Reglerna för färdtjänst kan skilja sig åt beroende på var man bor. I den här texten kan man läsa allmänt om vad färdtjänst är. Läs vidare om reglerna för Färdtjänst i Jönköpings län.