Infektioner på huden

Infektion med gula stafylokocker

Gula stafylokocker är vanliga bakterier som du kan bära på utan att ha några besvär. Bakterierna kan också ge upphov till bland annat matförgiftning, infekterade sår och ibland allvarliga infektioner i blodet. Lindriga infektioner brukar läka av sig själv, men ibland behövs behandling med antibiotika.

Vad är gula stafylokocker?

Det är vanligt att bära på bakterier som gula stafylokocker utan att ha besvär. Oftast finns stafylokockerna i näsan, i svalget eller på andra slemhinnor. Du kan också ha dem på huden, till exempel i ljumskar och i armhålor.

Ibland kan gula stafylokocker orsaka olika sorters infektioner i kroppen. Risken är större om du till exempel har ett sår på huden eller någon sjukdom som sänker immunförsvaret.

Hudinfektioner

Gula stafylokocker kan orsaka olika sorters hudinfektioner med utslag och bölder. De kan också orsaka en infektion i ett sår. Då blir såret rött, svullet och gör ont.

Matförgiftning

Bakterierna kan också orsaka matförgiftning om de hamnar i maten under tillagning. Bakterierna kan växa och bilda ett gift om maten sedan inte förvaras i rätt temperatur.

Symtom på matförgiftning är bland annat magkramper, illamående, kräkningar och diarré. Besvären brukar komma inom ett par timmar efter måltiden och gå över inom ett eller två dygn.

Ovanligare infektioner

Stafylokocker kan ibland komma in i kroppen och orsaka allvarliga infektioner, till exempel i en led eller i skelettet.

Ett annat exempel är sepsis, som också kallas för blodförgiftning.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har en hudinfektion eller ett sår som är infekterat och som inte läker på en vecka. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom vid större hudinfektioner, sår som är infekterade eller hjälp med var du kan söka vård.

Ibland räcker det att du chattar eller videosamtalar med en sjuksköterska eller läkare för att få vård.

Undersökning

Du kan få lämna ett prov om läkaren tror att du har en infektion med gula stafylokocker i ett sår. Provet tas med en odlingspinne.

Behandling

De flesta lindriga infektioner med stafylokocker läker av sig själv. Ibland kan du behöva behandling med antibiotika. Du kan även behöva behandling för själva såret eller bölden om du har en sådan.

Matförgiftning går över av sig själv.

Du som har en svår infektion kan behöva antibiotika direkt i blodet. Då får du behandlas på sjukhus.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga 

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård som du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Till toppen av sidan