Vårdcentralen Sländan filial Lidhult, Lidhult

Torget 3

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.30–16.30
Tisdag07.30–16.30
OnsdagStängt
Torsdag07.30–16.30
FredagStängt
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00
Tisdag08.00–16.00
OnsdagStängt
Torsdag08.00–16.00
FredagStängt
LördagStängt
SöndagStängt
Drop-in-tider
Måndag
08.15–09.30
Provtagning endast
13.00–13.30
Provtagning endast
Tisdag
08.15–09.30
Provtagning endast
13.00–13.30
Provtagning endast
Onsdag
Ingen drop-in
Torsdag
08.15–09.30
Provtagning endast
13.00–13.30
Provtagning endast
Fredag
Ingen drop-in
Lördag
Ingen drop-in
Söndag
Ingen drop-in

Besöksadress:
Torget 3
Län, kommun:
Kronobergs län, Ljungby
Postadress:
Vårdcentralen Lidhult, Torget 3, 341 71, Lidhult

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Ligger bakom ICA butiken, torget 3

Hitta på plats:

Markplan

Vårdcentralen ingår i vårdval Kronoberg. Vi erbjuder grundläggande hälso- och sjukvård för alla åldersgrupper, rådgivning, rehabilitering, förebyggande hälsoinsatser, barnhälsovård och psykiatrikompetens.

Verksamhetschef Carina Heed

Avdelningschef Annie Karlsson

Avdelningschef Jennie Josefsson

Driftsform: Region

Andra språk (other languages), se länk nedan:

 Other languages

 

 •  På vår astmamottagning, efter ordination av läkare, görs:

  • spirometriundersökning för att mäta din lungfunktion.
  • visa hur du ska använda dina hjälpmedel
  • råd om hur du ska ta dina mediciner.

   Astma och allergiförbundet

  Kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Du bokar tid via TeleQ 035-295 24 00.

 • Du är välkommen att vända dig till oss med frågor som gäller ditt barns hälsa och utveckling.

  Vi erbjuder stöd och information kring till exempel amning, kost, vaccinationer, sömn, språkutveckling, syn, hörsel, egenvård och barnsäkerhet. Vi hjälper dig också med information i livsstilsfrågor som alkohol och rökning.

  Barnavårdscentralen har samarbete med bland annat förskolor, logopeder och psykologer.

  Alla nyfödda barn erbjuds ett hembesök. Därefter får ditt barn regelbundna hälsoundersökningar av BVC-läkare och BVC-sköterska.

  Tillsammans med övriga aktörer på familjecentralen i Ljungby ordnas utbildningar och föräldrarträffar.

  Du bokar tid på 035-295 24 00.

  Läs mer om barnsjukvård

  Läs mer om barnsjukdom

   

   

   

 • I vårt lokala vårdprogram för demens skriver vi "Att vara närstående till en person med demenssjukdom innebär en stor omställning och medför vanligen en ökad belastning. För att undvika att bördan blir alltför stor och minska risk för utmattning behövs förebyggande stödinsatser, till exempel anpassat/individuellt stöd, utbildningsprogram, och avlastning. Utbildningsprogram bör genomföras i samverkan mellan Kommun och Region."

  Under rådande omständigheter, där fysiska informationsmöten inte är möjliga, ser Medicinsk grupp äldre att vi inte kan leva upp till exempelvis utbildningsprogrammet. Det finns ett skriftligt informationsmaterial med lokal information för Kronobergare som skulle vara ett värdefullt komplement till de i vanliga fall fysiska mötena och i nuläget den enda lokalt anpassade patient/anhöriginformationen angående demenssjukdom.

   

 • På diabetesmottagningen erbjuder vi

  • information och rådgivning
  • uppföljning diabeteskontroll
  • utskrivning av blodsockermätare samt hjälpmedel för egenkontroll

  Du bokar tid via TeleQ 035-295 24 00.

  Diabetes typ 2

  Diabetes typ 1

   

 • Hos oss finns sjuksköterska och undersköterskor med lång erfarenhet och bred kompetens.

  Vi kan hjälpa dig med:

  • blodtryckskontroller (vi gör även 24-timmars blodtrycksmätning efter ordination av läkare)
  • såromläggningar
  • vaccinationer och injektioner
  • hälsorådgivning

  Distriktssköterske-, och undersköterskemottagningen är öppen måndag-tisdag 08.00-16.00 och torsdagar 08.00-16.00.

  Du bokar tid via TeleQ 035-295 24 00, man kan ringa in till Tele-Q redan från 06.00 på morgonen.

  Du boka även själv boka tid till sjuksköterska och undersköterska direkt på hemsidan.

 • På inkontinensmottagningen hjälper vi dig som har besvär med urinträngningar eller urinläckage.

  Hos oss får du hjälp med:

  • bedömning av din inkontinens
  • olka typer av träningsprogram
  • hjälp med utprovning av inkontinenshjälpmedel, till exempel blöjor och bindor

   Du bokar tid via TeleQ 035-295 24 00.

