KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR INOM TANDVÅRD

Frisktandvård i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Frisktandvård är ett avtal där du får regelbunden tandvård till fast pris i tre år.

En person kysser en annan person på kinden.

På Folktandvården i Kalmar län är tandvården gratis till och med det år du fyller 23 år. Från det år du fyller 24 kan du teckna ett frisktandvårdsavtal. Du får ett fast pris i tre år för din tandvård. Där ingår till exempel:

 • regelbundna undersökningar med röntgen 
 • förebyggande vård
 • lagningar
 • hjälp vid problem med visdomständer
 • rotfyllningar
 • bettskena
 • akuta besvär
 • i vissa fall kan även specialisttandvård ingå. Remiss krävs från din allmäntandvårdsklinik.
 • du kan betala per månad via autogiro eller per år med faktura.
 • du kan flytta avtalet inom Folktandvården i hela Sverige.
 • du får akuttandvård. Det gäller även på andra folktandvårdskliniker i Sverige.

Så tecknar du frisktandvårdsavtal

1. Undersökning

 När du kommer på ditt bokade besök gör vi en undersökning. För undersökning och eventuell behandling betalar du ordinarie pris.

2. Bedömning av munhälsa

Med utgångspunkt från undersökningen bedömmer vi din munhälsa. Detta styr vilken prisklass som ska gälla för dig.

3. Teckna avtal

När din undersökning och eventuell behandling är klar kan du teckna frisktandvårdsavtal. I avtalet ingår ett individuellt anpassat egenvårdsprogram med information om hur du ska sköta dina tänder. Avtalet gäller i tre år och kommande undersökningar och de flesta behandlingar ingår under denna period.

Vad kostar Frisktandvård?

Du som tecknar frisktandvårdsavtal placeras i en premiegrupp. Placeringen grundas på en bedömning av din munhälsa. Ju bättre munhälsa, desto lägre pris.

Priser frisktandvård

Pris (kronor per månad). Priserna gäller från den 15 januari 2020. 

Premiegrupp Upp till 29 år eller 65 år och äldre 30-64 år
1 27 kronor 52 kronor
2 49 kronor 74 kronor
3 93 kronor 118 kronor
4 147 kronor 172 kronor
5 227 kronor 252 kronor
6 281 kronor 306 kronor
7 348 kronor 373 kronor
8 437 kronor 462 kronor
9 529 kronor 554 kronor
10 680 kronor 705 kronor
*Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) är avdraget i priserna.

*Alla i åldrarna upp till 29 år, samt 65 år och äldre får ett årligt bidrag på 600 kronor. Åldersgruppen 30-64 år får ett årligt bidrag på 300 kr. Det allmänna tandvårdsbidraget används som delbetalning av priserna i Frisktandvården. Därför skiljer sig priserna beroende på ålder.

Du som har rätt till särskilt tandvårdsbidrag får använda det som delbetalning för ditt Frisktandvårdsavtal. 

Det här påverkar ditt pris

 • din ”tandhälsohistoria” bland annat: karies, fyllningar, rotfyllningar, kronor, broar, tandköttsinflammation, tandlossning, frätskador.
 • om dina tänder utsätts för extra påfrestningar, till exempel om du gnisslar tänder.
 • hur du sköter dina tänder.
 • dina kostvanor.
 • om du röker eller snusar.

E-tjänster för Frisktandvård

Logga in och använd våra e-tjänster för Frisktandvård. I våra e-tjänster kan du: 

 • ange kontonummer för autogiro
 • byta kontonummer
 • flytta ditt avtal till Folktandvård utanför Kalmar län
 • ställa en fråga om Frisktandvård.  
Till toppen av sidan