OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Covid-19 – coronavirus

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner ofta om förkylning eller influensa, med feber och hosta. En del har andra symtom. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus.

Det är viktigt att du stannar hemma om du har symtom. Det är för att undvika att fler smittas. Undvik att träffa andra än dem du bor med. Det gäller även om symtomen bara är lindriga. Läs mer i kapitlet Så smittar covid-19.

Covid-19 är en nyligen upptäckt sjukdom. Kunskapen om den ökar successivt. 1177 Vårdguiden uppdaterar den här texten kontinuerligt och följer rekommendationerna från myndigheterna, till exempel Folkhälsomyndigheten.

Jönköpings län

Samlad information från Jönköpings län

Här får du samlad information från Region Jönköpings län om covid-19 och coronaviruset. Du får du tips och råd, viktig information, kontaktvägar med vården, självskattningstest och mycket mer:

Samlad information om coronaviruset - Covid-19 i Jönköpings län 

Symtom

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. En del blir allvarligt sjuka, men de flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka och kommer inte att veta att det är covid-19.

Du kan ha ett eller flera av följande symtom:

 • hosta 
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • värk i muskler och leder.

En del får magknip och diarré. Några får hudutslag som kan se väldigt olika ut. Det är vanligt att inte känna lukter och smaker. Många känner sig mycket trötta.

Symtomen kommer oftast efter omkring tre till fem dagar om du har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Infektionen kan gå över efter några dagar. Ibland tar det längre tid. Även om infektionen har gått över kan det ta lång tid innan du känner dig helt återställd. Det kan ta flera veckor, ibland månader.

En del kan bli sjukare efter någon vecka

En del kan bli plötsligt sämre efter någon vecka. De känner sig sjukare och får jobbigt med andningen, blir andfådda, eller känner sig svaga eller förvirrade.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta genast en vårdcentral  eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Jönköpings län

Självskattningstest för det nya coronaviruset

Självskatta dina symtom för att se om du behöver kontakta vården eller om det räcker med egenvård. Du får råd som anpassas efter dina svar genom att göra testet.

Till självskattningstest för covid-19

Så smittar covid-19

Covid-19 smittar framför allt när någon som har sjukdomen hostar eller nyser. Droppar med viruset kan då färdas genom luften och nå en person i närheten. Oftast handlar det om någon eller några meters avstånd. Smittämnen kan hamna i näsan, munnen eller i ögonen om du får viruset på händerna och sedan rör vid ansiktet. Det kallas för droppsmitta.

Dropparna finns kvar i luften en kort stund och faller sedan ned på föremål och ytor. Där kan viruset vara kvar i upp till flera dagar. Men det är inte klarlagt hur stor risken är att smittas genom att ta på föremål där virus kan finnas.

Du som får covid-19 kan smitta andra från och med att de första symtomen kommer. Du är mest smittsam de första dagarna, även om du inte känner dig så sjuk och bara har lite hosta eller feber.

Du kan smitta så länge du har symtom, och även några dagar efteråt.

Det kan inte uteslutas att husdjur kan smitta människor, men än finns inga rapporter om att det har hänt. Katter, hundar och minkar är exempel på djur som kan få det virus som orsakar covid-19.

Det finns inget som tyder på att myggbett kan sprida covid-19.

Det är inte troligt att du får covid-19 av att bada på badplatser med godkänd vattenkvalitet, så länge du håller avstånd till andra.

Tvål eller handsprit är effektivt mot viruset

Tvätta händerna med tvål och vatten. Det är effektivt mot viruset. Du kan också använda handsprit. Ytor kan rengöras med vanligt rengöringsmedel. 

Du som har symtom och bor med andra

Undvik att sprida smittan. Nys eller hosta i armvecket, eller i en engångsnäsduk. Vänd dig bort från andra när du nyser. Tvätta händerna ofta. Det är särskilt viktigt om du bor med någon som är över 70 år.

Hur länge ska jag vänta innan jag kan träffa andra?

Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk. Vänta sedan minst 48 timmar efter att du har blivit frisk och symtomfri. Sedan kan du återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen. Läs mer i kapitlet Hur mår jag efteråt?

Du som har konstaterad covid-19 bör vara tydligt på väg att bli bättre, ha varit feberfri i två dagar, och det bör ha gått så här lång tid sedan du blev sjuk:

 • Sju dagar om du har varit hemma.
 • 14 dagar om du bor på ett äldreboende eller annat särskilt boende med extra känsliga personer.
 • 14 till 21 dagar om du har varit mycket sjuk och fått vård på sjukhus. Prata med läkaren om vad som gäller för dig.

