Kroppsundersökningar och funktionstest

Hörselundersökning på barn från 3 års ålder

Innehållet gäller Jönköpings län

Det är viktigt att så tidigt som möjligt upptäcka hörselnedsättning hos barn eftersom det påverkar barnets allmänna utveckling och språkutveckling.

Hörselundersökning från 3 år

Från ungefär tre års ålder innebär hörseltestet ett samspel mellan audionom och barn. Barnet behöver svara på något sätt. Det kan vara att barnet flyttar klossar eller pusslar när det hör ett svagt ljud. Att använda leksaker och bilder motiverar barnet att vara med och fokusera på att lyssna efter ljud.

Se hur en hörselundersökning går till på barn från 3 års ålder.

Till toppen av sidan