Kostnader och ersättningar inom tandvård

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist. Hur mycket du behöver betala för tandvård beror bland annat på hur gammal du är och vilka behandlingar du behöver.

För tandvård betalar du själv en stor del av kostnaden. Det är viktigt att fråga tandläkaren eller tandhygienisten vad en undersökning eller behandling kommer att kosta. Du har rätt att få veta det i förväg.

En kortare version av den här texten finns även på lätt svenska och översatt till flera språk

 

Kalmar län

Priser för allmäntandvård

Inom Folktandvården i Kalmar län finns en fast prislista för tandvård som gäller på alla folktandvårdskliniker i hela länet. På specialisttandvården gäller andra priser, kontakta din klinik för mer information.

Se prislista över de vanligaste behandlingarna hos Folktandvården i Kalmar län.

Så här betalar du för din tandvård

Som kund hos Folktandvården i Kalmar län kan du välja mellan olika betalningsalternativ.

Betala med kort eller faktura

Hos oss betalar du med kort eller via en faktura. Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Om du inte har möjlighet att betala inom denna tid finns möjlighet till en avbetalningsplan. Kontakta Folktandvårdens kansli på telefonnummer 010-358 99 88 för mer information om hur du kan dela upp din faktura.

Betala vid varje besök eller förskottsbetala

Vid omfattande vårdbehov som kräver flera besök är det önskvärt att du betalar fortlöpande och efter varje behandling. Prata med din klinik för mer information.

Frisktandvård

Om du har ett Frisktandvårdsavtal kan du betala ditt avtal månadsvis med autogiro eller årsvis med faktura. Läs mer om Frisktandvård i Kalmar län.

Garantier

Hos oss får du garanti på flera behandlingar. Garantierna gäller på alla Folktandvårdens kliniker i Kalmar län. För information om garantier är du välkommen att prata med din behandlare på den klinik där du är kund. 

Fri tandvård för barn och ungdomar

Barn och ungdomar har rätt till tandvård utan att behöva betala. Det gäller till och med sista december det år de fyller 23 år. Då ingår i stort sett alla undersökningar och behandlingar och det spelar ingen roll om du går till en privat tandläkare eller till Folktandvården.

Ekonomiskt stöd för tandvård

Det finns tre typer av stöd som du kan få från och med 1 januari det år du fyller 24 år:

Tandvård till ett fast pris

Abonnemangstandvård är ett avtal som fungerar som en försäkring. Det avtalet är en överenskommelse mellan dig och tandläkaren, oftast i Folktandvården. Du betalar en fast månadsavgift. Du betalar även om du inte går till tandläkaren den månaden. Behöver du sedan en behandling som ingår i avtalet är den redan betald via avgiften. Det kan vara till exempel en tandlagning.

Med abonnemangstandvård brukar de vanligaste undersökningarna och behandlingarna vara betalda när du går till tandläkaren eller tandhygienisten.

Kalmar län

Frisktandvård i Folktandvården i Kalmar län

Med Frisktandvård får du regelbunden tandvård till fast pris i tre år.

Läs mer om Frisktandvård i Kalmar län

Möjligheter till lägre tandvårdskostnad

Ibland kan du få tandvård för samma avgift som sjukvård inom din region. Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 300 kronor under ett år. Gränsen för fri tandvård kan vara högre i någon region. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri.

Tandvård för samma avgift som vid sjukvård gäller vid följande situationer:

  • Du har en sjukdom och behöver tandvård som en del av behandlingen. Om du till exempel ska gå igenom en hjärtoperation får du inte ha några infektioner i munhålan. Då behöver du få tandvård med behandling mot infektionen innan operationen.
  • Du har ett stort behov av omvårdnad i det dagliga livet. Det kan du också få om du omfattas av LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  • Du har en långvarig sjukdom och funktionsnedsättning som innebär att du behöver mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller att du har problem med att sköta din munhygien.

Om du skadar tänderna

Skadar du dig eller får problem med tänderna i samband med ditt arbete kan det räknas som en arbetsskada. Du gör en ansökan om ersättning till Försäkringskassan och skickar med kvitton eller fakturor. Försäkringskassan prövar om skadan räknas som arbetsskada.

Godkänns tandproblemen som arbetsskada kan du få ersättning för de undersökningar, behandlingar och resekostnader du haft på grund av skadan.

Privata olycksfallsförsäkringar kan också täcka kostnader för tandskador.

Om du inte har råd med tandvård

Det kan finnas olika lösningar om du inte har råd med tandvård. Du kan till exempel få hjälp att ansöka om ett lån eller dela upp kostnaden för att slippa betala allt på en gång.

Ibland hjälper inte lån, avbetalningsplaner eller mindre dyra behandlingsalternativ. Då kan lösningen vara att ta kontakt med socialtjänsten i hemkommunen.

Mer på 1177.se

Tandvård till fast pris – abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader över tre år. Ett sådant avtal gör du oftast med Folktandvården som kallar det för Frisktandvårdsavtal.

Särskilt tandvårdsbidrag

Du kan få förebyggande tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna. Då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Tandvård som en del av behandling av sjukdom

Det finns sjukdomar och besvär där tandvård kan vara en del av behandlingen av sjukdomen. Tandvården kostar då som sjukvård.

Till toppen av sidan