Vävnadsprov och cellprov

Frågor och svar om gynekologisk cellprovtagning

Innehållet gäller Jönköpings län

Varför ska jag lämna cellprov?

Tack vare cellprovtagning kan tidiga cellförändringar upptäckas och behandlas så att de inte utvecklas till cancer i livmoderhalsen. Cellförändringar varken syns eller känns och ger oftast inga besvär. De kan bara upptäckas vid undersökning och provtagning. Därför bör du gå varje gång du blir kallad. Cellprov är viktigt för alla som har en livmoderhals, oavsett hur man identifierar sig.

Vem kallas?

Alla kvinnor mellan 23 och 64 år får kallelse till en cellprovskontroll. Kvinnor mellan 23 och 50 år kallas vart tredje år och kvinnor mellan 51 och 64 år kallas vart femte år eller vart sjunde år.

Ett sista prov tas mellan 64 och 70 år, beroende på när senaste provet togs. Om du inte har lämnat cellprov vid 64 års ålder skickas en årlig kallelse fram till att du fyller 70 år.

Efter att du fyllt 70 år kallas du inte längre till cellprovskontroll. Orsaken är att om man har genomgått gynekologisk cellprovskontroller tidigare i livet, och haft normala cellprovsresultat, har mycket liten risk att utveckla cancer.

Kallelsesystemet utgår från kvinnliga personnummer. Det innebär att transmän som har kvar sin livmoder och fått nytt personnummer inte automatiskt får en kallelse till cellprovtagning. Transpersoner med livmoderhals rekommenderas ta prover på samma sätt som de som har kvinnligt personnummer. Du bör vända dig till en gynekologmottagning som då tar ansvar för att du blir kallad regelbundet och med rätt intervall.

Varför tas cellprov i åldern 23–64 år?

Livmoderhalscancer drabbar yngre kvinnor, i motsats till annan gynekologisk cancer. Men livmoderhalscancer är mycket ovanligt före 25-årsåldern, och även efter 65-årsåldern. Har du behandlats för cellförändringar så blir du kallad för att göra kontroller livet ut. Kallelserna skickas automatiskt.

Vad är HPV (humant papillomvirus)?

HPV, Humant papillomvirus är ett mycket vanligt förekommande virus som finns över hundra olika typer. Vissa virustyper orsakar könsvårtor (kondylom) och andra kan ge upphov till cellförändringar som kan utvecklas till cancer. HPV överförs via sexuella kontakter och det sprids väldigt lätt. Även kvinnor som har sex med kvinnor kan smittas med HPV.

HPV-infektionen i sig själv kan inte behandlas. Hos de allra flesta ger HPV en infektion som inte märks alls och läker ut av sig själv. Nära nog alla människor smittas någon gång under sin livstid.

Behöver jag lämna cellprov om jag har låtit vaccinera mig mot HPV?

Det är viktigt att även du som har vaccinerat dig mot HPV går på cellprovskontroll varje gång du blir kallad. Vaccin och kondom ger inte ett heltäckande skydd mot livmoderhalscancer.

Var sker provtagningen?

På någon av kvinnohälsovårdens mottagningar, oftast de som finns på familjecentraler eller vårdcentraler.

Ska jag lämna cellprov även om jag är gravid?

Du kan lämna cellprov under hela graviditeten. Det är helt ofarligt och påverkar inte graviditeten på något sätt. Om möjligt är det bäst att ta provet tidigt i graviditeten, lämpligt vid inskrivningen. Prov kan också tas vid efterkontrollen efter förlossningen. Om du är osäker kan du vända dig till kvinnohälsovården.

Vad ska jag tänka på inför provtagningen?

Cellprovet kan inte tas under pågående menstruation. Du bör undvika att ha samlag, använda tampong, kräm, salva eller något läkemedel i slidan två dygn före provtagningen.

Hur lång tid tar provtagningen?

Själva provtagningen tar bara ett par minuter. Det finns oftast inte tid för något längre samtal vid provtagningstillfället, men du får gärna boka en annan tid med barnmorskan för att till exempel prata om preventivmedel.

Vad händer om mitt provsvar visar att jag har cellförändringar?

Det är vanligt att man har cellförändringar och behöver inte innebära att man får cancer.

Cellförändringar är inte en sjukdom i sig, men kan vara ett förstadium till livmoderhalscancer. Det tar lång tid innan cellförändringar utvecklas till livmoderhalscancer, vanligen 10–15 år. De flesta cellförändringar läker av sig själva, eller hejdas så att de inte utvecklas till cancer. 

Om provet visar cellförändringar måste detta utredas. Du kommer att kallas till en gynekologmottagning för ytterligare undersökning och provtagning. 

Vad händer om mitt prov visar HPV-virus?

Om provet innehåller HPV-virus görs en kompletterande analys för att utesluta cellförändringar. Det är endast om ditt prov visar cellförändringar som du behöver utredas vidare. Du kallas då till en gynekologmottagning för ytterligare undersökning och provtagning.

När får jag svar på provet?

Du får ett provsvar hemskickat via brev inom två månader. Om provet behöver tas om får du en ny kallelse till din kvinnohälsovårdsmottagning.

Om provet visar cellförändringar kallas du till en läkarundersökning. Detta betyder inte att du har cancer, bara att det behövs ytterligare undersökning.

Sparas provet?

Vid provtagningen frågar personalen om du samtycker till att cellprovet sparas i en biobank. Sparade prover kan bidra till en säkrare diagnos. Du kan alltid tacka nej om du inte vill att cellprovet sparas.

Mer på 1177.se: Biobankslagen

Jag har fått hem ett självtest för HPV - varför?

Om du inte har varit på provtagning för gynekologisk cellprov på länge så kan du ha fått ett självtest för HPV hemskickat. Det är ett erbjudande till dig, så du väljer själv om du vill ta testet eller inte. Självtestet gör det möjligt att tidigt upptäcka cellförändringar på livmoderhalsen.

Om du istället önskar ta ett vanligt cellprov hos Kvinnohälsovården så går det också bra. Då kan du slänga hemtestet bland brännbara sopor.

Boka en tid genom att logga in och använda din mottagnings e-tjänster: Logga in på e-tjänsterna

Du kan också ringa på telefon 010-241 33 50.

Till toppen av sidan