Kostnader och ersättningar inom tandvård

Prislista för Folktandvården i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Här presenteras priserna på de vanligaste behandlingarna som Folktandvården i Kalmar län utför. Prislistan i sin helhet får du genom att fråga i receptionen på din klinik. Priserna gäller från och med 15 januari 2024.

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

    Referenspris Vårt pris
101 Undersökning tandläkare 970 kronor 1 210 kronor
103 Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare 420 kronor 515 kronor
111 Undersökning tandhygienist 760 kronor 780 kronor
112 Undersökning tandhygienist, omfattande   990 kronor 1 055 kronor 
113 Akut eller annan undersökning tandhygienist 415 kronor 340 kronor
121 Röntgenundersökning, enskild tand  65 kronor  80 kronor 
123  Röntgenundersökning, hela munhålan  915 kronor  945 kronor 
124  Panoramaröntgenundersökning 595 kronor  670 kronor 
127 Röntgenundersökning, flera tänder  220 kronor 285 kronor 
161  Salivsekretionsmätning  720 kronor  660 kronor 
201  Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  495 kronor  500 kronor 
204  Profylaxskena, per skena  915 kronor  940 kronor 
205 Flouridbehandling, kortare behandlingstid 205 kronor  190 kronor 
206 Flouridbehandling 405 kronor  385 kronor

Sjukdomsbehandlande åtgärder

    Referenspris Vårt pris
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 460 kronor 540 kronor
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 860 kronor 890 kronor
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 275 kronor 1 295 kronor 
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  495 kronor 520 kronor
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  200 kronor 200 kronor
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 500 kronor 555 kronor
341  Behandling av paradontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning  615 kronor  610 kronor 
342  Behandling av paradontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 195 kronor  1 180 kronor 
362  Lustgassedering, per gång 935 kronor   960 kronor

Kirurgiska åtgärder

    Referenspris
Vårt pris
401 Tanduttagning, en tand 1 205 kronor   1 390 kronor  
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 710 kronor   2 305 kronor  
403 Tanduttagning, enkel 480 kronor   480 kronor 
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder 3 535 kronor  3 670 kronor

Rotbehandlande åtgärder

    Referenspris Vårt pris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 845 kronor  4 635 kronor 
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 635 kronor  4 880 kronor 
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 820 kronor  6 035 kronor 
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 345 kronor  6 500 kronor  
521 Akut rensning av rotkanal 905 kronor  1 180 kronor

Fyllningar/reparativa åtgärder

    Referenspris
Vårt pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 685 kronor 770 kronor
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 090 kronor 1 200 kronor
703 Fyllning på tre eller flera ytor på framtand/hörntand 1 335 kronor 1 565 kronor
704 Fyllning av en yta på molar/premolar 880 kronor 1 150 kronor
705 Fyllning av två ytor på molar/premolar 1 290 kronor 1 620 kronor
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar/premolar 1 720 kronor 2 070 kronor 
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 955 kronor  2 025 kronor 
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 545 kronor  715 kronor 

Protetiska åtgärder

    Referenspris Vårt pris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6 485 kronor 7 265 kronor
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5 035 kronor 6 270 kronor
801K Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, komplicerad 5 035 kronor 7 075 kronor

Övrigt

    Referenspris Vårt pris
601/602 Bettskena i hård akrylat, per skena 3 965 kronor 4 320 kronor
604 Mjukplastskena, per skena 2 380 kronor 2 485 kronor
  Blekning, en käke   2 375 kronor
  Blekning, två käkar   3 875 kronor

Uteblivet besök

  Pris
Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, allmäntandvård 400 kronor per tillfälle
Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, allmäntandvård, planerad behandlingstid längre än 30 minuter 750 kronor per tillfälle
Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, specialisttandvård 550 kronor per tillfälle 
Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, specialisttandvård, behandlingstid längre än 30 minuter 1 050 kronor per tillfälle
Uteblivande, sent återbud, barntandvård under 18 år  250 kronor per tillfälle

Specialisttandvård

När en specialisttandläkare utför behandling används en särskild referens- och prislista. Fråga efter prislistan i receptionen på din klinik.

Garantier

På Folktandvården får du garanti på flera behandlingar. För information om garantier är du välkommen att prata med din behandlare på den klinik där du är kund. 

Läs mer om rättigheter i vården

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan