Kostnader och ersättningar inom tandvård

Prislista för Folktandvården i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Här presenteras priserna på de vanligaste behandlingarna som Folktandvården i Kalmar län utför. Prislistan i sin helhet får du genom att fråga i receptionen på din klinik. Priserna gäller från och med 15 januari 2023.

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

    Referenspris Vårt pris
101 Undersökning tandläkare 935 kronor 1 165 kronor
103 Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare 405 kronor 495 kronor
111 Undersökning tandhygienist 730 kronor 750 kronor
112 Undersökning tandhygienist, omfattande   955 kronor 1 015 kronor 
113 Akut eller annan undersökning tandhygienist 400 kronor 330 kronor
121 Röntgenundersökning, enskild tand  60 kronor  80 kronor 
123  Röntgenundersökning, hela munhålan  885 kronor  910 kronor 
124  Panoramaröntgenundersökning 575 kronor  645 kronor 
127 Röntgenundersökning, flera tänder  210 kronor 275 kronor 
161  Salivsekretionsmätning  695 kronor  635 kronor 
201  Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  475 kronor  480 kronor 
204  Profylaxskena, per skena  885 kronor  905 kronor 
205 Flourbehandling, kortare behandlingstid 195 kronor  185 kronor 
206 Flourbehandling 390 kronor  370 kronor

Sjukdomsbehandlande åtgärder

    Referenspris Vårt pris
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 445 kronor 520 kronor
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 830 kronor 855 kronor
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 230 kronor 1 245 kronor 
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  475 kronor 500 kronor
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  190 kronor 185 kronor
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 480 kronor 535 kronor
341  Behandling av paradontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning  590 kronor  590 kronor 
342  Behandling av paradontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 150 kronor  1 135 kronor 
362  Lustgassedering, per gång 900 kronor   925 kronor

Kirurgiska åtgärder

    Referenspris
Vårt pris
401 Tanduttagning, en tand 1 160 kronor   1 335 kronor  
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 655 kronor   2 215 kronor  
403 Tanduttagning, enkel 460 kronor   460 kronor 
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder 3 415 kronor  3 525 kronor

Rotbehandlande åtgärder

    Referenspris Vårt pris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 710 kronor  4 190 kronor 
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 475 kronor  4 685 kronor 
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 615 kronor  5 795 kronor 
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 120 kronor  6 240 kronor  
521 Akut rensning av rotkanal 875 kronor  1 135 kronor

Fyllningar/reparativa åtgärder

    Referenspris
Vårt pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 665 kronor 740 kronor
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 050 kronor 1 155 kronor
703 Fyllning på tre eller flera ytor på framtand/hörntand 1 290 kronor 1 505 kronor
704 Fyllning av en yta på molar/premolar 850 kronor 1 105 kronor
705 Fyllning av två ytor på molar/premolar 1 245 kronor 1 555 kronor
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar/premolar 1 660 kronor 1 990 kronor 
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 885 kronor  1 945 kronor 
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 600 kronor  690 kronor 

Protetiska åtgärder

    Referenspris Vårt pris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 255 kronor 6 975 kronor
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4 855 kronor 6 020 kronor
801K Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, komplicerad 4 855 kronor 6 790 kronor

Övrigt

    Referenspris Vårt pris
601/602 Bettskena i hård akrylat, per skena 3 825 kronor 4 150 kronor
604 Mjukplastskena, per skena 2 295 kronor 2 385 kronor
  Blekning, en käke   2 375 kronor
  Blekning, två käkar   3 875 kronor

Uteblivet besök

  Pris
Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, allmäntandvård 400 kronor per tillfälle
Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, allmäntandvård, planerad behandlingstid längre än 30 minuter 750 kronor per tillfälle
Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, specialisttandvård 550 kronor per tillfälle 
Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, specialisttandvård, behandlingstid längre än 30 minuter 1 050 kronor per tillfälle
Uteblivande, sent återbud, barntandvård under 18 år  250 kronor per tillfälle

Specialisttandvård

När en specialisttandläkare utför behandling används en särskild referens- och prislista. Fråga efter prislistan i receptionen på din klinik.

Garantier

På Folktandvården får du garanti på flera behandlingar. Läs mer om garantier.

Läs mer om rättigheter i vården

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan