Om 1177

1177 direkt

Du kan söka vård digitalt genom 1177 direkt som finns i en del regioner. Du får en bedömning av dina symtom och besvär och kan sedan få chatta med vårdpersonal. Om det finns behov går det även att växla över till videosamtal.

Du kan söka vård genom 1177 direkt om tjänsten finns i din region. Välj din region.

Du får kontakt med vårdpersonal när tjänsten är bemannad. De patienter som har mest brådskande behov får alltid hjälp först.

Jönköpings län

Så fungerar 1177 direkt

Så här gör du för att använda 1177 direkt:
 • Logga in med e-legitimation.
 • Svara på frågor för att beskriva dina symtom och besvär. Du får sedan en rekommendation om hur bråttom det är och vad du bör göra.
 • Du får ett meddelande när det är din tur.
 • Du kan sedan till exempel få chatta med vårdpersonal, få en medicinsk bedömning eller en bokad tid på en mottagning om det behövs.

Du kan logga in i tjänsten igen för att se avslutade ärenden och läsa de råd du har fått.

Jönköpings län

Se film om hur 1177 direkt fungerar

Om det är bråttom

Om du blir sämre medan du väntar på att få kontakt med vårdpersonal kan du alltid ringa telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Ring 112 vid livshotande tillstånd.

Vem kan använda 1177 direkt?

1177 direkt finns i följande regioner:

 • Region Dalarna
 • Region Gotland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Västerbotten
 • Region Västernorrland
 • Region Västmanland 
 • Region Örebro län.

Du ska kontakta den vårdcentral där du är listad om dina besvär kräver regelbunden eller återkommande kontakt med vården.

Jönköpings län

Du kan söka vård för dig själv eller för barn som du är vårdnadshavare för och som är mellan 1-13 år. Barn som har fyllt 13 år kan söka vård för sig själva. 

Vårdnadshavare kan inte söka vård i 1177 direkt för barn som har skyddade personuppgifter. Om du som vårdnadshavare har skyddade personuppgifter kan du inte heller agera ombud för ditt barn.

Du som har sökt vård för barn i 1177 direkt innan 12 juni 2023 hittar information om besöket i barnets journal. Du som söker vård för ett barn efter den 16 juni 2023 hittar information om besöket i 1177 direkt. 

Vem ska inte använda 1177 direkt?

Använd inte 1177 direkt vid följande:

 • Livshotande besvär.
 • För barn under 1 år.
 • Om du har svårigheter att läsa och förstå skriven text.

Vad kan jag få hjälp med?

Du kan söka vård digitalt för vanliga symtom och besvär, som till exempel:

 • feber
 • ögonbesvär
 • urinvägsbesvär
 • hosta
 • ont i ryggen
 • utslag.
Jönköpings län

Du kan också få hjälp med administrativa frågor, det kan vara till exempel frågor som handlar om:

 • öppettider
 • patientavgifter
 • frikort
 • fakturor
 • journalkopior.

När kan jag använda 1177 direkt?

Du kan söka vård digitalt dygnet runt var du än befinner dig. Du får svar under din regions öppettider. Du får ett meddelande när det är din tur.
 

Ring telefonnummer 1177 om du blir sämre medan du väntar på svar. Ring 112 vid livshotande tillstånd.

Jönköpings län

Chatten med vårdpersonal är öppen vardagar kl 08:00-16:30.

Mer om 1177 direkt

Följande information kan vara bra att veta när du kontaktar vården och ska använda digitala vårdtjänster i din region.
 

Vad krävs för att använda 1177 direkt?

Du behöver ha ett svenskt personnummer och e-legitimation för att kunna använda tjänsten på din mobil, surfplatta eller dator.
 

Vad kostar det att använda tjänsten?

Du blir informerad om vilka patientavgifter som gäller i din region. De flesta regioner har ungefär samma patientavgifter.
 
Avgiften ingår i det så kallade högkostnadsskyddet och räknas som ett vanligt vårdbesök.
 
Jönköpings län

Patientavgifter i Jönköpings län

Sjukvårdsrådgivning är alltid kostnadsfri oavsett ålder. Om rådgivningen övergår i någon from av behandling tillkommer en kostnad.

Barn och ungdomar under 20 år har fri hälso- och sjukvård. Från den dag du fyller 85 år är den öppna hälso- och sjukvården avgiftsfri.

Kvalificerad distanskontakt

Kvalificerad distanskontakt kostar 100 kr. En kvalificerad distanskontakt motsvarar de insatser som görs vid ett fysiskt besök och innebär att man gör en medicinsk bedömning som till exempel kan innehålla:

 • beslut om behandling eller ytterligare utredning
 • att man gör en ändring av pågående behandling
 • utvärdering av läkemedel.

Med kvalificerad distanskontakt menas kontakt med vården på annat sätt än via fysiskt besök och oavsett kanal, yrkeskategori och vårdnivå, det kan till exempel vara ett videosamtal eller telefonsamtal.

Läs mer om patientavgifter i Jönköpings län: Patientavgifter i Jönköpings län - 1177

Hur hanteras mina personuppgifter?

När du får vård via chatt eller videosamtal dokumenteras det alltid i regionens journalsystem på samma sätt som vid fysiska besök i vården. Dina personuppgifter finns redan sparade eftersom du har loggat in med e-legitimation.
 

Om du har skyddade personuppgifter bör du ringa 1177 på telefon eller kontakta din vårdcentral eller en jourmottagning, i stället för att använda 1177 direkt. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se.

Läs mer om din journal, hur personuppgifter hanteras i vården och tystnadsplikt och sekretess.

Vart kan jag vända mig om jag har synpunkter?

Om du inte är nöjd med vården du har fått genom 1177 direkt kan du lämna synpunkter och få mer information.

1177 direkt från utlandet

Du kan nå 1177 direkt från utlandet och använda tjänsten om du har ett svenskt personnummer och e-legitimation.

Support - om du inte kan använda 1177 direkt

Om du har tekniska problem kan du kontakta support när du har loggat in i 1177 direkt.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Till toppen av sidan