SKADOR PÅ ARMAR OCH BEN

Axeln ur led

Axeln kan gå ur led om den vrids kraftigt eller om du faller omkull och samtidigt tar emot dig med handen. När axeln går ur led gör det mycket ont.

De flesta blir helt bra igen, men det är viktigt att leden kommer på plats så fort som möjligt. Annars kan vävnaderna runt axeln skadas, vilket kan göra att axeln lättare går ur led igen i framtiden.

Symtom

Om axeln har gått ur led gör det mycket ont och du vill inte röra den. De flesta brukar hålla överarmen intill kroppen och stödja den med andra armen för att minska smärtan.

När och var ska jag söka vård?

Sök vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du tror att axeln har gått ur led.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Behandling

Person ligger på ett bord med ena armen hängande nedåt. Illustration.

Det är bra att ligga på magen med armen hängande fritt om du inte kan ta dig till en läkare direkt. Ibland kan leden då gå tillbaka till rätt läge av sig själv.

När du kommer till en läkare får du läkemedel som lindrar smärtan, och ofta även läkemedel som får muskeln att slappna av.

Axeln brukar röntgas om det är första gången den gått ur led. Det görs för att läkaren ska kunna kontrollera att inget är brutet. Sedan drar läkaren leden i rätt läge. Det brukar gå ganska lätt eftersom du tidigare fått smärtstillande läkemedel. Du kan bli sövd innan leden dras på plats om du ändå har ont.

Efteråt kan du behöva göra en ny röntgen för att kontrollera att axeln sitter på rätt plats. Du kan behöva ha ett stödjande förband de första dagarna. Sedan är det viktigt att börja röra axeln igen för att den inte ska bli stel och för att rörligheten inte ska bli sämre. En fysioterapeut, även kallad sjukgymnast, kan hjälpa till att öva upp rörligheten på rätt sätt.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan