Patientavgifter i Jönköpings län

Skriv ut (ca 8 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Avgifterna gäller inom Region Jönköpings län, hos vårdcentraler som ingår i vårdval och hos privata vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län. Barn och ungdomar under 20 år har fri hälso- och sjukvård.

Ibland bokas flera vårdbesök samma dag för att du som patient inte ska behöva besöka vården onödigt många gånger. Du kan till exempel ha en tid för läkarbesök och en annan tid hos någon annan vårdpersonal. Avgift tas i dessa fall ut för varje besök, på samma sätt som om besöken infallit på olika dagar.

Högkostnadsskydd för sjukvård

Det finns ett högkostnadsskydd för sjukvård. Det innebär att du inte behöver betala mer än 1 150 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader. När du betalat 1 150 kronor kan du ansöka om ett frikort för sjukvård

Mer på 1177 Vårdguiden

Högkostnadsskydd och frikort för sjukvård

Visa mer

Betalning

Betalning

Vi ser gärna att du betalar med kort för ditt besök vid Region Jönköpings läns vårdmottagningar och tandvårdskliniker. Om du inte betalar med kort får du en faktura med posten som du har 30 dagar på dig att betala. Region Jönköpings län tar inte ut någon extra avgift för fakturan.

Det finns möjlighet till kontant betalning vid varje sjukhus ekonomiavdelning samt på Folktandvårdens kansli.

Privata vårdcentraler som ingår i vårdval och privata vårdmottagningar som har avtal med Region Jönköpings län kan ha andra regler.

Fäll ihop

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Barn och unga

 

Hälso- och sjukvård för barn och unga under 20 år.
Vaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet samt vaccination mot rotavirus.

ingen avgift

Resevaccination  250 kronor + kostnad för vaccin 
Vaccination mot TBE 250 kronor + kostnad för vaccin (200 kr/dos)

Personer över 85 år

 

Läkarbesök, besök för sjukvårdande behandling på vårdcentral, sjukhus och vid hembesök samt övrigt som ingår i högkostnadsskyddet, till exempel recept. 

(man får betala avgift om man uteblir från planerat besök och resevaccination)

ingen avgift

Dygnsavgift vid vård på sjukhus dag 1-10 100 kr/dygn.
Från och med dag 11 betalar du 80 kr/dygn. 

100 kronor/80 kronor

Vård och sjukvårdande behandling

 

Besök på vårdcentral, närakut och specialistmottagning

250 kronor

Flera separata besök på specialistmottagning samma dag 250 kronor/besök

Första besök på specialistmottagning med remiss från vårdcentral (gäller inte specialisttandvård)

ingen avgift

 

Första besök på vårdcentral med remiss från specialistvård (gäller inte specialisttandvård) ingen avgift

Dygnsavgift vid vård på sjukhus dag 1-10 100 kr/dygn.
Från och med dag 11 betalar du 80 kr/dygn. 

Gäller även rehabiliterande vård på anläggning, t ex intensiv cancerrehabilitering och rehabilitering i varmt klimat.

100 kronor/ 80 kronor

Sjukvårdande behandling oavsett yrkeskategori

250 kronor

KBT-behandling via nätet ingen avgift

Behandling av ambulanspersonal hemma eller någon annanstans som inte är i vården.
(om du därefter, eller istället, förs med ambulans till vårdcentral eller sjukhus betalar du 250 kronor för vårdtillfället, men ingen avgift för ambulanspersonalens behandling).

250 kronor

Behandling av kiropraktor/naprapat.
Varje kiropraktor och naprapat gör en individuell bedömning av ditt behov. Om resultatet visar att du kommer få behandling inom ramen för avtalet gäller Region Jönköpings läns patientavgifter. Om inte kan naprapaten eller kiropraktorn välja att låta dig betala full avgift för det första undersökningsbesöket.

Det kan också hända att den privata vårdgivaren inte har möjlighet att ta emot fler patienter inom ramen för sitt avtal. Då ska du bli informerad om det av vårdgivaren. Om du ändå väljer att besöka den privata vårdgivaren betalar du enligt vårdgivarens privattaxa. 

250 kronor + ev. avgift för första undersökningsbesöket

Hälsovård och hälsokontroller

 

Aortascreening

100 kronor

Bentäthetsmätning

100 kronor

Graviditetstest

100 kronor

Gynekologisk cellprovtagning

Ingen avgift

Hälsosamtal

100 kronor

Kontroller under graviditeten

ingen avgift

Mammografi

ingen avgift

Preventivmedelsrådgivning

ingen avgift

Tobaksavvänjning

ingen avgift

Överviktsstöd

100 kronor

Provtagning

 

Provtagning mellan besök

100 kronor

Recept och intyg

 

Recept via internet eller telefon

100 kronor

Sjukintyg via internet eller telefon

100 kronor

Intyg som kräver journaluppgifter

260 kronor

Intyg som kräver enkel undersökning/provtagning

820 kronor

Intyg som kräver omfattande undersökning/provtagning

1 280 kronor

Vaccinationer

 

Barnvaccination enligt vaccinationsprogram

ingen avgift

Influensavaccination (över 65 år och riskgrupper)

ingen avgift

Vaccinationer, exempelvis inför resa (vaccinkostnad tillkommer)

250 kronor

Övrigt

 

Journalkopia
0-9 sidor - ingen avgift. 10 sidor kostar 50 kronor, varje sida där utöver kostar 2 kronor/sida. 

avgiften beror på antal sidor

Röntgenbild på CD

300 kronor

Smittskydd (allmänfarliga och sexuellt smittsamma sjukdomar)

ingen avgift

Tolk

ingen avgift

Ultraljudsbild

50 kronor

Fäll ihop

Tolk

Tolk

Teckenspråkstolk vid tolkning i vardagslivet ingen avgift
Språktolk vid besök i vården ingen avgift

Om språktolk är bokad till ett besök i vården och du uteblir utan att avboka, eller avbokar så sent att språktolken inte hinner avbokas, får du betala 310 kronor i avgift för tolken.