Du kan ha kvar vissa symtom efter att du har blivit frisk

Du kan fortsätta att ha torrhosta eller nedsatt smak eller lukt efter att du har blivit frisk. Du kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom.  

Fortsätt följa rekommendationerna när du har blivit frisk. Håll avstånd till andra du träffar, för att undvika att smittan sprids.

Du som behöver vara hemma kan få ersättning. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Du som har ett bokat besök i vården

Har du ett bokat besök i vården? Du kan behöva boka om mötet om du har symtom. Ibland går det ändå att få hjälp med det du behöver, till exempel genom att ringa eller videosamtala med den du skulle ha träffat. En del behöver komma fastän de har symtom som kan bero på covid-19.

Kontakta mottagningen om du är osäker på hur du ska göra.

Viktigt med vård när du behöver

Det är viktigt att du ser till att du får den vård du behöver. Du ska också söka vård som vanligt när du tror att du behöver det.

Hur kan jag undvika att få covid-19?

Här är några allmänna tips på saker du kan göra själv för att undvika att få smittsamma sjukdomar, som exempelvis covid-19:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Håll avstånd till andra personer än dem du bor med, särskilt på platser där många samlas.
Jönköpings län

How to handwash

Hand hygiene, either with soap and water or with alcohol-based handrub, is one of the best ways to avoid getting sick and spreading infections to others.

Filmen visar hur du tvättar händerna för att minska risken att bli sjuk.

Du som är över 70 år eller har vissa sjukdomar behöver vara ännu försiktigare för att undvika smitta. Det är för att du kan ha svårare att klara av covid-19. Läs mer om vad du kan göra.

Du som är gravid eller ammar

Covid-19 är en ny sjukdom. Därför är informationen fortfarande begränsad.

Följ de allmänna råden för att undvika att bli sjuk. Det är för att undvika att smittan sprids men också för att det kan vara extra jobbigt när du är gravid att vara sjuk, oavsett orsak. Det är särskilt viktigt att vara försiktig mot slutet av graviditeten. 

Rådgör med din barnmorska eller läkare om hur du kan minska risken för covid-19 om du är gravid och har högt blodtryck, diabetes eller fetma. Undvik att umgås med andra så mycket du kan, förutom dem som du bor med.

Covid-19 påverkar inte val av förlossningsmetod. Däremot kan det finnas begränsningar för vem som får följa med till förlossningen.

Amma eller ge urpumpad bröstmjölk, om du vill och kan. Du behöver vara extra noga med hygienen. Fråga barnmorskan eller på BVC vad du ska tänka på.

Undersökning och utredning

Här är exempel på undersökningar som kan behövas, men det är inte säkert att du behöver undersökas fast du kan ha covid-19. 

Att lämna prov

Det finns två olika sorters prover. Det ena kan visa om du har en pågående infektion, det andra kan visa om du har haft infektionen och utvecklat antikroppar. Här kan du läsa mer om provtagning vid covid-19

Andra undersökningar

En del kan behöva undersökas mer. Läkaren kan behöva lyssna på lungorna, du kan behöva lämna blodprov. En del behöver få lungorna undersökta med lungröntgen eller datortomografi.

Vårdpersonalen har skyddande utrustning

Vårdpersonalen kan ha särskilda kläder och till exempel munskydd eller ett visir för ansiktet. Det kan upplevas som en ovanlig situation, men det är rutin vid vissa sjukdomar. Personalen skyddar sig för att undvika att själva få sjukdomen och för att inte överföra den till exempelvis andra patienter. Det kan vara bra att berätta det för ett barn eller någon som brukar känna oro inför att bli undersökt.

Om du har covid-19

Har du undersökts och fått diagnosen covid-19 får du särskilda instruktioner om hur du ska undvika att sprida sjukdomen. Du behöver följa instruktionerna eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Behandling

De flesta som får covid-19 får en luftvägsinfektion som går över av sig själv. En del får det mer besvärligt, men då kan det ändå räcka med att stanna hemma tills det har gått över.

Här kan du läsa om vad du kan göra själv för att må bättre.

Ibland behövs sjukhusvård

En del som får covid-19 blir mer sjuka, i exempelvis lunginflammation. Sjukdomen kan bli allvarlig och kräva behandling på sjukhus, även om det är ovanligt. Behandlingen kan vara att få extra syrgas eller annan hjälp som kan underlätta andningen. De flesta får blodförtunnande läkemedel som minskar risken för blodproppar.