 • Du anmäler INTE anmäla dig i receptionen när du kommer för provtagning. Bara ta en blå nummerlapp av hårdplast och sitt ner i väntrummet

  Om du ska lämna fasteprover ska du inte äta efter kl 20.00 kvällen innan och inte dricka något efter midnatt. På morgonen, samma dag som provtagningen, får du dricka ett litet glas med vatten.

  Laboratoriet har öppet måndagar, tisdagar och torsdagar. Man blir inkallad till labbet i tur och ordning som man kom. Man får dock vara beredd på att vänta om det är mycket att göra.

  Öppen provtagning är måndag, tisdag och torsdag 08.15-09.30 och 13.00-13.30. Då behöver man inte boka någon tid utan bara komma in på vårdcentralen.

   

 • Vi erbjuder dig mellan 50-55 år en unik hälsoundersökning.

  Vi vänder oss till dig som är i dina bästa år och förhoppningsvis mår förträffligt. Normalt ska du stå på toppen av ditt liv både fysiskt och psykiskt. Skulle det trots allt vara något som kunde vara bättre kan det genom att avslöjas i tid förmodligen rättas till.

  Så här går det till:

  • när du kommer för hälsoundersökning ska du ha fyllt i en hälsoenkät som du får i handen när du är och ta prover en vecka innan undersökningen. Provtagningen är fastande.
  • vid undersökningen går sköterskan igenom enkäten tillsammans med dig och utför sedan resten av hälsokontrollen
  • det hela mynnar ut i något intressant, en hälsokurva som enkelt visar vilka frisk- och riskfaktorer som har betydelse för just dig.

   Du bokar tid via TeleQ 035-295 24 00.

 • Vi är en filial till vårdcentralen Sländan i Ljungby och ordnar läkarbesök dit.

  Du som bor i Lidhult och i Lidhult upptagningsområde kan ringa oss här på filialen Lidhult, så hjälper vi dig att ordnar en tid till läkare på vårdcentralen Sländan i Ljungby.

  Du bokar tid via TeleQ 035-295 24 00.

 • Vissa perioder i livet kan vara psykiskt jobbiga och vi kan alla hamna i någon form av psykisk ohälsa. Då kan det kännas bra att få prata med någon utomstående.

  På vårdcentralen Sländan har du möjlighet att få individuell samtalsbehandling. Det kan handla om till exempel problem i relationer, sömn, stress, livskris, ångest eller lättare depressioner. Varje person bedöms individuellt och vid behov kan du remitteras till någon annan distans. 

  Vi ingår i rehabiliteringskedjan och samarbetar med bland annat läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. I vissa fall håller vi också i kontakterna med exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och habiliteringen.

  Våra patienter måste vara 18 år eller äldre och du erbjuds samtal hos sjuksköterska, kurator eller beteendevetare.

  Du bokar tid via TeleQ 035-295 24 00 eller till Sländans TeleQ 0372-58 57 30.

  Sländans primärvårdsrehab

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Fysioterapeuten erbjuder bland annat:

  • smärtbehandling
  • akupunktur
  • träning i varmvattenbassäng
  • undervisning vid andningsrelaterade sjukdomar
  • träning efter operation

  Du behöver ingen remiss för att komma till fystioterapeut.

  Fysioterapeutin är öppen tisdagar och torsdagar.

  Du bokar tid till fysioterapeuten på telefonnummer 035-295 24 15 eller 0372-58 53 54. Du kan även boka din tid via 1177 webbtidbok, se länk nedan.

  https://www.1177.se/Kronoberg/hitta-vard/kontaktkort/Lidhult-primarvardsrehab/

   

   

 • På vår filial jobbar en sjuksköterska, två undersköterska och en medicinsk sekreterare samt två ST-läkare. Vi har en fysioterapeut två dagar i veckan och vid behov av psykosocial resurs kan man få tid på vårdcentralen Sländan.

  Avdelningschef Emma Andersson

  Verksamhetschef Carina Heed 0709- 067 50 86

 • Rehabiliteringskoordinator är en resurs för dig som patient när du riskerar bli eller är sjukskriven. Rehabiliteringskoordinator kan vara en kontaktperson för dig och den som lotsar och guidar kring insatser som du kan få från din vårdcentral, specialist sjukvård och andra myndigheter, t ex Försäkringskassan. Du kan erbjudas information om vad som kan hända om du riskerar att bli eller är sjukskriven. Du kan även få ett samtal där dina resurser, begränsningar och behov tydliggörs utifrån den situation du är i.

  Sländans primärvårdsrehab

   

   

   

 • Vårdcentralen Sländan filial Lidhult vill förbättra omhändertagandet i primärvården för dig som är äldre eller har många sjukdomar genom att erbjuda stöd av samordningssköterska.

  Din samordningssköterska är en fast vårdkontakt på din vårdcentral som du kan vända dig till. Samordningssköterska har nära kontakt med olika delar av vården och kan förmedla kontakter och ge information om var du ska vända dig i olika ärenden.

