Sjukresor i Örebro län

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Du som bor i Örebro län reser gratis med kollektivtrafiken till och från vården.

Om du har medicinska skäl får du åka med sjukresefordon. Då betalar du 125 kronor för resan. Om du har ett färdtjänsttillstånd betalar du samma avgift som för färdtjänstresan.

Dessa regler gäller för resa till vårdcentral i din hemkommun och för resa till specialist i länet. Om du väljer att få vården någon annanstans gäller inte de här reglerna.

Visa mer

Gratis buss och tåg

Gratis buss och tåg

Du reser kostnadsfritt till och från vården med kollektivtrafiken. Du kan använda din kallelse som bussbiljett på vägen dit. På vägen hem fungerar kvittot för besöksavgiften som biljett. Åker du tåg betalar du resan själv och får sedan betalt av Region Örebro län i efterhand. Det kan du även göra om du åker buss. Blir du akut sjuk i ett annat landsting/region får du själv betala för din hemresa.

Fäll ihop

Du som bor långt ifrån en hållplats

Du som bor långt ifrån en hållplats

Bor du långt från närmaste hållplats får du gratis anslutningsresa med taxi eller egen bil till hållplatsen. Saknar du kollektivtrafik till närmaste vårdenhet får du resa med taxi mot avgift. Du kan också få ersättning för resa med egen bil.

Fäll ihop

Anhörig

Anhörig

Du som är anhörig till en patient som är yngre än 20 år kan få ersättning för dina kostnader för resan till och från vården. Region Örebro län betalar resan för en vårdnadshavare eller annan anhörig utan krav på intyg. Är båda vårdnadshavarna kallade får båda resan betald. Däremot är det inte möjligt att få reseersättning för syskon.

När det gäller patienter som är äldre än 20 år får anhörig ersättning för resan om besöket av den anhörige ingår som ett led i patientens behandling. Det behöver styrkas av vårdgivaren.

Fäll ihop

Region Örebro län betalar din resa i efterhand

Region Örebro län betalar din resa i efterhand

Om du själv har betalat din resa och vill få tillbaka pengarna ska du fylla i Region Örebro läns blankett för sjukreseersättning. Den kan du få när du besöker vården eller själv ladda ner på Region Örebro läns webbplats

Blanketten lämnas i någon av sjukvårdens kassor eller receptioner. Du kan också skicka den med post till: Sjukreseenheten, Box 1613, 701 16 Örebro.

Du ersätts för resa till vårdcentral i din hemkommun. Du får också ersättning för resa till specialist i länet. Vid vård i annat län gäller särskilda regler.

Har du frågor? Ring 020-31 43 22 eller e-posta sjukreseenheten@regionorebrolan.se.

Fäll ihop

Högkostnadsskydd för resor

Högkostnadsskydd för resor

Region Örebro läns högkostnadsskydd för resor betyder att du inte behöver betala mer än
1 400 kronor under en tolvmånadersperiod. Kontakta Sjukreseenheten när du uppnått beloppet. Det finns inget speciellt frikort för sjukresor, utan uppgifterna finns på Beställningscentralen och Sjukreseenheten.

Fäll ihop

Sjukresefordon och servicelinje

Sjukresefordon och servicelinje

Du som har färdtjänst eller medicinskt behov av annat färdsätt får åka sjukresefordon eller servicelinje. Servicelinjerna är mindre bussar som jämställs med taxi. De är speciellt anpassade för dem som har extra behov av tillgänglighet och utrymme, exempelvis äldre, funktionshindrade och resande med barnvagn. Servicelinjerna är öppna för alla som behöver resa till vården, även de som inte har färdtjänst eller särskilda medicinska behov.

Så beställer du

Ring Beställningscentralen och beställ sjukresefordon eller servicelinje senast klockan 18 vardagen före den dag du ska resa. Telefon 0771-92 00 00, texttelefon T019-670 25 07. Vid beställningen måste du tala om vilken vårdgivare du ska besöka och när du ska vara framme.

Servicelinjerna går mellan följande orter

Karlskoga–Örebro, Askersund–Örebro (linje 708), Hallsberg–Kumla–Örebro (linje 709), Laxå–Karlskoga (linje 594). De linjer som går till Örebro stannar vid universitetssjukhusets entréer.

Fäll ihop

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Sjukreseenheten
Eklundavägen 1
Örebro
Telefon 020-31 43 22
E-post sjukreseenheten@regionorebrolan.se

Beställningscentralen
Telefon 0771-92 00 00
Texttelefon T019-670 25 07.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2012-11-28
Granskare:

Gabriel Stenström, utredare, Region Örebro län