Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Örebro län

Du som fått vård i Örebro län

Du som har fått vård i Örebro län har möjlighet att läsa delar av din journal via nätet. Genom att läsa din journal via nätet kan du förbereda dig inför ditt besök i vården. Det är också en bra möjlighet att i efterhand gå tillbaka om du är osäker på något som hände eller sades vid besöket.

Vad kan jag läsa i min journal via nätet?

Du kan läsa information som är skriven i din journal från och med 1 mars 2016. Journalanteckningar från psykiatrin samt psykologer och kuratorer finns tillgängliga via e-tjänsten Journalen från den 1 oktober 2017. Äldre journalinformation lämnas som tidigare ut i pappersformat.

Du kan inte se all information i din journal via nätet. Just nu ser du anteckningar som gjorts när du besökt vården, varit inlagd på sjukhus eller kontaktat vården på telefon. Dessutom visas diagnoser, provsvar, recept, samt vaccinationer utförda inom Barnhälsovården.

Grundtanken är att ytterligare journalinformation med tiden ska visas via nätet. I dagsläget visas inte journalanteckningar från STD-mottagning, ungdomsmottagning, rättspsykiatri samt barn under 18 år inom psykiatri.

Det kan dröja en tid innan du kan se informationen i e-tjänsten. Efter ditt besök hos vården skrivs anteckningarna in i journalsystemet och därefter kvalitetsgranskas och signeras den av behandlande vårdpersonal. I det fall det tar mer än 14 dagar innan vårdpersonalen signerar anteckningen visas anteckningen osignerad i e-tjänsten.

Till toppen av sidan