdtjänst. Du behöver bara betala en del av vad resan skulle ha kostat med allmänna kommunikationsmedel. Hur stor del du får betala räknas ut genom en så kallad schablon och beror på hur lång resan är.

Örebro län

Ansökan om riksfärdtjänst

Du som är folkbokförd i någon av Örebro läns 12 kommuner ansöker om riksfärdtjänst hos Region Örebro län. Din ansökan om riksfärdtjänst behöver inkomma minst 21 dagar före önskad avresedag. Inför jul och andra storhelger behöver ansökan inkomma än tidigare. Det bästa är om du skickar in din ansökan om riksfärdtjänst så snart du vet när du vill resa.

Du som hellre vill skriva ut en blankett och skicka in kan använda dig av följande blankett:

Vilka regler som gäller dig som blivit beviljad riksfärdtjänst med serviceresefordon finns att läsa mer om på Länstrafikens webbplats.

Vill du få ansökningsblankett skickad till dig kan du ringa till Färdtjänstenheten. Dit kan du också vända dig om du har frågor om riksfärdtjänst eller riksfärdtjänsttillstånd.

Kontaktuppgifter Färdtjänstenheten 

Färdtjänstenheten

Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Telefon 0771-55 30 00 (knappval 2), helgfria vardagar klockan 10-12.

E-post: fardtjanstenheten@regionorebrolan.se

Har du synpunkter på färdtjänsten eller riksfärdtjänsten?

Det finns inte någon tillsynsmyndighet för färdtjänsten eller riksfärdtjänsten. Du ska kontakta den som ansvarar för färdtjänsten eller riksfärdtjänsten om du har synpunkter på hur den fungerar.

Det kan vara bra att samtidigt framföra dina synpunkter till färdtjänsthandläggaren på kommunen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten, även om det är trafikföretaget som utför färdtjänsten som du är missnöjd med.

Du kan överklaga beslutet

Du kan överklaga till förvaltningsrätten om du inte är nöjd med det beslutet du har fått om riksfärdtjänst eller färdtjänst. 

Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. I dessa fall krävs ett så kallat prövningstillstånd, det vill säga att domstolen måste först besluta att ditt ärende ska tas upp.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Personlig assistans

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få personlig assistans om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov.

Sjukresor

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning.

Till toppen av sidan