Kostnader och ersättningar

Kostnader och ersättning vid håravfall i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Bidrag för hårersättning (peruk)

Behandlande läkare bedömer om medicinskt behov av peruk, toupé, ögonfransar och/eller ögonbryn föreligger. I så fall utfärdas en ordination som är giltig i 12 månader från utfärdandedatum.

Bidrag till peruk, toupé, ögonfransar och ögonbryn kan ordineras vid betydande eller totalt håravfall av följande orsaker:

  •  Alopecia areata – totalis
  • Medfödda hårdefekter eller alopecier
  • Ärrbildande hudsjukdomar i hårbotten som ger håravfall.
  • Hormonella sjukdomar och infektionssjukdomar
  • Operation eller olycksfall
  • Läkemedelsorsakat håravfall eller strålbehandling.
  • Eventuella övriga fall efter specialistbedömning.

Vanlig typ av manligt håravfall liksom åldersbetingat håravfall för både män och kvinnor ger inte rätt till perukbidrag.

  • Hårersättningsbidrag vid kortvarigt behov, maxbelopp 4 000 kr exkl moms per år.
  • Hårersättningsbidrag vid varaktigt hårbortfall, maxbelopp 8 000 kr exkl moms per år.

Bidraget kan utnyttjas för peruker i syntet eller äkta hår, toupé, annan hårersättning, ögonfransar och utprovningsavgiften. Patienten får fritt välja frisör/salong/leverantör. All kostnad som överskrider bidragets belopp på rekvisitionen och även skötselprodukter betalas av patienten. Bidraget inkluderar eventuell utprovningsavgift och moms. Egenavgiften är 190 kr per ordination. Konsumentköplagen gäller och patienten bör kontrollera vilka villkor som gäller för garanti och reklamationsärenden.

Bidrag för kosmetisk tatuering av ögonbryn

Gäller för patienter med total alopeci.

Region Örebro län tillhandahåller, efter ordination av specialistläkare i hudsjukdomar eller behörig befattningshavare inom hälso- och sjukvården, permanent makeup avseende tatuering av ögonbryn till patient som har behov av detta.
Patienten har rätt till ett besök för tatuering inklusive ett återbesök efter 6 veckor (bidragsbelopp max 4 000 kronor). Därefter har patienten rätt till besök för ifyllnad vartannat år eller glesare (ej oftare än 2 år). Om patienten önskar tätare påfyllnad får hen bekosta detta själv.

Patienten får fritt välja frisör/salong/leverantör/tatuerare. Konsumentköplagen gäller, patienten bör kontrollera vilka villkor som gäller för garanti och reklamationsärenden. Tatuering sker på egen risk.

Barn under 18 år tatueras inte. Dessa får hänvisas till frisör för att få hjälp med ögonbrynspenna (eventuell perukordination för ögonbryn).

Ordination för tatuering av ögonbryn ska vara skriftlig och får endast utfärdas av behörig läkare eller annan behörig befattningshavare. Egenavgiften ska erläggas vid förskrivning.

Till toppen av sidan