Vården i Jönköpings län

Patientkontrakt – din överenskommelse med vården

Innehållet gäller Jönköpings län

I din kontakt med vården ska det finnas en överenskommelse – ett patientkontrakt. Patientkontrakt är en överenskommelse mellan dig och vården om hur ni kan hjälpas åt för att främja din hälsa och behandla eventuell sjukdom i ditt liv.

Överenskommelsen formas gemensamt av dig och vårdpersonalen, och ska stärka relationen mellan dig och vården. Den utgår från dina möjligheter och din livssituation, bland annat genom dialog om vad som är viktigt för dig i ditt liv och hur vården kan stödja det.

Patientkontrakt är inte ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt.

Varför patientkontrakt?

Patientkontrakt ska förenkla kontakterna med vården och säkerställa att du, dina närstående och vårdpersonalen har samma bild av hur vård- och behandling ska se ut, genom att göra det tydligt:

  • vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt
  • vad vården ska göra
  • vad som är nästa steg i din vård och behandling
  • vem som är din fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt om du är i behov av en sådan. 
  • vart du ska vända dig när du behöver vård eller stöd
  • hur du själv kan påverka tider för dina kontakter med vården

Patientkontrakt dokumenteras i din journal

Din överenskommelse med vården hittar du i din journal via nätet genom att logga in i journalen och sedan skriva in ”överenskommelse” i sökrutan. Du kan även be om att få den nedskriven eller utskriven av din vårdgivare.

Om du inte ännu har något patientkontrakt, prata med din vårdpersonal.

Till toppen av sidan