TÄNDER

Ilningar i tänderna

Ilningar i tänderna betyder att det gör ont i tänderna, till exempel när du äter eller dricker något kallt. Smärtan kommer ofta plötsligt och går oftast över fort.

Ibland kallas ilningar för isningar.

Ilningarna kan ha många orsaker. Du kan ha fått ett hål eller sprickor i tänderna. Ilningar kan också bero på att du borstat tänderna på fel sätt och därför fått skador på tandköttet så att tandroten har kommit fram.

När och var ska jag söka vård?

Du kan kontakta tandläkare eller tandhygienist om du har ilningar som påverkar det dagliga livet och inte går över av sig själv.

Om du har ihållande värk i tanden och den är känslig för både varmt och kallt bör du söka tandläkare akut för att ta reda på orsaken och få behandling.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar och utredningar

En tand består av krona och rot. Kronan är den del som syns i munnen, medan roten sitter fäst i käkbenet. Kronan är klädd med emalj på ytan, men huvuddelen av tanden består av tandbenet, som också kallas dentin. Den innersta delen av tanden kallas pulpan eller tandnerven. Den är uppbyggd av blodkärl och nerver.

Börja med att kontakta en tandläkare eller tandhygienist, som kan undersöka och utreda orsaken till besvären.

Du kan få en remiss till en specialist om du behöver få någon mer utredning eller behandling. Det kan till exempel hända om tandvårdspersonalen misstänker att ilningarna beror på nervsmärtor från käken eller någon annan sjukdom

Sprickor och ömhet i tänderna

När du har beskrivit hur svåra ilningarna är och hur länge du haft dem undersöks tänderna för att se om det finns skador eller karies. Tandläkaren eller tandhygienisten letar också efter synliga sprickor i tänderna.

Tandvårdspersonalen knackar på tänderna med ett litet verktyg eller spegeln där du har ilningar och undersöker om du har någon öm tand. Det kan också kännas ömt när du pressar samman tänderna. Du kan få bita i ett särskilt instrument av plast för att upptäcka om det finns sprickor i tanden.

Skador av tandborstning

Tandläkaren eller tandhygienisten undersöker också om det finns tandborstskador. Det vill säga om tandköttskanten har dragit sig tillbaka och roten på tanden är oskyddad. Ibland har även den nedersta delen av den synliga tanden nötts bort på grund av att du har borstat tänderna för hårt.

Bettskador och frätskador

Även bettet undersöks. Om du gnisslar eller pressar tänderna  kan det bero på att vissa tänder belastas mer än andra. Det brukar kallas att bettet är instabilt. Tandläkaren eller tandhygienisten undersöker om tänderna är nötta eller spruckna på grund av tandgnissling.

Personalen undersöker också om det finns frätskador på tänderna. Frätskador brukas också kallas för erosion av tänderna.

Röntgenbilder

Oftast tas röntgenbilder på tänderna för att se om det finns karies under fyllningarna eller mellan tänderna. Bilderna visar också om det finns en skada som påverkat tandens nerv och om det finns andra skador i och runt tänderna.

Olika tester

Tandläkaren eller tandhygienisten kan också testa om tanden är känslig för kyla genom att blåsa luft på den.

Genom att skicka en svag ström i tanden undersöks om tandens nerv fortfarande lever. Det går på några sekunder och känns som en pirrning i tanden. Det går också att testa om tanden är extremt känslig för värme, tryck eller belastning.

Behandlingar mot ilningar

Vilken behandling du får beror på orsaken till besvären. Orsaker till ilningar kan vara följande:

  • känsliga tandhalsar och ytliga sprickor
  • tandborstskador
  • tandgnissling
  • ilningar från tandytan och tandhalsarna
  • hål i tänderna
  • djupa sprickor i tanden
  • frätskador.

Känsliga tandhalsar och ytliga sprickor

Du kan får fluorbehandling i form av fluorlackning om orsaken till ilningarna är känsliga tandhalsar eller ytliga sprickor på tänderna.

Tandborstskador

Fluorlackning och en bättre tandborstningsteknik kan göra att du blir av med ilningarna om problemen beror på tandborstskador.

Tandgnissling

En bettskena när du sover kan lindra dina besvär om ilningarna beror på tandgnissling. Det är en plastskena som skyddar tänderna mot de krafter som uppstår om du gnisslar eller pressar tänderna.

Tandgnissling eller tandpressning beror ofta på stress. Det är därför också viktigt att försöka minska på stressen.

Ilningar från tandytan och tandhalsarna

Tandläkaren kan behandla tanden med en permanent lack som täpper till tandens känsliga yta om ilningarna kommer från tandytan och tandhalsarna. Ibland behövs det större fyllningar för att reparera skador som gör att det ilar. De kan göras av komposit, som är en sorts plast.

Regelbunden fluorsköljning varje dag kan minska besvären.

Om det behövs kan du lägga fluorgel i en särskild sked, som är en mjuk plastskena som täcker tänderna. Skeden sitter runt tänderna och gör att fluorbehandlingen blir effektivare.

Hål i tänderna

Orsaken till ilningarna kan vara hål i tänderna eller en trasig fyllning. Då tar tandläkaren först bort den skadade delen av tanden, bakterierna och så mycket som möjligt av den skadade fyllningen. Sedan kan du antingen få en tillfällig eller en permanent fyllning.

Här kan du läsa mer om hur tänder lagas.

Rotfyllning

Det kan behövas en rotfyllning om hålet är djupt och har påverkat tandens nerv. Det innebär att tandläkaren tar bort tandens nerver och blodkärl. Tanden rengörs sedan noggrant och fylls sedan med ett rotfyllningsmaterial.

Djupa sprickor i tanden

Ibland kan hela tanden behöva tas bort om orsaken till ilningarna är djupa sprickor i tanden som skadat både den övre delen av tanden, kronan och roten. Det görs bara om tandläkaren bedömer att tanden inte kan repareras, och att det finns risk för att bakterier kan sprida sig in till pulpan och vidare ut i käkbenet.

Frätskador

För att undvika frätskador på tänderna bör du vänta minst en timme innan du borstar tänderna om du druckit eller ätit något surt som läskedrycker, frukter och juicer. Det beror på att tändernas yta blir uppmjukad av syran och borstningen riskerar då att slita ner tandytan.

Om du har sura uppstötningar eller kräks ofta bör du söka vård på din vårdcentral.

Samtidigt kan du få hjälp av tandläkare för att lindra besvären från tänderna. Då kan tandläkare göra fyllningar som täcker tandytorna, och på så sätt lindra besvären.

Nervsmärtor

Det är ovanligt att ilningar i tänder beror på smärta från nerver i käken.

En läkare behöver utreda och behandla tandvärk som beror på nervsmärtor. Därför får du oftast en remiss till specialistläkare om tandläkaren eller tandhygienisten misstänker att besvären kan bero på nervsmärtor.

Du kan förebygga och lindra ilningar

Det är viktigt att du borstar tänderna två gånger varje dag för att hålla tänderna fria från beläggningar som kan orsaka karies och inflammation i tandköttet.

Det kan vara svårt att borstat tänderna med kallt vatten om du har kraftiga ilningar. Har du kraftiga ilningar kan det vara svårt att borsta tänderna med kallt vatten. Då är det bra att använda en mjuk tandborste, som sköljts i varmt vatten innan du borstar tänder försiktigt.

Speciella tandkrämer för känsliga tandhalsar är ofta till hjälp. De innehåller bland annat ämnet kaliumnitrat, som bildar ett blockerande skikt som skyddar mot ilningar. Undvik tandkräm som har så kallad whitening-effekt, som slipar ner en del av tandytan.

Har du problem med tandpressning eller tandgnissling kan du skydda tänderna mot slitage med en bettskena som du sätter på tänderna. Den används oftast nattetid.

Bra att regelbundet gå till tandläkaren

Det är bra om du går regelbundet på kontroller hos tandläkare för att tidigt kunna upptäcka karies och andra skador på tänderna.

Till toppen av sidan