Så fungerar vården

Vård om du kommer från ett annat land

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som inte har en socialförsäkring i Sverige. Många av texterna är också översatta till andra språk.

Innehåll - Vård om du kommer från ett annat land

Visa innehåll som:
Vård om du är asylsökande eller inte har tillstånd att vara i Sverige

Är du vuxen och söker asyl ska du få sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Det gäller även dig som är i Sverige utan tillstånd. Är du under 18 år ska du erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård på samma villkor som alla andra barn som bor i regionen.

Vård i Sverige om du är utlandssvensk

Hur mycket du som utlandssvensk får betala för vård i Sverige beror bland annat på vilket land du bor i. Det beror också på vilken typ av vård du behöver.

Vård i Sverige om du kommer från ett annat land

Om du kommer från ett annat land och blir sjuk vid ett tillfälligt besök i Sverige har du alltid rätt till nödvändig vård.

Tolkning till mitt språk

Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården.

Tandvård i Sverige om du kommer från annat land

Du kan ha rätt till tandvård på samma villkor som de som är försäkrade för tandvård i Sverige. Det gäller om du till exempel är försäkrad i något EU- eller EES-land eller Schweiz.

Mer på 1177.se

När du ringer 1177

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Välja vårdmottagning

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. När du är sjuk eller har något besvär kan du söka vård på en vårdcentral.

Till toppen av sidan