Syn

Glaskroppsavlossning

Glaskroppsavlossning beror på ögats naturliga åldrande och ger sällan några besvär. Det är vanligast hos dig som har fyllt 50 år. Oftast märker du inte av det. Ibland kan det gå hål på näthinnan när glaskroppen lossnar, men det är mycket ovanligt. Då behöver du behandling.

Behandlingen behövs eftersom det annars finns risk att du får näthinneavlossning.

Du kan få glaskroppsavlossning i ett eller båda ögonen. Det behöver inte ske samtidigt i båda ögonen.

Till toppen av sidan