TITTHÅLSUNDERSÖKNINGAR - SKOPIER

Bronkoskopi

Vid en bronkoskopi undersöks dina luftrör och lungor med ett särskilt instrument, ett bronkoskop. Bronkoskopet förs ner genom näsan eller munnen. Genom bronkoskopet kan läkaren se hur luftrören ser ut. Det går också att ta prover genom bronkoskopet eller ta bort något som har fastnat.

Förberedelser

Det är vanligt att få lämna lämna blodprov innan en bronkoskopi. Ditt hjärta kan också behöva undersökas.

Du får inte äta, dricka, röka eller snusa under en tid före undersökningen. Hur länge kan skilja sig åt mellan olika sjukhus, men det är oftast mellan fyra och sex timmar.

Det är viktigt att berätta för läkaren om du tar blodförtunnande läkemedel, eftersom dosen kan behöva ändras. Berätta minst en vecka före undersökningen.

Så går det till

Det finns två sorters bronkoskop, ett böjligt och ett stelt.

Bronkoskopet överför bilder till en bildskärm, så att läkaren kan se hur luftrören ser ut. En undersökning med bronkoskop brukar ta cirka 20–30 minuter.

Undersökning med böjligt bronkoskop

Ett böjligt bronkoskop är en mjuk slang med en kamera.

Undersökning på vuxna

Du som vuxen är vaken under undersökningen med ett böjligt bronkoskop. Du får ligga ner och läkaren för ner bronkoskopet genom ena näsborren eller munnen.

Du får en spruta med lugnande läkemedel innan undersökningen. En stund innan sprejas också insidan av din näsa och hals med en bedövningsvätska. Det minskar dina hostreflexer och kräkreflexer. Samtidigt som läkaren för ner bronkoskopet får du också mer bedövningsmedel, genom bronkoskopet.

En bronkoskopi gör inte ont. Det kan däremot kännas obehagligt just när instrumentet ska föras ner i luftrören, eftersom du kan få kräkreflexer och hostreflexer. Du kan få mer lugnande medel om du får starka kväljningar. Det får du genom en venkateter i armen eller handen.

Undersökning på barn

Barn som undersöks med bronkoskopi sövs alltid med narkos. Barnen får hjälp med andningen genom en tub i halsen. Läkaren för ner bronkoskopet genom tuben.

Undersökning med stelt bronkoskop

Ett stelt bronkoskop är ett rakt metallrör som läkaren för ner i luftröret. Både barn och vuxna blir sövda inför en undersökning med stelt bronkoskop.

Läkaren för ner bronkoskopet genom din eller barnets mun. Genom bronkoskopet kan läkaren sedan föra ner en kamera för att se hur det ser ut i luftrören. Läkaren kan också använda olika instrument för att ta prover eller för att ta bort något som har fastnat i luftrören.

Så mår du efteråt

Undvik att äta eller dricka på två till tre timmar efter undersökningen. Bedövningen kan göra att du sväljer fel och sätter i halsen.

Kör inte bil direkt efter undersökningen, eftersom du har fått lugnande läkemedel som gör dig dåsig och sömnig.

Efter undersökningen är det vanligt att hosta upp blodblandat slem, men det går över av sig själv. Dagarna efter en bronkoskopi kan du vara hes, trött och känna dig irriterad i halsen.

Varför görs undersökningen?

En bronkoskopi kan visa om du eller barnet har en infektion, inflammation eller tumör i luftrören. Då använder läkaren ett böjligt bronkoskop vid undersökningen.

Ett stelt bronkoskop används framför allt om du eller barnet har andats in något föremål som sedan har fastnat i luftrören. Det kan till exempel vara en jordnöt eller en plastpärla.  

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan