VANLIGA BESVÄR OCH SJUKDOMAR HOS BARN

Springmask

Springmask är en vanlig men ofarlig tarmparasit. Det tydligaste symtomet är att det kliar i rumpan, framför allt på kvällen och på natten. Behandlingen består av läkemedel och att vara noggrann med hygienen. Springmask är vanligast hos barn, men även vuxna kan få springmask.

Symtom

Springmask behöver inte ge några symtom om det är en lindrig infektion. Det gör att man kan ha springmask utan att märka det. De vanligaste symtomen på springmask hos vuxna och barn är annars de som beskrivs nedan.

Det kliar intensivt i ändtarmsöppningen

Det kliar oftast mest på kvällen och natten. Det kan göra att barn får svårt att somna eller att de sover dåligt. Det blir ofta lite rött vid ändtarmsöppningen av springmasken.

Att det kliar runt ändtarmsöppningen beror på att springmasken lägger sina ägg precis utanför ändtarmsöppningen. Masken är som mest aktiv sent på kvällen och på natten, när barnet ligger i sängvärmen.

Yngre barn kan visa att det kliar genom att sparka häftigt med benen eller glida runt på rumpan.

Det är ovanligt att få ont i magen av springmask.

Maskarna är tunna och vita

Maskarna är vita, tunna som sytrådar och är ungefär en centimeter långa.

Du kan se springmaskarna i ändtarmsöppningen och ibland i bajset. Maskarna är vita, tunna som sytrådar och är ungefär en halv till en centimeter långa. Hos barnet kan du se maskarna genom att titta runt barnets ändtarmsöppning. Ibland kan du se äggen som små vita prickar, cirka en millimeter stora. 

Det är lättast att se maskarna sent på kvällen, några timmar efter att barnet har somnat.

Springmask kan irritera huden i slidöppningen

Springmask kan också göra att det kliar i slidöppningen. Slemhinnan i slidan blir då röd, irriterad och svullen.

Hur smittar springmask?

Maskarna sprids genom att man får i sig springmaskens ägg genom munnen. Äggen utvecklas till larver i magsäcken och därefter till vuxna maskar i mag-tarmkanalen. De vuxna maskarna tar sig till ändtarmen där de lägger nya ägg alldeles utanför ändtarmsöppningen.

Äggen kan sedan spridas via fingrar, ytor, leksaker, underkläder och sängkläder. Det gör att ni kan få tillbaka infektionen fort, även om ni har behandlats med läkemedel mot springmask. Barn kan smitta sig själva med sina egna maskars ägg om de stoppar fingrarna i munnen efter att ha kliat sig i rumpan.

Äggen kan överleva minst ett par veckor utanför kroppen.

Springmask kan inte leva hos djur, men äggen kan finnas i djurs päls och spridas på det sättet.

Springmask finns naturligt i vår miljö. De finns ofta i damm och i tyger, till exempel i sängen och på en soffa.

Behandling

Springmask behandlas med det receptfria läkemedlet Vanquin som innehåller det verksamma ämnet pyrvin. Vanquin finns bara som tabletter till vuxna och barn som väger mer än 10 kg. Längre ner i texten kan du läsa vad du kan göra om läkemedlet inte finns att köpa på ett apotek.

Springmask kan också behandlas med ett receptbelagt läkemedel som heter Vermox och som innehåller det verksamma ämnet mebendazol. Läkemedlet finns också i flytande form och kan vara bra för barn som har svårt att svälja tabletter. Barn behöver vara över två år för att få Vermox. Ibland kan barn under två år få läkemedlet, men bara om en läkare anser att det behövs.   

Behandla alla som bor ihop

Det är ganska vanligt att flera som bor tillsammans har springmask även om inte alla har besvär. Det är därför bra att samtidigt behandla alla som bor tillsammans och som väger mer än 10 kg eller är över två år. Behandla också alla samtidigt om ni får tillbaka några besvär.

Börja inte behandla med läkemedel utan att verkligen ha sett maskar, eftersom klåda i ändtarmen kan ha andra orsaker. Det räcker att ha sett maskar hos en person för att behandla alla som bor ihop.

