Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 2 sidor)

Både när du söker och när du får vård förs en patientjournal. Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur mycket information du kan se beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Logga in för att läsa information ur din journal.

Vissa landsting och regioner har inte gjort journalen tillgänglig via nätet ännu. Därför är det möjligt att du inte ser någon information. 

Hur mycket information du ser ur din journal varierar beroende på var du har fått vård. Det är inte säkert att du ser hela din journal.

Örebro län

Du som fått vård i Örebro län

Du som har fått vård i Örebro län har möjlighet att läsa delar av din journal via nätet. Syftet är att du som patient ska kunna bli mer delaktig i din egen vård och hälsa. Genom att läsa din journal via nätet kan du förbereda dig inför ditt besök i vården. Det är också en bra möjlighet att i efterhand gå tillbaka om du är osäker på något som hände eller sades vid besöket.

Vad kan jag läsa i min journal via nätet?

Du kan bara läsa information som är skriven i din journal efter den 1 mars 2016. Äldre journalinformation lämnas som tidigare ut i pappersformat.

Du kan inte se all information i din journal via nätet. Just nu ser du anteckningar som gjorts när du besökt vården, varit inlagd på sjukhus eller kontaktat vården på telefon. Dessutom visas diagnoser, provsvar, recept, samt vaccinationer utförda inom Barnhälsovården.

Grundtanken är att ytterligare journalinformation med tiden ska visas via nätet. Journalinformation från Psykiatri, STD-mottagning och Ungdomsmottagning och anteckningar skrivna av kuratorer och psykologer visas inte via e-tjänsten Journalen.

Det kan dröja en tid innan du kan se informationen i e-tjänsten. Efter ditt besök hos vården skrivs anteckningarna in i journalsystemet och därefter kvalitetsgranskas och signeras den av behandlande vårdpersonal. I det fall det tar mer än 14 dagar innan vårdpersonalen signerar anteckningen visas anteckningen osignerad i e-tjänsten.

I e-tjänsten Journalen finns loggar som visar när du själv, eller någon du delat journalen via nätet med, varit inne i systemet.

Försegling

Du kan välja att försegla din egen journal, vilket betyder att du stänger av möjligheten att nå journalinformationen via nätet för dig själv och dina ombud. Att försegla journalen är inte detsamma som att spärra sin journal. I första hand förseglar du själv dina journaluppgifter genom en funktion i e-tjänsten. Du kan också vända dig till din vårdkontakt för att få detta åtgärdat. Om du vill bryta förseglingen måste detta göras av personal i Region Örebro län.

Utse ombud

Du kan ge någon annan tillgång till dina journaluppgifter genom att utse en annan vuxen person som ombud och dela din journal med honom eller henne. Den du vill dela journalen med måste ha egen e-legitimation för att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. I första hand utser du själv ditt ombud genom en funktion i e-tjänsten.

Frågor och svar om din journal via nätet.

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Uppgifterna ur din journal hämtas från journalsystemet hos din vårdgivare och visas upp för dig när du har loggat in med e-legitimation. 

Det är inte säkert att du ser informationen direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kontakta din vårdgivare.

Fäll ihop

Vill du läsa ditt barns journal?

Vill du läsa ditt barns journal?

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journalinformation via din egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Läs mer i Gör ditt barns vårdärenden via nätet.

Fäll ihop

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation för att läsa din journalinformation. Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Om du vill läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du behandlats. Läs mer om hur du kan göra på sidan Din journal. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen.

Örebro län

Beställ en journalkopia via nätet

Hos vissa mottagningar kan du beställa en kopia av din journal. Kopian skickas till dig med post. Sök upp din mottagning här på 1177.se för att se om mottagningen erbjuder tjänsten.

Fäll ihop

Har du frågor?

Har du frågor?

Medicinska frågor

Om du har frågor om informationen du ser i din journal, kontakta den vårdgivare som skrivit informationen.

Tekniska frågor 

Om du har tekniska frågor, kontakta supporten på telefon 08-123 135 00.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-06
Skribent:

Linda Eriksson

Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Örebro län
Tillägg uppdaterade:
2016-12-06