Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Bra Liv nära

 • Av- och omboka tid

 • Av- och omboka tid, Bredaryd

 • Av- och omboka tid, Forsheda

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Beställ svar på röntgen och provtagning

 • Beställ tid för resevaccination

 • Boka tid, Bredaryd

 • Boka tid, Forsheda

 • Boka tid, Värnamo

 • Förlänga sjukskrivning

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Läkemedel mot malaria

 • Stöd och behandling

 • Synpunkter och klagomål på vården

Telefonnummer och Öppettider

010-244 82 46
Telefontid idag:
08–17
Öppet idag:
08–17 vårdcentralen , 08–16 laboratoriet

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–17
Öppettider:
Mån-tis 08–16 laboratoriet
Mån-fre 08–17 vårdcentralen
Ons 08–18 laboratoriet
Tor-fre 08–16 laboratoriet
Växeltelefon:
010-241 00 00

ADRESS

Besöksadress
Värnamo sjukhus Doktorsgatan,Värnamo, plan 3, södra ingången
Län, kommun
Jönköpings län, Värnamo
Postadress
Värnamo sjukhus
Doktorsgatan,
331 85 Värnamo

Vårt utbud

Välkommen att kontakta Väster vårdcentral Värnamo via våra e-tjänster eller telefon, 010-244 82 46. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider hittar du nedan.

Bra Liv nära - vårdbesök via app

Bra Liv nära är en tjänst för dig där du träffar vårdpersonal via videomöte i din smartphone, platta eller dator. Du bokar själv den tid som det passar dig. Du kan få råd, recept på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg - precis som vid ett vanligt vårdcentralsbesök.

Genom Bra Liv nära träffar du legitimerad personal från våra Bra Liv-vårdcentraler, var du än befinner dig. Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid.

Läs mer om Bra Liv nära

Bredaryd mottagning

Besöksadress: Norregårdsvägen 11, Bredaryd. Ingången ligger på gaveln av huset.

Bredaryd är en utlagd mottagning som hör till Väster vårdcentral Värnamo.

Tidsbokning måndag-fredag 08:00-17:00 via Väster vårdcentral Värnamo, 010-244 82 46.

Läkarmottagning
Måndag–fredag 7–8.45. Cornea Raducu 010-244 82 48

Provtagning
Öppettider för provtagning, Torsdagar  7.30–10

 

 

Forsheda mottagning

Besöksadress: Storgatan 31, 330 12 Forsheda.
Forsheda mottagning är en utlagd mottagning som hör till Väster vårdcentral Värnamo.

Tidsbokning måndag-fredag 08:00-17:00 via Väster vårdcentral Värnamo, 010-244 82 46.

Måndag–fredag 07:00–08:45

Provtagning
Öppettider för provtagning, tisdagar 08:00–09:00, ingen tidsbokning

 

Arbetsterapi, 010-244 82 80

Telefontid mån-fre 08:30–09:00.

Till oss kan du vända dig med eller utan remiss.

Arbetsterapin hjälper dig som på grund av skada, sjukdom eller medfödd funktionsnedsättning har svårigheter att klara ditt dagliga liv. Arbetsterapin arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med handskador, frakturer, ledbesvär och övriga problem med händer och fingrar, träningsprogram, ergonomiska råd, behandling och uppföljning. Vid behov tillverkas eller provas färdiga ortoser (stödförband) ut, för att ge stöd vid olika problem i händer och fingrar.

Arbetsterapeut ingår i minnesteamet som vid behov gör demensutredningar och uppföljningar av tidigare demensutredningar. Upplever du eller din anhörig att ditt minne börjar svikta så hör av dig till oss.

Artrosskola, 010-244 89 56

Telefontid måndag–fredag 08:30–09:00

Artrosskolan är en mötesplats där vårdcentralen i samarbete med reumatikerföreningen underlättar för människor med artros eller långvarig smärta/fibromyalgi.

Deltagarna möter en sjukgymnast som leder de teoretiska och praktiska momenten, samt informatör från reumatikerförbundet. Deltagarna får kunskap om sin sjukdom och inspiration till att öka sitt eget välbefinnande genom träning och genom erfarenhetsutbyte i gruppen.

Astma- och KOL-mottagning, 010-244 89 16

Till astma- KOL-mottagningen kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Du får lära dig hur du kan hantera astma och kroniska obstruktiva lungsjukdom (KOL). Du får råd och tips kring medicineringen. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

Diabetesmottagning, 010-244 89 16

Telefontid: måndag–fredag 07:00–09:45

På diabetesmottagningen ger vi dig råd, information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

Distriktsläkarmottagning

Telefontid till din distriktsläkare måndag-fredag 07:00–08:45 

Ring din distriktsläkare direkt för personlig rådgivning och tidsbeställning. Lämna ditt nummer så ringer vi upp dig. Kontakta receptionen om du inte vet vilket team du tillhör, 010-244 82 30

Distriktsläkarmottagningen erbjuder rådgivning, behandling och omvårdnad av skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

 • Team 10 och Forsheda - 010-244 82 35
 • Team 11 Bredaryd, Hånger och Åminne - Raducu Cornea, 010-244 82 48
 • Team 12 - 010-244 82 51
 • Team 15 - Anna Wingerup, 010-244 82 98
 • Team 16 - Ileana Stefan, 010-244 82 75
 • Team 18 - Sergej Ignatov, 010-244 84 56

Distriktssköterskemottagning, 010-244 89 16

Telefontid måndag–fredag 07:00–09:45

På distriktssköterskemottagningen får du råd och stöd om egenvård. Distriktssköterskan utför vissa behandlingar och bedömningar. Du kan även få information om tobaksavvänjning och livsstilsrelaterade frågor.