Fäll ihop

Hjälpmedel

Hjälpmedel

Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälpmedel för att underlätta din livssituation kan du vända dig till en arbetsterapeut, sjukgymnast eller logoped. De är exempel på yrkesgrupper som skriver ut hjälpmedel efter att en bedömning av behovet gjorts. Vissa hjälpmedel är kostnadsfria, andra betraktas som egenvård och bekostas av dig.

Lånade hjälpmedel ska du lämna tillbaka när du inte behöver dem längre.

Hörapparat

Du behöver remiss till audionommottagningen (hörcentralen) för att få en hörapparat utprovad. Utprovningen görs efter att behovet bedömts. Du betalar alltid 500 kronor själv, en så kallad egenavgift. Barn och ungdomar betalar ingen egenavgift.

Diabetes- och stomihjälpmedel

Diabetes- och stomihjälpmedel är kostnadsfria.

Fäll ihop

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagning

Besök på ungdomsmottagning ingen avgift
Fäll ihop

Tandvård

Tandvård

Tandvård för vuxna

Vuxna betalar för sin tandvård enligt tandvårdstaxan. Den gäller på alla folktandvårdskliniker i länet. Du kan begära ett kostnadsförslag för hela behandlingen i förväg.

Tandvård för barn och unga

Barn och unga har fri tandvård till och med det år de fyller 22 år.

Mer på 1177.se

Patientavgifter för tandvård i Jönköpings län

Fäll ihop

Avboka eller ändra tid

Avboka eller ändra tid

Mer på 1177 Vårdguiden

Om du uteblir från ett bokat besök, avbokar eller ändrar tiden för sent kan du behöva betala patientavgiften. Det gäller även bokade besök som normalt är avgiftsfria och om du har frikort. Läs mer om vad som gäller när du vill avboka eller ändra tid

Fäll ihop

Längre väntetid än 30 minuter

Längre väntetid än 30 minuter

Om du får vänta längre än 30 minuter vid ett planerat besök i hälso- och sjukvården kan du få tillbaka patientavgiften. Det gäller om besöket är bokat minst ett dygn i förväg. Du måste säga till om den långa väntetiden direkt vid besöket.

Regeln gäller inte vid:

  • akuta besök
  • planerade operationer
  • enheter i sjukvården som utför operationer
  • besök i tandvården
Fäll ihop

Vaccinprislista

Vaccinprislista

Priserna gäller för vaccinet. En patientavgift på 250 kronor tillkommer, oavsett antal injektioner.

Vaccinationer inom barnhälsovårdsprogrammet är kostnadsfria. Vid vaccinationer på barn i samband med resor (eller andra vaccinationer utanför programmet) tillkommer patientavgift.

Vaccin Pris/dos
 Bedövningskräm (Emla) 35 kronor
 Bältros/Herpes zoster (Zostavax) 890 kronor
 Difteri, kikhosta, tetanus, polio (Tetravac) 150 kronor
 Difteri, kikhosta, tetanus, polio (Boostrix Polio) 260 kronor
 Difteri, kikhosta, tetanus (Boostrix)  170 kronor
 Gammaglobulin (Beriglobin) 250 kronor
 Gula febern (Stamaril) 390 kronor
 Haemofilus (ACT-Hib) 350 kronor
 Hepatit A - barn (Vaqta) 190 kronor
 Hepatit A - vuxen (Vaqta) 220 kronor
 Hepatit B (Fendix) 770 kronor
 Hepatit B - barn (Engerix B barn)  150 kronor
 Hepatit B - vuxen (Engerix B vux)  160 kronor
 Hepatit A + B - barn (Ambirix)  530 kronor
 Hepatit A + B - barn (Twinrix)  280 kronor
 Hepatit A + B - vuxen (Twinrix) 420 kronor
 Influensa (Vaxigrip) 50 kronor
 Influensa - nasalt vaccin för barn (Fluenz)  200 kronor
 Japansk enc (Ixiaro) 950 kronor
 Kolera, turistdiarré (Dukoral) 180 kronor
 Mässlingen, påssjuka, röda hund (M-M-RVAXPRO)  70 kronor
 Meningokock B (Bexsero) 1100 kronor
 Meningokocker ACW135Y (Nimenrix) 460 kronor
 PPD (Tuberculintest 2 TU) 180 kronor
 Pneumokockvaccin (Pneumovax) 250 kronor
 Pneumokockvaccin (Prevenar 13) 600 kronor
 Polio (Imovax-Polio) 180 kronor
 Rabies (Rabipur) 575 kronor
 Rabies - delad dos (Rabipur) 280 kronor
 Serologi för Hepatit A 250 kronor
 Serologi för rubella 120 kronor
Fäll ihop
Skriv ut (ca 8 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-05-15
Skribent och redaktör:

Helena Pellnor, redaktör 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län.

Granskare:

Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län. Louice Wedenby, Infektionskliniken, Region Jönköpings län.

Uppläsare:

Översättning till teckenspråk/tecknare;
Peter Rahm, informationsassistent, Habiliteringscentrum, Region Jönköpings län

Film/filmredigering;
Elisabeth Kingo Christensen, informationsassistent, Habiliteringscentrum, Region Jönköpings län