  Även anhöriga kan få stöd, råd och hjälp med olika frågor som rör den äldre.

  Vi erbjuder en årlig hälsokontroll, i vilken bland annat ingår blodtrycksmätning, blodprover och ett hälsosamtal. Vid eventuella fynd i samband med kontrollen bokas tid till en läkare för uppföljning.

  Du bokar tid via TeleQ 035-295 24 00.

 • Hos en arbetsterapeut kan du få råd och stöd i syfte att få vardagen att fungera bättre, både i privatlivet och i arbetslivet. De kan ge ergonomiska råd, hjälpa dig att få bra struktur på dagen för att minska stress och förbättra din sömn. För dig som är, eller riskerar att bli sjukskriven är arbetsterapeuten ofta spindeln i nätet som koordinerar kontakter med arbetsgivare, Försäkringskassa med flera.

  Du bokar tid via TeleQ 035-295 24 00.

  Sländans primärvårdsrehab

   

   

   

   

 • Nu kan du själv boka boka tid direkt för besök hos sjuksköterska eller undersköterska samt av/omboka tid dessa tider: Måndagar, tisdagar och torsdagar.

   

 • Sjukskrivning? vad du som patient bör tänka på

  Vad är syftet med en sjukskrivning?

  Sjukskrivning är en BEHANDLING som tillsammans med andra behandlingar ska hjälpa dig få tillbaka din arbetsförmåga.

  Vilka risker är det att vara sjukskriven?

  Om sjukskrivningen är längre än 3 månader finns risk att du får svårigheter att komma igång att arbeta igen. Därför är det om möjligt bäst med korta sjukskrivningar och helst på deltid så att du under sjukskrivningen har regelbunden kontakt med ditt arbete.

  När kan jag vara sjukskriven?

  Vid sjukdom/skada som innebär att du inte kan utföra dina arbetsuppgifter.

  När kan jag inte vara sjukskriven?

  Händelser som hör till livets naturliga prövningar som kan vara att få ihop livspusslet och relationsproblem.

  Hur mycket kan jag vara sjukskriven?

  25 %, 50 %, 75 % och 100 %. Målet är att inte vara sjukskriven på heltid. Det går ofta att arbeta i olika omfattning trots sjukdom/skada. Bedömningen görs tillsammans med din läkare och rehabkoordinator.

  När behövs ett läkarintyg?

  Du kan själv sjukskriva dig de första 7 dagarna. Från dag 8 måste din arbetsgivare få ett läkarintyg från din behandlande läkare. Arbetsgivaren betalar din sjuklön till dag 14. Därefter ansvarar Försäkringskassan för utbetalningen. OBS! Under covid-19 behövs inget läkarintyg förens dag 22.

  Vem gör bedömningen och vem tar beslut om sjukskrivning?

  Sjukintyget är läkarens bedömning om hur din sjukdom/skada påverkar din möjlighet att utföra ett arbete. Försäkringskassan beslutar om din rätt till ekonomisk ersättning i form av sjukpenning.

  Kan jag vara sjukskriven om jag är arbetslös?

  Det är bara motiverat med en sjukskrivning under arbetslöshet om du inte klarar något som helst arbete på arbetsmarknaden ex inte ens tala i telefon.

  Vad förväntas av mig under sjukskrivningen?

  Du ska ta ansvar över din rehabilitering/tillfrisknande. Målet är att få tillbaka din arbetsförmåga och återgå i arbete. Du förväntas följa rekommendationer om behandling hos exempelvis fysioterapeut, arbetsterapeut eller samtalskontakt. Det kan också handla om egenvård som att förändra dina levnadsvanor (kostvanor, tobaksbruk, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet, sömn och matvanor). Regelbunden kontakt med din arbetsplats är viktigt i rehabiliteringen under sjukskrivningen.

  Vad är en Rehabiliteringsplan?

  Om sjukskrivningen förväntas bli längre ska läkare tillsammans med dig skriva en rehabiliteringsplan/plan för återgång i arbete. Där ska finnas information om den överenskommelse som   gjorts mellan läkaren, rehabkoordinatorn och dig med målet att du så fort som möjligt återgå i arbete. Planen kan innehålla träningsprogram, samtalskontakt och planering för arbetsåtergång.

  Mer information om sjukskrivning och rehabilitering kan du hitta på 1177.se och försäkringskassans hemsida.

  Var god fyll i blanketten nedan inför ditt läkarbesök eller besök hos rehabkoordinatorn. Skriv ut och ta med formuläret till ditt besök.

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en påfyllnadsdos vaccin mot Covid-19 under våren skall erbjudas till:

  Personer 80 år och äldre
  Personer från 65 år eller äldre och som har dagliga omsorgsinsatser av t ex hemtjänst eller som bor på korttidsboenden.     
  Informationen om vårdosen covidvaccin på 1177.se ser ut så här:

  Påfyllnadsdos vaccin mot Covid -19

Remisskrav

Nej

Till toppen av sidan