Livsstilsmottagning, 010-244 89 16

Telefontid måndag–fredag 07:00–09:45

Känner du att du behöver hjälp med frågor som rör mat, motion, stress, tobak? Du kanske har risk att utveckla högt blodtryck, övervikt, diabetes med mera. 

På livsstilsmottagningen får du råd och stöd till att förändra något i din livsstil.

Provtagning / Laboratorium

Till laboratoriet är du välkommen för att lämna prover som din läkare har beställt.

Öppettider för provtagning:

 • Väster Vårdcentral, måndag–fredag 08:00–16
 • Forsheda, tisdagar 08:00–09:00
 • Bredaryd, torsdagar 07:30–10:00

Psykosociala teamet

Telefon 010-244 82 02
Måndag och onsdag, 8–8.30
Torsdag, 12.30–13

Telefon 010-244 82 04
Tisdag och fredag, 8–8.30

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om kriser, lätt till medelsvår nedstämdhet och ångestproblematik som inte är av psykiatrisk karaktär.

Vi kan erbjuda KBT (kognitiv beteendeterapi), KBT via internet, rådgivning och krissamtal.
All samtalsbehandling är korttidsinriktad.

Akuta ärenden hänvisar vi till psykiatriska klinikens akutmottagning.

Sjukgymnastik, 010-244 89 56

Telefontid måndag-fredag 08:30-09:00

Till sjukgymnastiken kommer du som behöver anpassad träning och behandling på grund av sjukdom, skador eller smärta. Det kan vara smärtor i muskler, leder, rygg, nacke och övriga kroppen, rehabilitering, stroke, neurologiska sjukdomar, huvudvärk, migrän, yrsel, stressrelaterade symtom eller andningsrelaterade besvär. Tillsammans med dig bedömer och planerar vi din behandling och åtgärder. Ger information, råd och stöd om god egenvård. Utarbetar vård- och rehabiliteringsplaner.

Till oss kan du vända dig med eller utan en remiss. 

Sjuksköterskebaserad infektionsmottagning (SIM), 010-244 82 46

Telefontid måndag-fredag 07:00-16:00

Vid lättare infektioner, som halsont och urinvägsinfektioner är det inte säkert att du behöver träffa en läkare. Du kan istället få hjälp på vår tidsbeställda mottagning för infektioner, där du får en första bedömning av en sjuksköterska.

Tobaksavvänjning, 010-244 89 16

Du kan även få hjälp att bli tobaksfri genom att träffa oss via vår app, Bra Liv nära. Ladda ner appen Bra Liv nära för att boka din tid.

Vi hjälper dig när du vill sluta med tobak. Vår astmasjuksköterska har särskild utbildning för att kunna hjälpa dig som vill sluta snusa eller röka. Dessa besök är kostnadsfria.

Mer information: www.slutarokalinjen.org

Vaccinationsmottagning, 010-244 89 16

På vaccinationsmottagningen ger vi dig råd inför resan om vilka vaccinationer som rekommenderas för ditt resmål.

Du kan enkelt boka tid för vaccinering via e-tjänsten "Beställ tid för resevaccination" samt "Läkemedel mot malaria". Du kan även kontakta din läkare alternativt ring sjuksköterskemottagningen, se telefonnummer och tider på resp mottagning ovan. Om du ringer oss, vänligen ha ditt vaccinationskort till hands för att underlätta bokningen.

Du kan läsa mer om resevaccinationer på 1177 Vårdguiden

Om oss

På Väster vårdcentral tar vi emot både barn från 1 års ålder, ungdomar och vuxna. Här finns allt du behöver, läkare, distriktssköterska, kurator, sjukgymnastik, arbetsterapi, diabetes- och astmasköterska. Vi erbjuder även rökavvänjning, livsstilsförändring samt vaccinationer.


Kompetens och vänligt bemötande är för oss en självklarhet. Vi fokuserar på att erbjuda lättillgänglig vård med kontinuitet och kvalitet som präglas av omtanke och helhet. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning.


Vi har även mottagning i våra filialer i Bredaryd och i Forsheda. Meddela när du bokar tid om du önskar besöka oss på någon av våra filialer istället.

Information till patienter

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna närakuter. Du når närakuten på telefon genom att ringa 1177. Du kan också boka en tid via närakutens e-tjänster.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Ålder:
Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Väster vårdcentral Värnamo.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

95 %

Det aktuella värdet är
95%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

73 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
73 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

69 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
69 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

71 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
71 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

84 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
84 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

81 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
81 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information