Går att krossa tabletterna

Ibland kan det vara svårt att svälja hela tabletter. Här är förslag på vad du kan göra då:

 • Krossa tabletterna i en mortel och blanda med fil, yoghurt eller gröt.
 • Lös upp tabletterna ordentligt i lite vatten och använd en doseringsspruta om du ska ge barnet läkemedlet.

Tugga inte Vanquin. Läkemedlet innehåller ett rött färgämne som kan missfärga tänderna.

Läs mer här om hur du kan ge läkemedel till barn.

Det tar några dygn innan maskarna och larverna är borta

Det tar ungefär ett till ett och ett halvt dygn för Vanquin att passera mag-tarmkanalen och bajset färgas då rött. Tiden kan variera mellan olika personer.

När bajset har fått tillbaka sin vanliga färg har hela dosen passerat mag-tarmkanalen. Det tar oftast några dygn. Då är maskarna och larverna borta, men inte äggen.

Behandling med Vermox fungerar på liknande sätt, men bajset färgas inte rött.

Upprepa behandlingen efter två veckor

Eftersom varken Vanquin eller Vermox påverkar äggen behöver man ta läkemedlet en gång till, efter två veckor.

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att vara noggrann med hygienen om barnet eller du har springmask, för att minska smittspridningen av äggen. Det gäller framför allt om ni inte kan behandlas med läkemedel av olika skäl.

Följande råd gäller för både vuxna och barn:

 • Tvätta händerna noggrant efter toalettbesök och före maten. Använd flytande tvål och ha en egen handduk.
 • Tvätta gärna händerna på morgonen strax efter att ha vaknat. Då försvinner ägg som kan ha fastnat under naglarna, om man har kliat sig vid ändtarmsöppningen i sömnen.
 • Ha kortklippta naglar.
 • Tvätta rumpan och huden runt ändtarmsöppningen varje dag. Tvätta med tvål.
 • Sov i pyjamas eller tajta byxor.
 • Byt underkläder och pyjamas varje dag.
 • Byt sängkläder ofta.
 • Tvätta pyjamas, underkläder och sängkläder så fort som möjligt, helst samma dag som de byts.
 • Dammsug eller dammtorka gärna badrum och sovrum, helst varje dag.
 • Rengör toaletten och handfatet, helst varje dag.
 • Skölj gosedjur flera gånger i vatten, om det behövs.

Tvätta husdjur om det finns, eftersom äggen kan finnas i djurets päls.

Kan barnet gå till förskola eller skola?

Ett barn med springmask behöver inte vara hemma från förskola eller skola, oavsett om barnet har fått läkemedel eller inte. Men många kommuner har egna rutiner och riktlinjer för vad som gäller på deras förskolor och skolor. Vissa förskolor har också lokala riktlinjer. Fråga den ansvariga personalen för förskolan eller skolan om du undrar.

Det kan vara bra att berätta för förskolepersonalen att barnet har springmask. Då kan de och andra föräldrar vara uppmärksamma på symtom.

Var extra noggrann med hygienen under de två veckor som barnet behandlas och går i förskolan eller skolan. Här är några saker som är bra att göra:

 • Klipp naglarna på barnet.
 • Se till att barnet tvättar händerna noggrant när hen kommer hem från förskolan eller skolan.
 • Låt barnet byta kläder när hen kommer hem. Tvätta gärna barnets kläder så snart det går.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om något av följande stämmer:

 • Besvären försvinner inte trots att ni har behandlats med receptfritt läkemedel två gånger med två veckors mellanrum.
 • Det är svårt för barnet att ta det receptfria läkemedlet.
 • Barnet som har springmask och symtom väger under 10 kg.
 • Du är gravid eller ammar.
 • Det receptfria läkemedlet är inte tillgängligt på apoteket.

Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Barn ska också vara delaktiga i sin vård 

Det finns ingen åldersgräns när ett barn får vara med och bestämma i en vårdsituation. Barnets rätt att bestämma själv hänger ihop med barnets mognad. Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård.

För att kunna vara aktiv i vården och ta beslut är det viktigt att ni förstår informationen ni får av vårdpersonalen. Ställ frågor om ni inte förstår. Ni kan också be att få informationen utskriven för att läsa den i lugn och ro.

Om det behövs tolkning till andra språk kan ni ha rätt att få det. Ni kan även ha rätt att få tolkhjälp vid hörselnedsättning.

Till toppen av sidan