Så loggar du in på 1177.se

Logga in på 1177.se för dig som är 13–17 år

När du loggar in på 1177.se kan du göra vårdärenden på nätet. Du kan till exempel kontakta en ungdomsmottagning, boka en tid, be om nytt recept, beställa ett klamydiatest eller läsa din journal.

Dina föräldrar eller vårdnadshavare kan läsa din journal och se dina andra vårdärenden tills du fyller 13. När du har fyllt 13 är det bara du som har rätt att logga in.

Du behöver logga in själv med bank-id eller Freja+ när du har fyllt tretton. Be gärna en vuxen om hjälp om du vill det, men det är du själv som ska logga in. Öppna alltid ett nytt fönster och logga in från webbplatsen 1177.se. 

Om du inte har möjlighet att logga in på 1177.se kan du kontakta den mottagning det gäller och be dem att ge dig informationen på ett annat sätt. 

Logga in på 1177.se

Vad kan jag göra när jag loggat in?

Vad du kan göra beror på var i landet du bor och vilken mottagning det gäller. Det beror också på hur gammal du är.

Du som fyllt 13 år kan använda de flesta e-tjänsterna på 1177.se för att kontakta vården på ett säkert sätt.

  • Du kan boka, omboka och avboka tider.
  • Du kan få råd eller be vården kontakta dig.
  • Du kan begära intyg.
  • Du kan skicka önskemål om att förnya recept på läkemedel som du har fått recept på tidigare.

E-tjänster med åldersgräns

Det finns två e-tjänster som du inte kan komma åt innan du fyllt 16 eller 18 år. Det är Journalen och Läkemedelskollen.

Journalen

Från den dag du fyller 16 år kan du logga in själv på 1177.se och läsa din journal.

Fram till den dag du fyller 13 år kan dina vårdnadshavare logga in som sig själva och läsa din journal.

Mellan 13 och 15 år kan varken du eller dina vårdnadshavare läsa Journalen.

I vissa fall kan du få tillgång till din journal innan du fyller 16 år. Då behöver du genomgå en särskild mognadsbedömning. Tala med verksamhetschefen för den mottagning du vårdas på.

I undantagsfall kan dina föräldrar eller vårdnadshavare få tillgång till hela eller delar av din journal när du är mellan 13 och 15 år. Då är det verksamhetschefen på den mottagning som det gäller som ska godkänna det tillsammans med dig. Hen kan godkänna det själv om det finns medicinska hinder som gör att du inte kan ta beslut.

Läkemedelskollen

Du kan inte logga in och läsa om dina läkemedel och recept genom  e-tjänsterna på 1177.se förrän du fyllt 18 år.

Så loggar du in på 1177.se

Det finns två olika sätt att logga in på 1177.se. Du kan logga in med BankID eller med Freja+.

E-legitimationer som inte är godkända för e-tjänsterna på 1177.se.

Du kan inte logga in på 1177.se med följande e-legitimationer:

  • Freja 
  • Freja eID extended
  • Mobilt säkerhetsID

Logga in med BankID

För att skaffa BankID krävs det ett godkännande av vårdnadshavare, reglerna ser olika ut hos olika banker. Åldersgränsen bestämmer bankerna själva.

Så loggar du in på 1177.se

Här kan du läsa mer om att skaffa och att använda BankID

Mobilt SäkerhetsID eller motsvarande fungerar inte

Om du inte kan logga in på 1177 kan det vara för att du har ett Mobilt SäkerhetsId istället för ett Mobilt BankID. Apparna ser likadana ut.

Mobilt SäkerhetsID och motsvarande är ämnade för bankernas egna tjänster. Denna typ av e-legitimation kan inte användas för att logga in på 1177.se.

Du och din vårdnadshavare måste förklara för banken att du behöver ha ett Mobilt BankID för att du ska kunna identifiera dig även i e-tjänster som inte är bankens egna.

Logga in med Freja+

Freja+ är en gratis, svensk e-legitimation. 

För att skaffa Freja+ behöver du ha en smart mobil, en fysisk legitimation och ett e-postkonto.

Ladda ner appen Freja till din telefon och följ instruktionerna.

När du har laddat ned appen Freja och registrerat dig behöver du uppgradera ditt Freja till Freja+ för att kunna logga in på 1177.se. Du kan inte logga in på 1177.se med endast Freja, eller Freja e-id extended.

För att uppgradera till Freja+ det måste du ta med din telefon och den ID-handling du registrerat i Freja till ett godkänt Freja ombud.

Läs om hur du skaffar Freja.

Läs om hur du skaffar Freja+.

Logga in på 1177.se

Till toppen av sidan