Behandlingen ska göra att den som är sjuk mår så bra som möjligt. Läkaren tar hänsyn till om det finns någon annan sjukdom som påverkar vad en person orkar med. Då anpassas behandlingen efter det.

En del kan få intensivvård

Ibland behövs behandling på en avdelning för intensivvård, till exempel behandling i respirator för att få mer hjälp med andningen. Det är vanligt att vara sövd under behandlingen, för att kroppen ska få läka och vila.

Förutom lungorna kan också andra organ vara påverkade. Till exempel kan dialys hjälpa njurarna att fungera om det behövs.

Intensivvård är en krävande behandling och ges bara om läkaren bedömer att en person kan klara av den.

Ibland går det inte att bli frisk. Då handlar vården om att lindra symtom och att ge god omvårdnad i livets slutskede. Det kallas palliativ vård.

Det finns inget vaccin mot covid-19

Det finns ännu inget godkänt vaccin mot covid-19. Antibiotika hjälper inte mot covid-19, eftersom sjukdomen orsakas av ett virus och inte av bakterier.

Hur mår jag efteråt?

Det varierar hur lång tid det tar att återhämta sig efter covid-19. Det beror på hur sjuk du har varit och om du har behövt vård. Men det kan ta tid även om du inte har behövt vård.

Det är vanligt att känna sig mycket trött länge efter sjukdomen, ibland i flera veckor, eller månader om du har varit mycket sjuk. Det är bra om du planerar för att successivt komma tillbaka till ditt vanliga liv.

Du som har fått intensivvård behöver rehabilitering, ibland under lång tid. Det varierar från person till person vilken sorts rehabilitering som behövs. Det kan till exempel vara att stärka olika muskler. En del känner sig deprimerade eller förvirrade. Du kan få symtom som vid posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

De allra flesta överlever

Det är ovanligt att dö av covid-19. Det gäller även för dem som är över 70 år, även om risken är högre då. Folkhälsomyndigheten har gjort en studie om personer i Stockholms län som blev sjuka tidigare i år. Enligt den har 1 av 1000 smittade personer under 70 år dött. Bland personer över 70 år har över 4 av 100 smittade personer dött. 

Du som är närstående

Du som bor med någon som är förkyld behöver inte stanna hemma om du känner dig frisk.

Det kan kännas svårt att vara närstående till någon som du inte får träffa. Det kan vara någon som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk eller som redan är sjuk. Kanske får personen vård på sjukhus. Det kan ändå gå att hålla kontakten, till exempel genom att ringa ett telefonsamtal eller ett videosamtal.

Du kan också hjälpa till med vardagsärenden, om det finns möjlighet.

Läs om vad du kan göra om du känner dig orolig.

Stöd för närstående barn

Närstående barn behöver få veta vad som händer, oavsett ålder. Läs mer i Att prata med barn när en närstående är allvarligt sjuk.

Vad är covid-19?

Covid-19 är en infektionssjukdom. Den orsakas av ett så kallat coronavirus, som fått namnet SARS-CoV-2.

Sjukdomen har utvecklats till en pandemi, som betyder att den finns i stora delar av världen samtidigt. Det beror på att det är en ny sjukdom. Vid nya sjukdomar finns inget vaccin, inget botemedel och ingen är immun. Det nya coronaviruset upptäcktes i slutet av 2019 i Kina. Myndigheter i många länder samarbetar för att begränsa att sjukdomen sprids.

Covid-19 ingår i smittskyddslagen

Covid-19 är en sjukdom som ingår i smittskyddslagen. Det innebär bland annat att alla måste hjälpa till att minska risken för att sjukdomen sprids. Det gör du genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mer information – more information

Du som har allmänna frågor om covid-19 kan ringa telefonnummer 113 13 eller läsa på webbplatsen krisinformation.se.

Det finns också teckentolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Det finns information på lätt svenska på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Here you can find links to information about covid-19 in other languages.

Här kan du som är ett barn se en film om coronaviruset och få tips och råd om vad du kan göra.

Du som har tänkt resa

Det går bra att resa inrikes, så länge du inte har några symtom. Fortsätt att följa både myndigheternas rekommendationer och de lokala rekommendationer som kan finnas på orten dit du åker.

För många länder gäller att du avråds från att åka dit, om det inte är nödvändigt.

Du kan behöva reseintyg för att kunna åka utomlands. Det kan variera vilken sorts reseintyg som behövs. Kontrollera med landets ambassad vad som gäller. Läs mer på Utrikesdepartementet, UD.

Folkhälsomyndigheten har en lista över var du kan lämna prov för reseintyg. Du får själv betala för reseintyget.

Till toppen av sidan