KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR INOM TANDVÅRD

Prislista för Folktandvården i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Här presenteras priserna på de vanligaste behandlingarna som Folktandvården i Kalmar län utför. Prislistan i sin helhet får du genom att fråga i receptionen på din klinik. Priserna gäller från och med 15 januari 2020.

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

    Referenspris Vårt pris
101 Undersökning tandläkare 865 kronor 1050 kronor
103 Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare 375 kronor 450 kronor
111 Undersökning tandhygienist 660 kronor 680 kronor
112 Undersökning tandhygienist, omfattande   855 kronor 920 kronor 
113 Akut eller annan undersökning tandhygienist 280 kronor 300 kronor
121 Röntgenundersökning, enskild tand  60 kronor  75 kronor 
127 Röntgenundersökning, flera tänder  195 kronor 250 kronor 
123  Röntgenundersökning, hela munhålan  820 kronor  820 kronor 
124  Panoramaröntgen  530 kronor  580 kronor 
161  Salivsekretionsmätning  625 kronor  570 kronor 
201  Instruktion om karies, tandlossning med mera  430 kronor  435 kronor 
204  Profylaxskena, per skena  815 kronor  815 kronor 
205 Flourbehandling, kortare behandlingstid 175 kronor  170 kronor 
206 Flourbehandling 350 kronor  340 kronor

Sjukdomsbehandlande åtgärder

    Referenspris Vårt pris
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 410 kronor 475 kronor
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 770 kronor 770 kronor
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1140 kronor 1125 kronor 
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  430 kronor 450 kronor
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  175 kronor 175 kronor
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 435 kronor 485 kronor
341  Behandling av paradontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning  530 kronor  530 kronor 
342   Behandling av paradontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1035 kronor  1025 kronor 
362  Lustgassedering, per gång 835 kronor   835 kronor

Kirurgiska åtgärder

    Referenspris
Vårt pris
401  Tanduttagning, en tand 1035 kronor   1200 kronor  
402  Tanduttagning, en tand, komplicerad 1715 kronor   1990 kronor  
403  Tanduttagning, tillkommande enkel 185 kronor   185 kronor 
404  Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder 3165 kronor  3165 kronor

Rotbehandlande åtgärder

    Referenspris Vårt pris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3445 kronor  3760 kronor 
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4150 kronor  4200 kronor 
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5210 kronor  5200 kronor 
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5680 kronor  5600 kronor  
521 Akut rensning av rotkanal 810 kronor  1025 kronor

Fyllningar/reparativa åtgärder

    Referenspris
Vårt pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 615 kronor 670 kronor
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 975 kronor 1040 kronor
703 Fyllning på tre eller flera ytor på framtand/hörntand 1160 kronor 1350 kronor
704 Fyllning av en yta på molar/premolar 785 kronor 995 kronor
705 Fyllning av två ytor på molar/premolar 1155 kronor 1400 kronor
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar/premolar 1540 kronor 1790 kronor 
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1750 kronor  1750 kronor 
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 555 kronor  625 kronor 

Protetiska åtgärder

    Referenspris Vårt pris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 5835 kronor 6255 kronor
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4535 kronor 5400 kronor
801K Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, komplicerad 4535 kronor 6090 kronor

Övrigt

    Referenspris Vårt pris
601/602 Bettskena i hård akrylat, per skena 3575 kronor 3725 kronor
604 Mjukplastskena, per skena 2140 kronor 2140 kronor
  Blekning, en käke   2375 kronor
  Blekning, två käkar   3875 kronor

Uteblivet besök

  Pris
Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, allmäntandvård 400 kronor per tillfälle
Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, allmäntandvård, planerad behandlingstid längre än 30 minuter 750 kronor per tillfälle
Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, specialisttandvård 550 kronor per tillfälle 
Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, specialisttandvård, behandlingstid längre än 30 minuter 1050 kronor per tillfälle
Uteblivande, sent återbud, barntandvård under 18 år  250 kronor per tillfälle

Specialisttandvård

När en specialisttandläkare utför behandling används en särskild referens- och prislista. Fråga efter prislistan i receptionen på din klinik.

Garantier

På Folktandvården får du garanti på flera behandlingar. Läs mer om garantier.

Till toppen av sidan