GRAVIDITETSBESVÄR OCH SJUKDOMAR

Sammandragningar under graviditeten

Under graviditeten övar livmodermuskeln inför förlossningen. När muskeln drar ihop sig kallas det för en sammandragning. Det är vanligt att få sammandragningar. Ofta känns de från och med mitten av graviditeten. Sammandragningar brukar inte göra ont, men det kan ändå vara skönt att vila och slappna av när du får sammandragningar.

En gravid person som står vid ett köksbord och väntar ut en sammandragning. Fotografi.
Sammandragningar kommer ofta oregelbundet.

Det kan vara svårt att skilja på sammandragningar och förvärkar inför förlossningen. Om sammandragningarna förändras och gör mer ont kan det istället vara förvärkar.

Symtom

Vid sammandragningar blir magen hård och putar ut, oftast utan att det trycker neråt underlivet. Sammandragningen startar från olika håll i livmodern och sprider sig oregelbundet över den. Hur mycket sammandragningar du har och hur de uppfattas är olika från person till person.

Sammandragningar brukar komma oregelbundet någon eller några gånger i timmen. De försvinner ofta när du vilar eller slappnar av, men en del känner av sammandragningar även under vila.

När och var ska jag söka vård?

Sammandragningar kan ibland göra lite ont. Det kan vara svårt att skilja på sammandragningar och tidigt värkarbete. Tala med en barnmorska om du känner dig orolig eller osäker. I de flesta fall kan barnmorskan avgöra vilken typ av sammandragningar du har.

Om det kommer blod eller mycket slem från slidan i samband med sammandragningar ska du alltid söka vård. Då kan du ha fått för tidiga värkar. Under första halvan av graviditeten hör du av dig till en akutmottagning eller en gynekologisk akutmottagning.

Efter graviditetsvecka 22+0 söker du vård på en förlossningsmottagning.

Vad kan jag göra själv?

Sammandragningar är en del av graviditeten. Du behöver inte göra något speciellt när du känner av dem. Men om du har mycket sammandragningar finns det några saker som kan kännas bra:

  • Du kan ta ett varmt bad eller en dusch. 
  • Du kan vila och slappna av.
  • Du kan få enklare massage som hjälper dig att slappna av.
  • Du kan ändra kroppsställning.

Vad är sammandragningar?

Under hela graviditeten drar livmodern ihop sig då och då. På så sätt tränas muskeln så att den kan ge starka och effektiva värkar när det är dags för förlossning. Sammandragningarna kan också vara viktiga för att blodet ska strömma bättre genom moderkakan.

Många känner inte av sammandragningarna förrän under de sista graviditetsveckorna. Livmoderns muskel har då blivit starkare och större. En del kan känna av dem tidigare än så, vissa från graviditetsvecka 16. Du som redan fött barn känner vanligen sammandragningar tidigare och starkare än de som är gravida för första gången.

Varför en del har mer sammandragningar än andra är det ingen som vet. Långvarig stress kan göra att du får mer sammandragningar. Men du kan också ha mycket sammandragningar utan att vara stressad.

Förvärkar, värkar och förlossningsvärkar

När kroppen är redo för förlossning övergår sammandragningarna till förvärkar. En förvärk börjar från toppen av livmodern och sprider sig neråt. De kommer regelbundet och blir starkare och kraftigare allt eftersom tiden går. Förvärkarna varar oftast längre än sammandragningarna. En förvärk kan upplevas som ett tryck neråt och gör ofta ont. Många känner också att smärtan sprider sig ut i korsryggen, ungefär som vid kraftig mensvärk. Det kan vara olika hur man upplever förvärkar. 

Förvärkarna kan hålla på några timmar upp till ett dygn innan de övergår i förlossningsvärkar. Det kallas för latensfas när du har regelbundna förvärkar som gör ont, utan att livmoderhalsen öppnar sig. 

När förlossningen är igång och värkarna blir intensivare kallas de för förlossningsvärkar. En del har aldrig förvärkar, utan förlossningsvärkarna börjar direkt. Vid förlossningsvärkar brukar det vara mindre än 10 minuter mellan värkarna. Ett annat sätt att skilja på förlossningsvärkar och förvärkar är att lyssna på andningen. Vid en förlossningsvärk andas du ofta lite flåsigt.

Undersökningar och behandling

Ibland kan det vara svårt för barnmorskan att veta om du har sammandragningar eller värkar. Då kan hen eller en läkare känna på livmoderhalsen eller undersöka den med ultraljud.

Du kan behöva få läkemedel om du har värkar och livmoderhalsen har börjat öppna sig innan graviditeten är fullgången.

Urinvägsinfektion kan ibland orsaka sammandragningar och förvärkar. Därför kan du få lämna ett urinprov för att utesluta urinvägsinfektion.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan