Bett, stick och växter

Hundbett och kattbett

Hundbett och kattbett kan orsaka infektioner. Du som blir biten av en katt eller hund behöver därför rengöra såret noga så att det inte blir infekterat.

Du kan själv sköta om ett litet sår eller en rispa. Men du ska kontakta vården med en gång om du har fått ett djupt bett. Sådana bett kan lätt bli infekterade.

Symtom på infektion

Ett sår har blivit infekterat om det efter en till två dagar blir svullet och ömt, samtidigt som huden runt omkring blir röd. Feber är också ett tecken på infektion. En infektion är vanligare vid kattbett än vid hundbett.

Så rengör du såret

Tvätta händerna innan du börjar rengöra såret. Om du har blivit biten i ett finger där du bär ringar ska du ta av dem genast, annars kan ringarna hindra blodflödet om fingret svullnar.

Skölj rent såret under vanligt kranvatten, gärna med en handdusch. Tvätta med mild tvål och vatten. Det är lättast att använda flytande tvål. Låt såret lufttorka och skydda sedan gärna med ett plåster.

Du behöver inte göra något särskilt efter att rispan börjar få en skorpa och det ser rent ut. Då kan du låta det läka färdigt av sig själv.

När och var ska jag söka vård?

De flesta som har blivit bitna av en hund eller en katt behöver inte söka vård. Besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har fått ett djupare bett där tänderna har trängt genom huden. Det är särskilt viktigt att söka vård genast om du har fått djupa bett på händerna. Om det inte går eller är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.  

Om du är utomlands

Sök genast vård om du är utomlands och får ett rivsår eller skrapsår av något djur, eftersom det kan finnas risk för rabies. Det gäller oavsett om såret blöder eller inte. Det gäller också om du har blivit slickad på ett sår eller i ansiktet. Hos läkaren kan du få sårvård, vaccination och eventuell behandling med immunglobulin.

Läs mer om hur du får vård utomlands och vad du behöver tänka på.

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Kontrollera stelkrampsskyddet

Stelkrampsbakterier finns i jord, även i vanlig matjord. Djurbett som inte är förorenade med jord innebär ingen ökad risk för stelkramp jämfört med andra sårskador.

De flesta personer som är födda och uppvuxna i Sverige har blivit vaccinerade mot stelkramp som barn. Du kan behöva förnya din vaccination om det är länge sedan du senast blev vaccinerad.

Om du inte är vaccinerad mot stelkramp

Du kan få en spruta med immunglobulin om du inte är vaccinerad och får ett sår med risk för stelkramp. Då får du ett omedelbart skydd mot stelkramp. Vid samma tillfälle får du också en första vaccinationsspruta mot stelkramp. Därefter får du ta flera sprutor enligt ett särskilt schema för att få ett längre skydd.

Rabies

Rabies är en dödlig virussjukdom som finns i stort sett i hela världen. Men i Sverige har ingen smittats på många år.

I länder med risk för rabies ska du undvika att klappa eller mata djur.

Läs mer om rabies och vaccination mot rabies.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan