Rehabilitering i Jönköpings län

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Innehållet gäller Jönköpings län

Kulturunderstödd rehabilitering (tidigare kultur på recept) är en arbetslivsinriktad rehabilitering för dig som har stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta.

Vad är kulturunderstödd rehabilitering

Ibland kan steget mellan sjukskrivning och återgång till arbete upplevas som en stor utmaning. För att underlätta återgången, kan det vara bra att delta i en mindre kravfylld insats. Kulturunderstödd rehabilitering har visat sig lämplig i detta skede, för dig som är sjukskriven för stressrelaterade besvärpsykisk ohälsa och/eller ospecificerad långvarig smärta.

Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar dina sinnen och kan bidra till välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Syftet är förbättrad hälsa, såväl psykiskt som socialt. Kulturunderstödd rehabilitering är arbetslivsinriktad, och efter avslutad rehabilitering är målet att du ska kunna återgå till någon form av arbete, arbetsträning eller studier.

Så här fungerar kulturunderstödd rehabilitering

Efter rehabplanering på din vårdcentral/vårdenhet blir du erbjuden att delta i en grupp med 6–9 personer. Med gruppen möter du olika professionella kulturaktörer med erfarenhet av att arbeta med människor.

En kulturunderstödd rehabilitering pågår under tio veckor. Deltagarna träffas två gånger i veckan med en återträff efter avslutad rehabilitering. Du provar olika former av kulturaktiviteter, till exempel eget skapande, rörelse till musik och körsång. Gruppen tar också del av kulturupplevelser som konserter, teaterföreställningar och konstutställningar.

Valet av aktiviteter görs utifrån det lokala kulturutbudet. Vid varje träff ingår en fikastund där gruppen samtalar om sina upplevelser.

Gruppstart våren 2022

Värnamo: Infoträff 14 mars, aktivitetsstart 21 mars. Avslut 1 juni och återträff 22 juni. Träffarna är förlagda mestadels på måndagar och onsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Gislaved:
Infoträff 15 mars, aktivitetsstart 29 mars. Avslut 9 juni och återträff 28 juni. Träffarna är förlagda mestadels på tisdagar och torsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Vetlanda:
Infoträff 16 mars och avslut 1 juni. Återträff 20/6. Träffarna är förlagda mestadels på måndagar och onsdagar klockan 13.30 - 16.00.

Jönköping:
Infoträff 28 mars och aktiviteterna påbörjas 4 april och avslutas 15 juni. Återträff veckan efter midsommar.
Träffarna är mestadels förlagda på måndagar och onsdagar klockan 13.30 - 16.00.

 

Är du intresserad?

Vill du vara med i en grupp, kontakta din vårdenhet. Deltagande i kulturunderstödd rehabilitering är kostnadsfritt, men du står själv för dina resor till och från aktiviteterna.

Kontaktpersoner 

Birgitta Ekeberg, länssamordnare Kulturunderstödd rehabilitering
e-post birgitta.ekeberg@rjl.se, telefon 010-242 41 73

Paula Bergman, processledare Kultur och hälsa
e-post paula.bergman@rjl.se, telefon 010-242 42 11

Till toppen av sidan