2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Sunda vanor

Stöd till ett hälsosamt liv

Innehållet gäller Jönköpings län

Ditt sätt att leva har stor betydelse för din hälsa och livskvalitet. När du behöver hitta nya hälsosamma levnadsvanor kan du få coachning och stöd av ditt lokala hälsocenter.

Det vanligaste sättet att komma i kontakt med ett hälsocenter är via din vårdcentral. Du kan även kontakta ditt lokala hälsocenter på egen hand, när du behöver hjälp att ta steg i riktning mot nya hälsosamma vanor. I din första kontakt med hälsocenter har du ett samtal med en hälsocoach som hjälper dig att kartlägga ditt behov av stöd, tillsammans hittar ni ett upplägg som passar dig.

Du kan bland annat få hjälp med:

  • ökad fysisk aktivitet
  • förbättrade matvanor
  • hitta en balans mellan aktivitet, återhämtning och sömn
  • hitta en social gemenskap

På hälsocenter erbjuds du möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter, träning, samtal eller annat som passar dig. Du kan även få tips på nya inspirerande sammanhang i föreningar, självhjälpsgrupper och studiecirklar. Fokus ligger på att hela du ska må bra. Både idag, och på längre sikt.

Hälsocenter i Jönköpings län är ett samverkansarbete mellan Region Jönköpings län, länets kommuner, vårdcentraler och en mängd olika lokala föreningar, organisationer och aktörer i din kommun. Arbetet med hälsocenter har kommit olika långt i olika kommuner. Läs mer på din kommuns hemsida.

Till toppen av sidan