Tobak

Tobakshjälpen - en digital tobaksavvänjning

Innehållet gäller Örebro län

Tobakshjälpen är uppbyggt utifrån en erkänd metod som fokuserar på viktiga förändringar som du behöver göra för att bli tobaksfri. I programmet finns viktig information, praktisk vägledning och aktiva övningar med möjlighet för dig att gå tillbaka och repetera.

Så går behandlingen till

Under hela behandlingstiden finns en utbildad tobaksavvänjare som stöd. Hen ger dig vägledning och återkoppling enligt den tidsplan som ni har kommit överens om. Kommunikationen mellan dig och tobaksavvänjaren sker via textmeddelanden i programmet och vid behov telefon eller besök.

Under behandlingen kommer du att arbeta med beteenden, tankar och känslor som har samband med ditt tobaksanvändande. Du får även läkemedelsstöd, kunskap och verktyg för att underlätta avvänjningen.

Som deltagare i Tobakshjälpen behöver du ha tillgång till internet. Du ska kunna ta till dig information och arbeta självständigt med uppgifterna, i din egen takt.

Programmet fungerar på dator, surfplatta och mobil. Du väljer det som passar dig och du kan växla mellan olika enheter.

För att kunna delta i Tobakshjälpen måste du vara folkbokförd i Örebro län.

Vad kostar det?

För att få tillgång till Tobakshjälpen behöver du ha ett första fysiskt möte med en tobaksavvänjare på vårdcentralen. Detta möte kostar 200 kronor och ingår i högkostnadsskyddet. Därefter är Tobakshjälpen avgiftsfri. 

Hur gör jag om jag vill testa Tobakshjälpen?

Om du är intresserad och vill veta mer kontakta din vårdcentral. Detta erbjuds på norra länsdelens vårdcentraler, tobakspreventiva enheten samt den digitala mottagningen.

Till toppen av sidan