Förberedelser inför förlossningen

Förlossningsbrev

För många kan det kännas bra att planera förlossningen i förväg. Då kan det vara bra att skriva ett förlossningsbrev. I ett förlossningsbrev skriver du ner dina förväntningar till vårdpersonalen.

Förlossningsbrev kan också kallas förlossningsplan.

Varför ska jag skriva ett förlossningsbrev?

Det är omöjligt att säga hur en förlossning kommer att bli. I ett förlossningsbrev kan du skriva ner sådant som är viktigt för dig som ska föda eller för dig som följer med.

Brevet blir ett stöd och en extra information till personalen om hur de bäst kan hjälpa dig. Brevet kan vara en bra förberedelse. Du får tänka igenom hur du skulle vilja att förlossningen blir.

Måste jag skriva ett förlossningsbrev?

Nej, det är frivilligt. Personalen på förlossningsavdelningen kan läsa din journal från barnmorskemottagningen. I journalen står allt som de behöver veta.

När ska jag skriva brevet?

En del börjar med brevet tidigt. Andra kanske skriver brevet de sista veckorna.

De flesta barn föds mellan vecka 37+0 och 41+6. Tvillingar föds i genomsnitt i vecka 36 till 37. Det kan vara bra att ha förlossningsbrevet färdigt i god tid.

Vad kan brevet innehålla?

Börja med namn och personnummer på dig som ska föda. Då vet alltid förlossningspersonalen vem brevet hör till. I brevet kan du gärna ha med en kort beskrivning av dig som person och hur du fungerar i olika situationer.

Det här är tips på vad brevet kan innehålla:

  • Det här vill jag eller vi att ni ska veta.
  • Det här ser jag eller vi mest fram emot.
  • Det här är jag eller vi är oroliga för.
  • Erfarenheter av tidigare förlossningar.
  • Tankar kring smärtlindring.
  • Tankar kring ställningar att föda i.
  • Hur kan personalen stötta mig/oss under förlossningen.
  • Mina/våra tankar om amning och skötsel av barnet.

Du kan skriva precis vad du tänker i förlossningsbrevet. Personalen träffar många som ska föda. De är vana vid alla slags tankar eller önskningar.

Du bestämmer själv vad som ska stå och hur långt brevet blir. En del skriver korta brev i punktform, medan andra skriver längre. Men tänk på att personalen på förlossningsavdelningen har begränsat med tid.

Var lämnar jag brevet?

Det är vanligast att ha brevet på papper och ha med sig det till förlossningsavdelningen. Där lämnar du brevet till personalen.

För dig som följer med

Vid en förlossning är det alltid du som föder som bestämmer, till exempel om smärtlindring och annat.

Men du som följer med är också viktig. Vad har du för önskemål och tankar? Rädslor eller drömmar om förlossningen? Hur fungerar du i olika situationer? Sådant är bra att ha med i förlossningsbrevet. Ibland är det du som följer med som har störst behov av ett förlossningsbrev.

Om det inte blir som du tänkt dig

En förlossning går inte att styra helt. Kanske händer det saker under förlossningen som gör att det inte blir som du vill enligt brevet. Det kan också vara så att du ändrar dig. Personalen är vana vid det. Ingen tycker att det är konstigt om du ändrar dig angående smärtlindring eller något annat.

Ibland går en förlossning snabbt. Då kanske personalen inte hinner läsa ditt förlossningsbrev ordentligt. Brevet kan ändå vara bra att ha. Be en barnmorska att läsa det efteråt. Ni kan diskutera om förlossningen blev som du hade tänkt, eller om något blev annorlunda.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Till toppen av sidan